behat ige 5a9 (rég)

1. tn ’〈ember(ek csoportja), állat〉(ellenállást v. akadályt legyőzve) bemegy, benyomul, behatol (vmin keresztül) vhova v. vkihez’ ❖ [a szerzetes a fővezérhez], mivel Batu-kán elejébe nem eresztetett, nagy nehezen el-végre bé-hatott (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 203) | [A medve] bátorsága és vakmerősége annyira megy, hogy nem ritkán az istállók ajtait betörvén hat be (1847 Peregriny Elek 8360007, 45) | Süppedékes mély tavaknak Szigetére ők behatnak (1863 Arany János CD01) | a magyarok intéznek ostromot és behatnak a favár különben sem magas falain (1892 Pór Antal CD55).

2. tn ’〈tekintet(tel), lélek(kel), szellem(mel)(a szellemi, lelki jelenségek) nehezen megközelíthető(, titkos) terület(é)re behatol, és ott vmely ismeret birtokába jut’ ❖ Emlékezzél meg arrul, hogy annak vigyázáſa alatt vagy, ki mindent lát […]. Bé hat a’ Földnek gyomrában, a’ Tengernek mélységes öblébe, és minden rejteket ki keres (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley 7097001, 2) | az ide be-ható szem észre ne vehessen (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 96) | gyenge be látásom nem képes béhatni azoknak [ti. a főrendek politikája következményeinek] rejtekébe (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | mélyebben hatott be szakmája minden egyes ágába (1860 Rómer Flóris 8395007, 52) | Aki azonban figyelemmel kíséri Szeged újjászületésének mozzanatait, aki behat a részletekbe és olvasni igyekszik a nép lelkében (1880 Mikszáth Kálmán 8312091, 135) | [II. Rákóczi György] be tud hatni a dolgok mélyébe (1891 Szilágyi Sándor CD55).

3. tn ’〈szúró-, vágóeszköz, ill. szúrás, ütés stb.〉 befúródik, behatol vhova’ ❖ a’ marás szintén a’ húsba hatot bé (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 192) | [a csigafúrók] a’ fába könnyebben bé hatnak avagy könnyebben lehet véllek fúrni, mint a’ kalán fúrókkal (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315006, 88) | behatott az ütés a hősnek harci vas üngén (1825 Vörösmarty Mihály CD01) | [a kés] milyen mélyen hatott be (1865 Jókai Mór CD18) | a nyíl hosszú vörös uton szivébe behatott (1911 Babits Mihály ford.–Wilde CD10).

4. tn (átv is) ’〈fény(sugár), víz, levegő, hang, hír stb., ill. áramló anyaggal vmi〉(vmin keresztül) terjedve elér, eljut vhova’ ❖ Világunk lármája ide -nem hathat: Itt egy fojtott élet tsendesen el-múlhat (1772 Bessenyei György¹ C1075, 112) | a’ leveg behatott a’ nádba (1822 e. Verseghy Ferenc ford.–Ovidius 7373045, 71) | Való ugyan, hogy legjobb záru helyre is behatnak a’ por’ finomabb részecskéi (1829 Pák Dienes 8346004, 37) | Az évenkint megáradó Duna árjai átszakitva gyakran a gátakat és behatva a laposabb helyekre (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Kivülről semmi hir be nem hat, Ő a világtól idegen (1858 Szász Károly² 8426019, 259) | [a földalatti viskók] lantornás [= hártyás] kis ablakán soha egy napsugár sem hat be (1871 Orbán Balázs CD22) | [A méreg] behat a pórusok alá, a vérbe (1903 Mikszáth Kálmán CD04) | az a hatalmas belső lírizmus, mely minden során elömlik, behat nyelvének pórusaiba s zenével itatja át szavait (1934 Babits Mihály 9014132, 186).

4a. ts (ritk) ’〈fény〉 betölt, átjár, áthat vmit’ ❖ Vidám ’s örvendetes ſzint véſzen magára [az ég], A’ mikor bé-hattya a’ Nap’ ſzép ſugára (1785 Göböl Gáspár 7121007, 29).

5. tn ’〈szellemi, lelki tartalom〉(terjedve) eljut vhova (vmin keresztül), és ott hatást fejt ki’ ❖ tanítása még mélyebben behasson fiainak szíveibe (1790 k. Verseghy Ferenc 7373006, 97) | A’ szabadság’ és egyenlőség’ eszméi elterjedtek az egész birodalomban; béhatottak a’ társaság’ minden osztályaiba (1846 Szalay László ford.–Duport 8419016, 24) | János Zsigmond udvarába behatottak Socinusék tanai (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | E kultúrkör latin-szláv syncretismusa behatott az oszmán-törökbe is (1947 Gáldi László 9167002, 18).

6. tn ’hatással van, hatást fejt ki vmire, vkire’ ❖ A’ Frantzia nem tudott […] a’ szívére bé hatni tanáts adásával (1783 Magyar Hírmondó C0271, 805) | a’ magyar köznép papszónak nevez közönségesen minden ollyan beszédet, melly a’ lélekre annyira bé hat, hogy ellene nem mondhat okosan (1828 Gáti István 8156002, 8) | az állapot egy kissé javultnak látszott, miért is – folyton izzadván a beteg – nem akartunk gyógyszérileg behatni (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305004, 268) | a föld vonzereje, mely az üstökös irányára és gyorsaságára ismét növekedő progresszióban hat be (1872–1874 Jókai Mór CD18) | a cserzőanyag oldata belülről is, kivülről is a pőrékre behat (1897 PallasLex. CD02).

