belesodor ts ige 7a1

1. ’〈víz, szél〉 áramlásának sodrával bevisz, bejuttat vmit v. vkit vmibe’ ❖ az Euxinus nevü tenger, […] a’ ſok fövény, és tsunyaság miatt, mellyet a’ Duna és Boriſztenes vize bele ſodor, id-jártával hajozáſt nem fog ſzenvedni (1783 Molnár János 7445003, 174) | a szél belesodorta fejemről [a kalapot] a folyóba (1846 Petőfi Sándor C3509, 43) | Mielőtt a kiálló kövekbe kapaszkodtam volna […] – felkapott a zuhogó áradat [ti. a feltörő víz] s belesodort a kráter tömegébe (1920 Dóczy Jenő CD10) | A víz belesodorja a halakat a varsa elszűkülő végébe (1982 NéprajziLex. CD47).

1a. ’〈emberáradat, lökdösődő tömeg〉 magával sodorva vhova visz vkit’ ❖ Sok ismerőssel találkozánk […], nyájaskodánk és enyelegtünk, mint illy alkalommal már szokásban van, ha belesodortatunk a’ közönséges zajba (1844 Frankenburg Adolf C1768, 138) | [a lovasság] szaladt s feje-vesztett szaladásában Bem vitézünket lovával együtt egy sáros posványos patakba belesodorta (1849 Kossuth Lajos CD32) | Hagyta magát a tömeg veszett árjával belesodortatni egy mellék uccába (1919 Szabó Dezső 9623005, 251).

1b. (önkéntelen,) heves mozdulattal vki v. gyors mozgásával vmi sodor vhova vmit, ritk. vkit’ ❖ A golyók csakúgy sepertek körülöttük, egy a szeme előtt csapott le s belesodort valami homokot a képébe (1915 Móricz Zsigmond CD10) | a búbos vöcsök a fészkét vigyázva közelíti meg, […] de azért mégis belesodorja egyik-másik a tojását a vízbe (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [az izzó hamuval teli toronyban volt] egy forgatható gépezet, amely minden irányból belesodorta (az embert) az izzó hamuba (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2. ’〈vmely (kellemetlen v. veszélyes) helyzetbe〉 juttat, sodor’ ❖ ’s proclamatiók által a’ határszéli vármegyék is a’ békétlenségbe belé sodortattak (1842 Pesti Hírlap CD61) | ki eddig józan vala, belésodortatott a’ pálinka-ivásba (1843 Mentor C3079, 239) | okosan cselekednék-e a’ kormány, ha minden három év helyett évenként kelepczézné magát azon szerfölött kellemetlen helyzetbe, mellybe többé-kevesbbé ujabb időkben minden országgyülés belésodorja azt [ti. a kormányt]? (1845 Széchenyi István CD1501) | Thököly Istvánt a körűlmények belesodorták abba az összeesküvésbe, melynek Wesselényi Ferencz volt a feje (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A magyar reakció […] belesodorta az országot a háborúba (1947 Losonczy Géza 2005108, 39) | [A hatalmon levők] szeretik, ha belesodorhatnak mindenféle kényes vitába, mert ilyenkor az indulataidat jobban megfigyelhetik, mint az érveidet (1980 Csoóri Sándor 9090077, 244).

3. (ritk) ’úgy sodor, teker össze vmit, hogy abba beletesz (és így létrehoz) vmit’ ❖ Tűzijátékszivarok (szivar belesodrott lobbanó anyagokkal) (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 944) | vásznát szövi a Gondviselés, százfelől futnak össze a szálak; de a mi Géniuszunk sodorja és ami idegen fonalat belesodor a mi sorsunkba, az nem gyengíti, hanem erőssé teszi azt a vásznat (1913 Rákosi Jenő 8385016, 143) | Lehasított egy szeletet az asztalon levő újságból s [az aranypénzeket] belesodorta kis kemény tekercsbe (1917 Móricz Zsigmond CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

belesodor tárgyas ige 7a1
1.
〈víz, szél〉 áramlásának sodrával bevisz, bejuttat vmit v. vkit vmibe
az Euxinus nevü tenger, […] a’ ſok fövény, és tsunyaság miatt, mellyet a’ Duna és Boriſztenes vize bele ſodor, id-jártával hajozáſt nem fog ſzenvedni
(1783 Molnár János)
a szél belesodorta fejemről [a kalapot] a folyóba
(1846 Petőfi Sándor)
Mielőtt a kiálló kövekbe kapaszkodtam volna […] – felkapott a zuhogó áradat [ti. a feltörő víz] s belesodort a kráter tömegébe
(1920 Dóczy Jenő)
A víz belesodorja a halakat a varsa elszűkülő végébe
(1982 NéprajziLex.)
1a.
〈emberáradat, lökdösődő tömeg〉 magával sodorva vhova visz vkit
Sok ismerőssel találkozánk […], nyájaskodánk és enyelegtünk, mint illy alkalommal már szokásban van, ha belesodortatunk a’ közönséges zajba
(1844 Frankenburg Adolf)
[a lovasság] szaladt s feje-vesztett szaladásában Bem vitézünket lovával együtt egy sáros posványos patakba belesodorta
(1849 Kossuth Lajos)
Hagyta magát a tömeg veszett árjával belesodortatni egy mellék uccába
(1919 Szabó Dezső)
1b.
(önkéntelen,) heves mozdulattal vki v. gyors mozgásával vmi sodor vhova vmit, ritk. vkit
A golyók csakúgy sepertek körülöttük, egy a szeme előtt csapott le s belesodort valami homokot a képébe
(1915 Móricz Zsigmond)
a búbos vöcsök a fészkét vigyázva közelíti meg, […] de azért mégis belesodorja egyik-másik a tojását a vízbe
(1933 Az állatok világa ford.)
[az izzó hamuval teli toronyban volt] egy forgatható gépezet, amely minden irányból belesodorta (az embert) az izzó hamuba
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2.
〈vmely (kellemetlen v. veszélyes) helyzetbe〉 juttat, sodor
’s proclamatiók által a’ határszéli vármegyék is a’ békétlenségbe belé sodortattak
(1842 Pesti Hírlap)
ki eddig józan vala, belésodortatott a’ pálinka-ivásba
(1843 Mentor)
okosan cselekednék-e a’ kormány, ha minden három év helyett évenként kelepczézné magát azon szerfölött kellemetlen helyzetbe, mellybe többé-kevesbbé ujabb időkben minden országgyülés belésodorja azt [ti. a kormányt]?
(1845 Széchenyi István)
Thököly Istvánt a körűlmények belesodorták abba az összeesküvésbe, melynek Wesselényi Ferencz volt a feje
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A magyar reakció […] belesodorta az országot a háborúba
(1947 Losonczy Géza)
[A hatalmon levők] szeretik, ha belesodorhatnak mindenféle kényes vitába, mert ilyenkor az indulataidat jobban megfigyelhetik, mint az érveidet
(1980 Csoóri Sándor)
3. (ritk)
úgy sodor, teker össze vmit, hogy abba beletesz (és így létrehoz) vmit
Tűzijátékszivarok (szivar belesodrott lobbanó anyagokkal)
(1879 Betűsoros árulajstrom)
vásznát szövi a Gondviselés, százfelől futnak össze a szálak; de a mi Géniuszunk sodorja és ami idegen fonalat belesodor a mi sorsunkba, az nem gyengíti, hanem erőssé teszi azt a vásznat
(1913 Rákosi Jenő)
Lehasított egy szeletet az asztalon levő újságból s [az aranypénzeket] belesodorta kis kemény tekercsbe
(1917 Móricz Zsigmond)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások