belecsap ige 2a

1. tn ’〈testrészével v. vmely eszköz(zel)〉 hirtelen mozdulattal, erősen vmibe, vminek a közepébe csap, üt’ ❖ Hullámzik a Volga vize, Turulmadár csapott beleBelecsapott a szárnyával (1859 Thaly Kálmán C4130, 208) | Hetet vert az óra a barátoknál, mikor belecsapott a négy lapát a vizbe (1892 Babay Kálmán C0693, 27) | öklével belecsapott [a férfi] orrába (1967 Boldizsár Iván 9066002, 235) | [a férfi] kiveszi kezemből a kalapácsot. Könnyedén belecsap vele a tenyerébe. […] magyarázza, hogy elég egy pöccentés, és a koponyacsont reccs (1971 Mészöly Miklós 9439004, 772).

1a. tn ’〈vmely egyezség megpecsételésére, es. üdvözlésként〉 kezével egy másik ember tenyerébe üt vki’ ❖ A’ hol is ő nolle velle [= akarva-akaratlan] Dido markába csap bele ’S véle össze eskűvék (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4640, 93) | De régen láttuk egymást! Azzal megfogta a legény kérges tenyerét, s belécsapott, és aztán ott tartá megfogva (1879 Jókai Mór CD18) | Stévó nyujtja a kezét, a gazda belecsap. Az alkú meg van kötve (1902 Tömörkény István C3155, 45) | – Ez az [ti. kössünk szövetséget] – mondta Czakó. – Tedd rá! Fekete lovas! Medve habozva belecsapott Czakó kinyújtott tenyerébe (1959 Ottlik Géza 9496003, 130).

1b. ts (rég) ’〈vmely testrészét〉 véletlenül beleüti, belevágja vmibe’ ❖ [András] elesett, belecsapta a fejét a fabakterbe [= a járdát az úttesttől elválasztó facölöpbe] (1857 Jókai Mór C2255, 204) | Ő méltósága orczáját belecsapta valamibe (1879 Csukássi József C1341, 93) | [A király embere] maga csapta bele a fejét az ajtóragasztóba [= ajtófélfába], attól dagadt fel a homloka (1885 Jókai Mór CD18).

2. tn ’〈villám, ill. lövedék, nyílvessző〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik, ill. behatol vmibe v. vkibe’ ❖ 3szor bele tsapott [a villám] (1783 Magyar Hírmondó C0271, 487) | [a nyíl] a’ vad’ derekába belé tsap (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 73) | A bomba belecsapott a túlparti üteg lőszerkocsijába (1885 Jókai Mór CD18) | [Pistába] az első lovasrohamnál úgy belecsapott egy gránát, hogy belőle egy térdkalács, egy rézpityke se maradt (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 154) | [A] templomba belecsapott a villám, és porrá égett (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (felsz módban) ’〈szitkozódásban:〉 ua.’ ❖ a menykő csapjon bele az ilyen részvényesekbe és elvtársakba (1900 Pesti Hírlap nov. 18. C5648, 3) | Laci elsápadt a szégyentől és majd megfúlt a dühtől. Hogy az istennyila csapjon bele abba a Bárányba (1925 Harsányi Zsolt 9226002, 40) | A ménkű csapjon bele (1965 Dobozy Imre 9110002, 77).

2b. (ritk) ’〈vkinek vmely testrészében hirtelen fájdalom, rossz érzés〉 támad, érezhetővé válik’ ❖ belecsap megint az istentelen fájás a térdébe s összezsugorítja (1900 Bársony István C0832, 95).

2c. (ritk, irod) ’〈gondolat, érzelem, indulat〉 hirtelen eluralkodik vkin’ ❖ egy szerelmes gondolat, mellynek foglalatja Rózi volt, gyakran belé tsapott szivembe (1796 Kisfaludy Sándor 8243053, 230) | Rettenetes féltékenység csapott bele a szivébe (1941 Móricz Zsigmond C5086, 58).

3. tn ’〈tűz, áramló anyag stb.〉 hirtelen eljut vhova, vmihez, és nagy erővel megérinti, ill. a belsejébe hatol’ ❖ Ha oſztán a’ ſzín eléggé meg-ftt [ti. aranyozáskor], vedd-el a’ tüztl, ne hogy a’ lang belé tsapjon (1806 Gyarmati Gábor 8166001, 11) | Egy rossz ladikot vettünk … az csendes időben csak megjárta, de ha a víz habokat vetett, az ember azt sem tudta, a vizet lapátolja-e ki, mely belé csapott, vagy evezzen (1859 Eötvös József C1594, 175) | Az önkéntes lehellete belécsapott az orvos orrlyukaiba (1893 Farkas Emőd C1691, 23) | arcába belecsapott a szitáló eső (1922 Rab Gusztáv CD10).

