beleereszt ige 5b2

1. ts ’〈folyadékot, híg v. szemcsés anyagot vmely edénybe v. anyagba〉 szórva v. folyatva belejuttat’ ❖ Végy egy fél marékkal Bak-fü Leveleit, fözd-meg egy ittze vizben fedö alatt, ſzürd-meg azután, és két kalán ſzin mézet ereſz belé (1775 Csapó József 7062001, 22) | a pópa megmagyarázta, milyen forrónak kell lenni a víznek, mikor az ember a málé vagy haricskalisztet beleereszti (1860 Jókai Mór C2346, 114) | körzővel megszúrtuk a karunkat, beleeresztettünk egypár csepp vért a lavórba (1919 Szép Ernő 9665041, 101) | Újabban boltban vásárolják a lúgot; konyhabeli vagy udvari katlanba teszik, fölforralják, majd beleeresztik az előkészített szappannak valót (1981 NéprajziLex. CD47).

1a. ’〈áramló anyagot〉 vhova bejutni enged’ ❖ szabad levegt eresztett belé [ti. a lombikba] (1799 Kováts Mihály ford.–Hufeland C2782, 120) | A golyónak [ti. a léggömbnek] csak egy nyilása van, mellyen t. i. a gázt beléeresztik, de ezt is szorosan bezárják (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Felvonó-hidat pedig vársáncz nélkül képzelni nem lehet, valamint folyó közelében levő erődsánczot sem a nélkül, hogy háború idején a vizet bele ne eresztették volna (1889 Orbán Balázs CD22) | A kalauz nem felelt, csak fordított egyet az áramos fogón, beleeresztette a motorba az egész áramot, a kocsi attul veszetten megindult (1912 Barta Lajos CD10).

1b. ’〈vmit áramló anyagba〉 szórva v. folyatva juttat, hogy az elsodorja’ ❖ Fogtam a táviratot, apró darabokra széttéptem és beleeresztettem a szélbe a Duna felé (1908 Bíró Lajos CD10) | Az ipari koncentráció az Arab-félsziget part menti és folyótorkolati térségeiben arra vezet, hogy számos szennyeződést közvetlenül beleeresztenek a tengerbe (1998 Tények könyve CD37).

2. ts ’vhova mélyre v. vminek a belsejébe elengedve juttat vmit’ ❖ [A perselybe] Herfort bele ereszté a’ pénzt (1792 Szűts István ford.–Naubert C4077, 122) | szép csendesen beleeresztek nyolc szem kacsasrétet [= kacsasörétet] a puskába, s leverem (1856 Jókai Mór C2230, 180) | Kis gödröt ástak egy rezgő nyárfa tövében, szépen beleeresztették a [lelőtt] galambot (1898 Benedek Elek C0920, 120) | a gombócokat egyenként, nagyon óvatosan beleeresztem az erősen lobogó vízbe (1991 Frank Júlia CD19).

2a. ’〈felfüggesztett testet〉 lassú lefelé irányuló mozgást eredményezve leereszt, belógat vmibe’ ❖ Ha fontra [= mérlegre] függesztve eresztik belé [a vízbe a testet] (1791 Mátyus István C3071, 51) | Fehér lábát egyik [lány] most ereszti belé [a vízbe] (1849–1853 Arany János CD01) | [A halász] leül a szikla csúcsára és beleereszti a horgot a tengerbe (1909 Molnár Ferenc² 9453014, 158) | [a vendég a levesestálat] közelebb húzta, és a merőkanalat csendesen beléeresztette (1926 Krúdy Gyula CD54) | Totyolánt a kútba eresztjük belé, nem a folyóba! (1941 Tamási Áron 9701013, 63).

3. ts ’〈hegyes v. éles tárgyat〉 beleszúr, belenyom vmibe’ ❖ Bajorországban egy méh egy méhész halántékjába bele ereszté fulánkját (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [A bányamérnök] amilyen nagy tudós, ha beleereszti furóját a földbe, okvetlenül kivallja neki, mi lakik benne (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 126) | mintha bicsakot eresztettünk volna bele, hirtelen felhördült (1927 Kassák Lajos 9314009, 48) | Sarkát dühében beleeresztette a lova vékonyába, hogy az szinte nyögött alatta és repült, akár a nyíl (1945 Darvas József 9101011, 146).

