belefekszik tn ige 19b1

1. ’vmibe, vmi közé lefekszik’ ❖ Mikor a’ nyavalyát izzadáſſal akarják el-verni, vermet ásnak […] Azt bé-füttik ugy, hogy a’ kövek, mellyekkel kirakják, ſzinte égjenek. Azokra leveleket teríttenek, bele-fekszenek (1783 Molnár János C0290, 115) | [A róka] valahol belefeküdt a pozdorjába (1861 Eredeti népmesék C3085, 171) | kéjes gyönyörrel feküdt belé a hüvös fübe (1910 Délmagyarország 2103001, 10) | Ha van kertjük, feszítsenek ki egy függőágyat, feküdjenek bele és ringatózzanak (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmely tárgy (egy része) vmely mélyedésbe〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető benne’ ❖ [a szétbontott asztal lábai] szépen belefeküsznek az asztal alsó lapja mélyedésébe s az egész butor ekkor nem egyéb egy lapos táblánál (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Az úgynevezett húzóvánkos] a hajó peremére alkalmazott nyerges fa, amelybe az evező belefekszik (1895 PallasLex. CD02) | [a revolver] remekül belefeküdt az ember tenyerébe (1914 Oláh Gábor 9487064, 99) | [Az alsó malomkövön kialakított] párkánnyal körülvett kerek mélyedésbe, teknőbe a felső kő alsó része fekszik bele (1980 NéprajziLex. CD47).

3. ’〈vontató állat, es. ember〉 testét nekifeszíti a hámnak, nekifekszik’ ❖ ha a kormány, missiójának magasságára emelkedve, nem fekszik bele a bureaucraticus slendrián nehézkes hámjába (1862 Kossuth Lajos CD32) | A négy ló egyformán kurtára fogva, jól kantározva és gyeplőzve, sebes ügetve haladt; […] a két rudas [= a rúd jobb oldalára befogott ló] belefeküdt a hámba s ugy haladt (1881 Teleki Sándor 8474010, 16) | [A] parasztkocsisok rossz gebéiket csapkodták, amelyek minden erejük megfeszítésével feküdtek bele a háncshámba (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 499) | Mikor a vontató [ti. a hajót vontató személy] belefeküdt a hámba, a két váll, illetve a kar felső, vastagabb izma előbbre állott, mint a mell, s így a heveder nem feszülvén a mellre, nem akadályozta a légzést (1999 Magyar néprajz CD47).

3a. ’〈szél vitorlába〉 nagy erővel belefúj és megfeszíti azt’ ❖ [a vitorlákba] egy kedvező szél egészen belefeküdt (1862 e. Szemere Bertalan C3938, 72) | A tramontana [= északi szél] belefeküdt már a vitorláinkba (1905 Herczeg Ferenc C2074, 9).

3b. (irod) ’〈munkaeszközéhez〉(nagy buzgalmában, erőfeszítésében) nagyon közel hajol’ ❖ A vén irnok belefeküdt az aktájába (1890 Tolnai Lajos C4203, 149) | [Lidi] belefeküdt a hímzőrámába, úgy öltögetett (1890 Jókai Mór CD18) | [A hadnagy] köhögve, köpködve s lihegve ül fel. A térdére helyezi a könyökét s belefekszik a távcsőbe (1916 Móricz Zsigmond CD10).

3c. ’erejét megfeszítve, nagy buzgalommal nekifogva végez vmely tevékenységet’ ❖ Végre teljességgel belé feküvén, szerentsésen ki vitte tet abból a’ tömlötzbl (1805 Kis János¹ C2649, 150) | [A teniszezőnő a negyedik játszmába] ismét belefeküdve kibirta a lendületbe jött ellenfél nagyszerü támadásait, s elkeseredett küzdelem után győzött (1909 Az Újság júl. 28. C5351, 12) | belefeküdt a munkába (1953 Sarkadi Imre 9586002, 28) | dacos indulattal belefeküdtem az evezésbe, s a csónak megiramodott az akkor még tükörsima vízen (1989 Csengey Dénes 1028002, 20).

3d. (rég, Ját) ’〈kártyajátékban〉 a hívott lapra a sajátjából nagy értékű lapot ad’ ❖ ebbe [a kártyába] belé feküdjék kend jól (1777 Bessenyei György¹ C1080, 50) | Ha az Ellenfél invitált, az utánna következnek nem jó minnyárt bele feküdni, az az naggyal ütni (1824 A whist C2038, 31).