4. ts ’vmihez v. vmibe nagy erővel v. lendülettel, hirtelen mozdulattal odacsap, odavág vmit v. vkit’ ❖ Ajakst [= Ajaxot] fel-kapta Forgó széllel, és egy hegyes K-szálba belé tsapta (1798 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 25) | Belécsapta tollát tintatartójába (1867 Tolnai Lajos C4217, 82) | vad erővel csapta bele a leadásba az ászt (1917 Móricz Zsigmond C3221, 5) | a háziasszony, kenyérdagasztás után, az ujjairól lehúzott maradékot belecsapja a kelt tészta közepébe (1974 Galsai Pongrác 9171002, 60).

4a. ts ’hanyag v. sietős mozdulattal vmibe v. vmik közé helyez vmit’ ❖ nyomára jöttem a sokat emlegetett okmánynak, a melybe hihetőleg feledékenységből volt belecsapva az a fontos documentum (1885 Marosi Kálmán C3035, 208) | [Szilvia a lépcsőn felfelé szaladva] a szoknya zsebéből kihúzta az összegyömöszölt viaszkos vásznat és belecsapta a kottát (1917 Sándor Imre CD10) | a nyitott cserépkályhában még pislákolt a tűzparázs, előtte szép öreg karszék, belecsapva egy könyv (1926 Szenes Piroska CD10).

4b. ts ’〈hegyes tárgyat〉 hirtelen mozdulattal belevág, beleszúr vmibe úgy, hogy megáll benne’ ❖ lelkébe belecsapta karmát a kétség karvaja (1885 Kabos Ede C2465, 83) | [a komédiában] az ember tőrt ragadhat, ha a szerepe kívánja és bizony, uk-muk-fuk belecsaphatja egy király szívébe (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 140) | Az erdővéd [= erdőőr] odakünn kirántotta vadászkését és […] hegyével belecsapta a ládánk deszkájába. Rezegve állt meg a kés (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 50).

4c. tn ’〈éles tárggyal〉 hirtelen mozdulattal belevág vmibe’ ❖ Az orvos a térdkalács alatt szakértelemmel kereste az eret, […] hogy a kezében lévő élesre köszörült pengével átvágja. Hamar megtalálta. Akkor nagy erővel belecsapott (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 234) | csak akkor vesszük észre[, hogy korhadt a fa], ha fejszével belecsapunk (1962 Lengyel József 9395002, 219).

5. tn (biz) ’〈vmely tevékenységbe〉 hirtelen v. nagy lendülettel belekezd, belefog’ ❖ [Rendező:] No, csapjunk bele [ti. a jelenetbe]! (1990 Lovass Zoltán 1097002, 193) | Van persze néhány fogás, amelyet nem árt ha elsajátítunk, mielőtt belecsapnánk a vállalkozásba [ti. a gyerektáborok szervezésébe] (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈(húros) hangszeren〉(hangosan) játszani kezd’ ❖ A tanácsház ajtajában megjelent a dobos, fölemelte két kezét, mire mindenki arra nézett, ágaskodott, hajladozott, aztán belecsapott a dobjába (1912 Laczkó Géza CD10) | Valaki belecsapott a zongorába, s kéjes onestep-ütemeket [ti. az 1920-as években divatos gyors társastánc ütemeit] zuhintott a levegőbe (1924 M. Pogány Béla CD10) | rávirradnak az új napra, rávernek még a harangra, belecsapnak még a lantba (1958 Weöres Sándor ford.–Csü Jüan 9788283, 66) | [Az étterem tulajdonosa] maga is amatőr gitáros, alkalmanként barátaival belecsap a húrokba, s a vendégek élvezik az előadást (1998 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’〈zeneműbe〉 belefog, énekelni v. játszani kezdi’ ❖ Mátyás, a zongoristánk belecsapott, hogy Csak azt ne mondd, hogy hűvös a börtön És éjjel rács van a csillagokon (1988 Lengyel Péter 9397009, 463) | Az 51 éves világsztár azonnal belecsapott egyik sikerszámába, a Have a Little Faith [= Legyen egy kevés hited] című bombasztikus erejű és ritmusú nótába (1995 Magyar Hírlap CD09).