3a. (biz) ’〈lövedéket〉 belelő vkibe, vmibe’ ❖ Bele ereszt hét golyóbist (1783 Molnár János C0292, 177) | [az őrmester] a sír felé fordult s ahol a hant domborult, oda nagy puffanással beléeresztett egy golyót (1941 Tamási Áron 9701013, 85) | a tizedes kissé megemeli géppisztolya csövét, és beleereszt egy rövid sorozatot a szép mennyezetbe (1965 Dobozy Imre 9110002, 71) | hátrament az istállóba, elővette a revolverét, és az egész tárat beleeresztette a ló szügyébe (1985 Bodor Ádám 1020001, 13).

4. ts (kissé rég) ’megengedi, hogy vki v. vmi vhova bemenjen’ ❖ [a beteg embert] belé sem kell ereszteni a’ feredöbe (1793 Mátyus István C3072, 225) | Ha a’ lúdnak ólja körül folyam van, egynehány minutumra eresztessen bele, hogy megförödhessen, mi néki az ülés és költés alatt igen jót tesz (1835 Némethy József 8333012, 102) | a kukorica közé beleeresztettük a tehenünket (1878 Toldy István C4187, 55) | Hajdanában, mikor az erdőket nem gondozták, a tölgyerdőt makkoltatni szokták, vagyis beleeresztették a disznókondát (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 154).

5. ts ’〈vájatba pontosan odaillő elemet〉 beleilleszt’ ❖ [a fizetőasztalok] közepébe márvány- vagy palabetét van beleeresztve, ez arra szolgált, hogy az ezüstpénzt hozzáütve, a hamisat csengéséről megismerjék (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | [A zsindely] vastagabb felébe […] árkot hornyolnak, amibe a szomszédos zsindely keskeny oldalát eresztik bele (1982 NéprajziLex. CD47) | A zsilipelt fal lényege az, hogy a talpfákba vagy a földbe ásott oszlopok egymás felé forduló oldalába végigfutó függőleges vájatot véstek, s ezekbe a hornyokba eresztették bele, berótták az egyenlő hosszúságú és a két végükön ék alakúra faragott, fejszével hasított deszkákat, pallókat (1997 Magyar néprajz CD47).

5a. tn (rég) ’ruhaneműt beillesztett toldással bővebbé tesz’ ❖ Belé-eresztek: (p. o. a’ ruhába) […] Amplio, ampliorem reddo vestem (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 14).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleeresztett; ÚMTsz.