Vö. CzF. fekszik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belefekhetik, ~

belefekszik tárgyatlan ige 19b1
1.
vmibe, vmi közé lefekszik
Mikor a’ nyavalyát izzadáſſal akarják el-verni, vermet ásnak […] Azt bé-füttik ugy, hogy a’ kövek, mellyekkel kirakják, ſzinte égjenek. Azokra leveleket teríttenek, bele-fekszenek
(1783 Molnár János)
[A róka] valahol belefeküdt a pozdorjába
(1861 Eredeti népmesék)
kéjes gyönyörrel feküdt belé a hüvös fübe
(1910 Délmagyarország)
Ha van kertjük, feszítsenek ki egy függőágyat, feküdjenek bele és ringatózzanak
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈vmely tárgy (egy része) vmely mélyedésbe〉 pontosan illeszkedve helyezkedik el v. elhelyezhető benne
[a szétbontott asztal lábai] szépen belefeküsznek az asztal alsó lapja mélyedésébe s az egész butor ekkor nem egyéb egy lapos táblánál
(1858 Vasárnapi Újság)
[Az úgynevezett húzóvánkos] a hajó peremére alkalmazott nyerges fa, amelybe az evező belefekszik
(1895 PallasLex.)
[a revolver] remekül belefeküdt az ember tenyerébe
(1914 Oláh Gábor)
[Az alsó malomkövön kialakított] párkánnyal körülvett kerek mélyedésbe, teknőbe a felső kő alsó része fekszik bele
(1980 NéprajziLex.)
3.
〈vontató állat, es. ember〉 testét nekifeszíti a hámnak, nekifekszik
ha a kormány, missiójának magasságára emelkedve, nem fekszik bele a bureaucraticus slendrián nehézkes hámjába
(1862 Kossuth Lajos)
A négy ló egyformán kurtára fogva, jól kantározva és gyeplőzve, sebes ügetve haladt; […] a két rudas [= a rúd jobb oldalára befogott ló] belefeküdt a hámba s ugy haladt
(1881 Teleki Sándor)
[A] parasztkocsisok rossz gebéiket csapkodták, amelyek minden erejük megfeszítésével feküdtek bele a háncshámba
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Mikor a vontató [ti. a hajót vontató személy] belefeküdt a hámba, a két váll, illetve a kar felső, vastagabb izma előbbre állott, mint a mell, s így a heveder nem feszülvén a mellre, nem akadályozta a légzést
(1999 Magyar néprajz)
3a.
〈szél vitorlába〉 nagy erővel belefúj és megfeszíti azt
[a vitorlákba] egy kedvező szél egészen belefeküdt
(1862 e. Szemere Bertalan)
A tramontana [= északi szél] belefeküdt már a vitorláinkba
(1905 Herczeg Ferenc)
3b. (irod)
〈munkaeszközéhez〉 (nagy buzgalmában, erőfeszítésében) nagyon közel hajol
A vén irnok belefeküdt az aktájába
(1890 Tolnai Lajos)
[Lidi] belefeküdt a hímzőrámába, úgy öltögetett
(1890 Jókai Mór)
[A hadnagy] köhögve, köpködve s lihegve ül fel. A térdére helyezi a könyökét s belefekszik a távcsőbe
(1916 Móricz Zsigmond)
3c.
erejét megfeszítve, nagy buzgalommal nekifogva végez vmely tevékenységet
Végre teljességgel belé feküvén, szerentsésen ki vitte tet abból a’ tömlötzbl
(1805 Kis János¹)
[A teniszezőnő a negyedik játszmába] ismét belefeküdve kibirta a lendületbe jött ellenfél nagyszerü támadásait, s elkeseredett küzdelem után győzött
(1909 Az Újság júl. 28.)
belefeküdt a munkába
(1953 Sarkadi Imre)
dacos indulattal belefeküdtem az evezésbe, s a csónak megiramodott az akkor még tükörsima vízen
(1989 Csengey Dénes)
3d. (rég, Ját)
〈kártyajátékban〉 a hívott lapra a sajátjából nagy értékű lapot ad
ebbe [a kártyába] belé feküdjék kend jól
(1777 Bessenyei György¹)
Ha az Ellenfél invitált, az utánna következnek nem jó minnyárt bele feküdni, az az naggyal ütni
(1824 A whist)
Vö. CzF. fekszik; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. belefekhetik, ~

Beállítások