6. tn (ritk) ’hirtelen más irányba térve vhova behatol, bemegy’ ❖ a’ vastag rendnek [ti. felsorakozott seregnek] közepébe belé-tsap (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 189) | Egy leégett ház megüszkösödött fáitól ijedtek meg [a lovak] s csaptak bele az ut mellett az árokba (1899 Dózsa Endre C1443, 123) | [a férfi] lehajtott fővel ment, mint aki mindent megfontolt immár. Belecsapott a sötét mezőbe, kutatva lehajolt és egy virágszállal jött vissza (1928 Gelléri Andor Endre CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

belecsap ige 2a
1. tárgyatlan
〈testrészével v. vmely eszköz(zel) hirtelen mozdulattal, erősen vmibe, vminek a közepébe csap, üt
Hullámzik a Volga vize, Turulmadár csapott beleBelecsapott a szárnyával
(1859 Thaly Kálmán)
Hetet vert az óra a barátoknál, mikor belecsapott a négy lapát a vizbe
(1892 Babay Kálmán)
öklével belecsapott [a férfi] orrába
(1967 Boldizsár Iván)
[a férfi] kiveszi kezemből a kalapácsot. Könnyedén belecsap vele a tenyerébe. […] magyarázza, hogy elég egy pöccentés, és a koponyacsont reccs
(1971 Mészöly Miklós)
1a. tárgyatlan
〈vmely egyezség megpecsételésére, es. üdvözlésként〉 kezével egy másik ember tenyerébe üt vki
A’ hol is ő nolle velle [= akarva-akaratlan] Dido markába csap bele ’S véle össze eskűvék
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
De régen láttuk egymást! Azzal megfogta a legény kérges tenyerét, s belécsapott, és aztán ott tartá megfogva
(1879 Jókai Mór)
Stévó nyujtja a kezét, a gazda belecsap. Az alkú meg van kötve
(1902 Tömörkény István)
– Ez az [ti. kössünk szövetséget] – mondta Czakó. – Tedd rá! Fekete lovas! Medve habozva belecsapott Czakó kinyújtott tenyerébe
(1959 Ottlik Géza)
1b. tárgyas (rég)
〈vmely testrészét〉 véletlenül beleüti, belevágja vmibe
[András] elesett, belecsapta a fejét a fabakterbe [= a járdát az úttesttől elválasztó facölöpbe]
(1857 Jókai Mór)
Ő méltósága orczáját belecsapta valamibe
(1879 Csukássi József)
[A király embere] maga csapta bele a fejét az ajtóragasztóba [= ajtófélfába], attól dagadt fel a homloka
(1885 Jókai Mór)
2. tárgyatlan
〈villám, ill. lövedék, nyílvessző〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik, ill. behatol vmibe v. vkibe
3szor bele tsapott [a villám]
(1783 Magyar Hírmondó)
[a nyíl] a’ vad’ derekába belé tsap
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
A bomba belecsapott a túlparti üteg lőszerkocsijába
(1885 Jókai Mór)
[Pistába] az első lovasrohamnál úgy belecsapott egy gránát, hogy belőle egy térdkalács, egy rézpityke se maradt
(1933 Kosztolányi Dezső)
[A] templomba belecsapott a villám, és porrá égett
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (felsz módban)
〈szitkozódásban:〉 ua.
a menykő csapjon bele az ilyen részvényesekbe és elvtársakba
(1900 Pesti Hírlap nov. 18.)
Laci elsápadt a szégyentől és majd megfúlt a dühtől. Hogy az istennyila csapjon bele abba a Bárányba
(1925 Harsányi Zsolt)
A ménkű csapjon bele
(1965 Dobozy Imre)
2b. (ritk)
〈vkinek vmely testrészében hirtelen fájdalom, rossz érzés〉 támad, érezhetővé válik
belecsap megint az istentelen fájás a térdébe s összezsugorítja
(1900 Bársony István)
2c. (ritk, irod)
〈gondolat, érzelem, indulat〉 hirtelen eluralkodik vkin
egy szerelmes gondolat, mellynek foglalatja Rózi volt, gyakran belé tsapott szivembe
(1796 Kisfaludy Sándor)
Rettenetes féltékenység csapott bele a szivébe
(1941 Móricz Zsigmond)
3. tárgyatlan
〈tűz, áramló anyag stb.〉 hirtelen eljut vhova, vmihez, és nagy erővel megérinti, ill. a belsejébe hatol
Ha oſztán a’ ſzín eléggé meg-ftt [ti. aranyozáskor], vedd-el a’ tüztl, ne hogy a’ lang belé tsapjon
(1806 Gyarmati Gábor)
Egy rossz ladikot vettünk … az csendes időben csak megjárta, de ha a víz habokat vetett, az ember azt sem tudta, a vizet lapátolja-e ki, mely belé csapott, vagy evezzen
(1859 Eötvös József)