Vö. CzF. ~, behatható, beható; ÉrtSz.; TESz. hat¹; SzT. ~, behatható, behatott; ÚMTsz.

behat ige 5a9 (rég)
1. tárgyatlan
〈ember(ek csoportja), állat〉 (ellenállást v. akadályt legyőzve) bemegy, benyomul, behatol (vmin keresztül) vhova v. vkihez
[a szerzetes a fővezérhez], mivel Batu-kán elejébe nem eresztetett, nagy nehezen el-végre bé-hatott
(1790 Verseghy Ferenc)
[A medve] bátorsága és vakmerősége annyira megy, hogy nem ritkán az istállók ajtait betörvén hat be
(1847 Peregriny Elek)
Süppedékes mély tavaknak Szigetére ők behatnak
(1863 Arany János)
a magyarok intéznek ostromot és behatnak a favár különben sem magas falain
(1892 Pór Antal)
2. tárgyatlan
〈tekintet(tel), lélek(kel), szellem(mel) (a szellemi, lelki jelenségek) nehezen megközelíthető(, titkos) terület(é)re behatol, és ott vmely ismeret birtokába jut
Emlékezzél meg arrul, hogy annak vigyázáſa alatt vagy, ki mindent lát […]. Bé hat a’ Földnek gyomrában, a’ Tengernek mélységes öblébe, és minden rejteket ki keres
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
az ide be-ható szem észre ne vehessen
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
gyenge be látásom nem képes béhatni azoknak [ti. a főrendek politikája következményeinek] rejtekébe
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
mélyebben hatott be szakmája minden egyes ágába
(1860 Rómer Flóris)
Aki azonban figyelemmel kíséri Szeged újjászületésének mozzanatait, aki behat a részletekbe és olvasni igyekszik a nép lelkében
(1880 Mikszáth Kálmán)
[II. Rákóczi György] be tud hatni a dolgok mélyébe
(1891 Szilágyi Sándor)
3. tárgyatlan
〈szúró-, vágóeszköz, ill. szúrás, ütés stb.〉 befúródik, behatol vhova
a’ marás szintén a’ húsba hatot bé
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a csigafúrók] a’ fába könnyebben bé hatnak avagy könnyebben lehet véllek fúrni, mint a’ kalán fúrókkal
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
behatott az ütés a hősnek harci vas üngén
(1825 Vörösmarty Mihály)
[a kés] milyen mélyen hatott be
(1865 Jókai Mór)
a nyíl hosszú vörös uton szivébe behatott
(1911 Babits Mihály ford.Wilde)
4. tárgyatlan (átv is)
〈fény(sugár), víz, levegő, hang, hír stb., ill. áramló anyaggal vmi〉 (vmin keresztül) terjedve elér, eljut vhova
Világunk lármája ide -nem hathat: Itt egy fojtott élet tsendesen el-múlhat
(1772 Bessenyei György¹)
a’ leveg behatott a’ nádba
(1822 e. Verseghy Ferenc ford.Ovidius)
Való ugyan, hogy legjobb záru helyre is behatnak a’ por’ finomabb részecskéi
(1829 Pák Dienes)
Az évenkint megáradó Duna árjai átszakitva gyakran a gátakat és behatva a laposabb helyekre
(1858 Vasárnapi Újság)
Kivülről semmi hir be nem hat, Ő a világtól idegen
(1858 Szász Károly²)
[a földalatti viskók] lantornás [= hártyás] kis ablakán soha egy napsugár sem hat be
(1871 Orbán Balázs)
[A méreg] behat a pórusok alá, a vérbe
(1903 Mikszáth Kálmán)
az a hatalmas belső lírizmus, mely minden során elömlik, behat nyelvének pórusaiba s zenével itatja át szavait
(1934 Babits Mihály)
4a. tárgyas (ritk)
〈fény〉 betölt, átjár, áthat vmit
Vidám ’s örvendetes ſzint véſzen magára [az ég], A’ mikor bé-hattya a’ Nap’ ſzép ſugára
(1785 Göböl Gáspár)
5. tárgyatlan
〈szellemi, lelki tartalom〉 (terjedve) eljut vhova (vmin keresztül), és ott hatást fejt ki
tanítása még mélyebben behasson fiainak szíveibe
(1790 k. Verseghy Ferenc)
A’ szabadság’ és egyenlőség’ eszméi elterjedtek az egész birodalomban; béhatottak a’ társaság’ minden osztályaiba
(1846 Szalay László ford.Duport)
János Zsigmond udvarába behatottak Socinusék tanai
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
E kultúrkör latin-szláv syncretismusa behatott az oszmán-törökbe is
(1947 Gáldi László)
6. tárgyatlan
hatással van, hatást fejt ki vmire, vkire
A’ Frantzia nem tudott […] a’ szívére bé hatni tanáts adásával
(1783 Magyar Hírmondó)
a’ magyar köznép papszónak nevez közönségesen minden ollyan beszédet, melly a’ lélekre annyira bé hat, hogy ellene nem mondhat okosan
(1828 Gáti István)
az állapot egy kissé javultnak látszott, miért is – folyton izzadván a beteg – nem akartunk gyógyszérileg behatni
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
a föld vonzereje, mely az üstökös irányára és gyorsaságára ismét növekedő progresszióban hat be
(1872–1874 Jókai Mór)
a cserzőanyag oldata belülről is, kivülről is a pőrékre behat
(1897 PallasLex.)
Vö. CzF. ~, behatható, beható; ÉrtSz.; TESz. hat¹; SzT. ~, behatható, behatott; ÚMTsz.

Beállítások