beleereszt ige 5b2
1. tárgyas
〈folyadékot, híg v. szemcsés anyagot vmely edénybe v. anyagba〉 szórva v. folyatva belejuttat
Végy egy fél marékkal Bak-fü Leveleit, fözd-meg egy ittze vizben fedö alatt, ſzürd-meg azután, és két kalán ſzin mézet ereſz belé
(1775 Csapó József)
a pópa megmagyarázta, milyen forrónak kell lenni a víznek, mikor az ember a málé vagy haricskalisztet beleereszti
(1860 Jókai Mór)
körzővel megszúrtuk a karunkat, beleeresztettünk egypár csepp vért a lavórba
(1919 Szép Ernő)
Újabban boltban vásárolják a lúgot; konyhabeli vagy udvari katlanba teszik, fölforralják, majd beleeresztik az előkészített szappannak valót
(1981 NéprajziLex.)
1a.
〈áramló anyagot〉 vhova bejutni enged
szabad levegt eresztett belé [ti. a lombikba]
(1799 Kováts Mihály ford.Hufeland)
A golyónak [ti. a léggömbnek] csak egy nyilása van, mellyen t. i.tudniillik a gázt beléeresztik, de ezt is szorosan bezárják
(1859 Vasárnapi Újság)
Felvonó-hidat pedig vársáncz nélkül képzelni nem lehet, valamint folyó közelében levő erődsánczot sem a nélkül, hogy háború idején a vizet bele ne eresztették volna
(1889 Orbán Balázs)
A kalauz nem felelt, csak fordított egyet az áramos fogón, beleeresztette a motorba az egész áramot, a kocsi attul veszetten megindult
(1912 Barta Lajos)
1b.
〈vmit áramló anyagba〉 szórva v. folyatva juttat, hogy az elsodorja
Fogtam a táviratot, apró darabokra széttéptem és beleeresztettem a szélbe a Duna felé
(1908 Bíró Lajos)
Az ipari koncentráció az Arab-félsziget part menti és folyótorkolati térségeiben arra vezet, hogy számos szennyeződést közvetlenül beleeresztenek a tengerbe
(1998 Tények könyve)
2. tárgyas
vhova mélyre v. vminek a belsejébe elengedve juttat vmit
[A perselybe] Herfort bele ereszté a’ pénzt
(1792 Szűts István ford.Naubert)
szép csendesen beleeresztek nyolc szem kacsasrétet [= kacsasörétet] a puskába, s leverem
(1856 Jókai Mór)
Kis gödröt ástak egy rezgő nyárfa tövében, szépen beleeresztették a [lelőtt] galambot
(1898 Benedek Elek)
a gombócokat egyenként, nagyon óvatosan beleeresztem az erősen lobogó vízbe
(1991 Frank Júlia)
2a.
〈felfüggesztett testet〉 lassú lefelé irányuló mozgást eredményezve leereszt, belógat vmibe
Ha fontra [= mérlegre] függesztve eresztik belé [a vízbe a testet]
(1791 Mátyus István)
Fehér lábát egyik [lány] most ereszti belé [a vízbe]
(1849–1853 Arany János)
[A halász] leül a szikla csúcsára és beleereszti a horgot a tengerbe
(1909 Molnár Ferenc²)
[a vendég a levesestálat] közelebb húzta, és a merőkanalat csendesen beléeresztette
(1926 Krúdy Gyula)
Totyolánt a kútba eresztjük belé, nem a folyóba!
(1941 Tamási Áron)
3. tárgyas
〈hegyes v. éles tárgyat〉 beleszúr, belenyom vmibe
Bajorországban egy méh egy méhész halántékjába bele ereszté fulánkját
(1856 Vasárnapi Újság)
[A bányamérnök] amilyen nagy tudós, ha beleereszti furóját a földbe, okvetlenül kivallja neki, mi lakik benne
(1895 Mikszáth Kálmán)
mintha bicsakot eresztettünk volna bele, hirtelen felhördült
(1927 Kassák Lajos)
Sarkát dühében beleeresztette a lova vékonyába, hogy az szinte nyögött alatta és repült, akár a nyíl
(1945 Darvas József)
3a. (biz)
〈lövedéket〉 belelő vkibe, vmibe
Bele ereszt hét golyóbist
(1783 Molnár János)
[az őrmester] a sír felé fordult s ahol a hant domborult, oda nagy puffanással beléeresztett egy golyót
(1941 Tamási Áron)
a tizedes kissé megemeli géppisztolya csövét, és beleereszt egy rövid sorozatot a szép mennyezetbe
(1965 Dobozy Imre)
hátrament az istállóba, elővette a revolverét, és az egész tárat beleeresztette a ló szügyébe
(1985 Bodor Ádám)
4. tárgyas (kissé rég)
megengedi, hogy vki v. vmi vhova bemenjen
[a beteg embert] belé sem kell ereszteni a’ feredöbe
(1793 Mátyus István)
Ha a’ lúdnak ólja körül folyam van, egynehány minutumra eresztessen bele, hogy megförödhessen, mi néki az ülés és költés alatt igen jót tesz
(1835 Némethy József)
a kukorica közé beleeresztettük a tehenünket
(1878 Toldy István)
Hajdanában, mikor az erdőket nem gondozták, a tölgyerdőt makkoltatni szokták, vagyis beleeresztették a disznókondát
(1928 TolnaiÚjLex.)
5. tárgyas
〈vájatba pontosan odaillő elemet〉 beleilleszt
[a fizetőasztalok] közepébe márvány- vagy palabetét van beleeresztve, ez arra szolgált, hogy az ezüstpénzt hozzáütve, a hamisat csengéséről megismerjék
(1940 Magyar művelődéstörténet)
[A zsindely] vastagabb felébe […] árkot hornyolnak, amibe a szomszédos zsindely keskeny oldalát eresztik bele
(1982 NéprajziLex.)
A zsilipelt fal lényege az, hogy a talpfákba vagy a földbe ásott oszlopok egymás felé forduló oldalába végigfutó függőleges vájatot véstek, s ezekbe a hornyokba eresztették bele, berótták az egyenlő hosszúságú és a két végükön ék alakúra faragott, fejszével hasított deszkákat, pallókat
(1997 Magyar néprajz)
5a. tárgyatlan (rég)
ruhaneműt beillesztett toldással bővebbé tesz
Belé-eresztek: (p. o.példának okáért a’ ruhába) […] Amplio, ampliorem reddo vestem
(1810 Végtagokra szedett szótár)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beleeresztett; ÚMTsz.

Beállítások