Az önkéntes lehellete belécsapott az orvos orrlyukaiba
(1893 Farkas Emőd)
arcába belecsapott a szitáló eső
(1922 Rab Gusztáv)
4. tárgyas
vmihez v. vmibe nagy erővel v. lendülettel, hirtelen mozdulattal odacsap, odavág vmit v. vkit
Ajakst [= Ajaxot] fel-kapta Forgó széllel, és egy hegyes K-szálba belé tsapta
(1798 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Belécsapta tollát tintatartójába
(1867 Tolnai Lajos)
vad erővel csapta bele a leadásba az ászt
(1917 Móricz Zsigmond)
a háziasszony, kenyérdagasztás után, az ujjairól lehúzott maradékot belecsapja a kelt tészta közepébe
(1974 Galsai Pongrác)
4a. tárgyas
hanyag v. sietős mozdulattal vmibe v. vmik közé helyez vmit
nyomára jöttem a sokat emlegetett okmánynak, a melybe hihetőleg feledékenységből volt belecsapva az a fontos documentum
(1885 Marosi Kálmán)
[Szilvia a lépcsőn felfelé szaladva] a szoknya zsebéből kihúzta az összegyömöszölt viaszkos vásznat és belecsapta a kottát
(1917 Sándor Imre)
a nyitott cserépkályhában még pislákolt a tűzparázs, előtte szép öreg karszék, belecsapva egy könyv
(1926 Szenes Piroska)
4b. tárgyas
〈hegyes tárgyat〉 hirtelen mozdulattal belevág, beleszúr vmibe úgy, hogy megáll benne
lelkébe belecsapta karmát a kétség karvaja
(1885 Kabos Ede)
[a komédiában] az ember tőrt ragadhat, ha a szerepe kívánja és bizony, uk-muk-fuk belecsaphatja egy király szívébe
(1931 Gelléri Andor Endre)
Az erdővéd [= erdőőr] odakünn kirántotta vadászkését és […] hegyével belecsapta a ládánk deszkájába. Rezegve állt meg a kés
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
4c. tárgyatlan
〈éles tárggyal〉 hirtelen mozdulattal belevág vmibe
Az orvos a térdkalács alatt szakértelemmel kereste az eret, […] hogy a kezében lévő élesre köszörült pengével átvágja. Hamar megtalálta. Akkor nagy erővel belecsapott
(1921 Kosztolányi Dezső)
csak akkor vesszük észre[, hogy korhadt a fa], ha fejszével belecsapunk
(1962 Lengyel József)
5. tárgyatlan (biz)
〈vmely tevékenységbe〉 hirtelen v. nagy lendülettel belekezd, belefog
[Rendező:] No, csapjunk bele [ti. a jelenetbe]!
(1990 Lovass Zoltán)
Van persze néhány fogás, amelyet nem árt ha elsajátítunk, mielőtt belecsapnánk a vállalkozásba [ti. a gyerektáborok szervezésébe]
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
(húros) hangszeren〉 (hangosan) játszani kezd
A tanácsház ajtajában megjelent a dobos, fölemelte két kezét, mire mindenki arra nézett, ágaskodott, hajladozott, aztán belecsapott a dobjába
(1912 Laczkó Géza)
Valaki belecsapott a zongorába, s kéjes onestep-ütemeket [ti. az 1920-as években divatos gyors társastánc ütemeit] zuhintott a levegőbe
(1924 M. Pogány Béla)
rávirradnak az új napra, rávernek még a harangra, belecsapnak még a lantba
(1958 Weöres Sándor ford.Csü Jüan)
[Az étterem tulajdonosa] maga is amatőr gitáros, alkalmanként barátaival belecsap a húrokba, s a vendégek élvezik az előadást
(1998 Magyar Hírlap)
5b.
〈zeneműbe〉 belefog, énekelni v. játszani kezdi
Mátyás, a zongoristánk belecsapott, hogy Csak azt ne mondd, hogy hűvös a börtön És éjjel rács van a csillagokon
(1988 Lengyel Péter)
Az 51 éves világsztár azonnal belecsapott egyik sikerszámába, a Have a Little Faith [= Legyen egy kevés hited] című bombasztikus erejű és ritmusú nótába
(1995 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan (ritk)
hirtelen más irányba térve vhova behatol, bemegy
a’ vastag rendnek [ti. felsorakozott seregnek] közepébe belé-tsap
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Egy leégett ház megüszkösödött fáitól ijedtek meg [a lovak] s csaptak bele az ut mellett az árokba
(1899 Dózsa Endre)
[a férfi] lehajtott fővel ment, mint aki mindent megfontolt immár. Belecsapott a sötét mezőbe, kutatva lehajolt és egy virágszállal jött vissza
(1928 Gelléri Andor Endre)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások