belevesz ts ige 9b

1. (rég) ’vmely (hozzá közeli) dolog belsejébe be(le)helyez, ill. bevezet vmit’ ❖ Fel-tette magában, hogy ezen árokba azt a’ forrást-is belé-végye (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 273) | Noé. Készen bizony [a bárka]. (Félre) De ugy Segéljen rókát nem veszek bele (1880 e. Csepreghy Ferenc C1285, 193) | Sciassia 1644-ben fogott Mária-Czell csúcsíves templomának átalakításához. A támpilléreket belevette a templom belsejébe, a mi által a hajók szélesebbekké váltak (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

2. ’〈az általa létrehozott egységbe, egészbe v. sorba〉 odatartozónak ítélve beletesz v. besorol; bevesz’ ❖ Inclusive: Belevéve, Bele rekesztve, bé tudva (1807 Ottlik Dániel C3374, 88) | Benedek pápák, ha ezek sorába Peter de Luna-t is beleveszszük […], akkor 15 pápát számítanánk e néven (1893 PallasLex. CD02) | A K-i és a Ny-i felosztásba nem igen lehet belevenni a gótoknak népét (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 52) | [Keresztury Dezső A német irodalom kincsesháza című antológiába] magátólértetődően a náci Németországban kárhoztatott szerzőket is beleveszi (1972 Gál István 2021022, 930).

2a. ’〈a szóban forgó írásműbe, szövegbe〉 belefogalmaz, beiktat vmit, ill. abban szerepeltet vkit’ ❖ engem ne vegyen bele [a vígjátékba] (1885 Tolnai Lajos C4202, 42) | A magyar madárneveket szintén belevettem e jegyzékbe (1898 Chernel István CD34) | [A Politikai divatok című Jókai-mű] hősei között ott van maga a regényíró is Lávay Béla néven, anyját és nejét szintén beleveszi regényébe (1934 Pintér Jenő CD44) | Magyarország az év elején deklarálta, hogy kész belevenni az alapszerződésbe [ti. a magyar–román alapszerződésbe] a „jövőben sem támaszt területi követeléseket” formulát (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’a szóban forgó műveletnek, folyamatnak, eseménynek stb. részévé tesz vmit’ ❖ a londoniak, a kiállítási látogatásokat, már belevették rendes napi foglalkozásaikba (1851 Rónay Jácint 8396007, 17) | [a színész] játékába is belevesz valamit emberi lényéből (1938 Schöpflin Aladár CD10) | Mackónak[, a kutyának] megvolt az éjszakai útja, amelyet pontosan betartott, s amelybe újabban Hu meglátogatását is belevette (1966 Fekete István 9142005, 62).

2c. ’vmely nagyobb egység részének tekint, abba beleszámít vmit’ ❖ A mostani határőrizet […] a Brassó vidékit bele véve, fel a második oláh ezred határáig, mintegy 220 óra járásnyi hosszaságban áll 190 apró őrházakból (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A Magyar Középhegység elnevezés alatt […] ma különféle hegységeket foglalnak össze s beleveszik az ÉNy.-i Kárpátok vulkánikus zónájának több tagját is (1915 RévaiNagyLex. C5709, 172) | Az egész finn-ugor család, belevéve még a liveket és a vótokat is, alig számlál húsz milliónál több lelket (1939 Illyés Gyula 9274068, 10) | a hulladéktermelést is belevennék az árba (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’〈vmely közösségbe, ill. vmely közös tevékenységbe〉 új tagként, ill. résztvevőként befogad, beválaszt v. bevon vkit’ ❖ VII. Edvard próbálta az Einkreisungs-politikába az osztrákot belevenni a német ellen, de az osztrák nem állt kötélnek (1913 Blaskovich Sándor CD10) | Ha megesküszik, hogy nem árul el, akkor magát is beleveszem [az összeesküvésbe] (1941 Békeffi László 9038002, 71) | szakértői hálózatot hoz létre, amibe beleveszi a helyi hagyomány gyakorlóit (1999 Az Európai Folklór Intézet kiadványai CD48).

4. beleveszi magát (irod, átv is) ’〈ember, állat〉(tartósan, hosszú időre) befészkeli magát, betelepszik vhova(, hogy ott elrejtőzzék); beveszi magát’ ❖ ne hogy … bele-vegyék magokat [a várba], és ott uralkodgyanak a’ fenyegető Cudarok [ti. barbárok] (1817 Dugonics András ford. C1478, 45) | Az ördög beleveszi magát a szívébe, s kényszeríti, hogy bolondokat cselekedjék (1882 Jókai Mór CD18) | [a kutya] kirohant meg visszarohant, ugatott és támadott, de a disznó csak nem mozdult. Jól belevette magát a tüskék közé (1959 Illés Endre 9273007, 33).

4a. beleveszi magát (rég) ’〈áramló anyag vmely üreges helyre〉 úgy hatol be, hogy betölti azt’ ❖ Jégvermet ásattam. Belévette magát a víz, s be kelle hányatnom (1810 Kazinczy Ferenc 7163026, 485) | Echnephias, erőszakos ragánts szél, tsavarogva bele veszi magát a’ Vitorlák öbleibe (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 17).

4b. beleveszi magát ’〈vmely anyag, szag〉 átjár vmit, beléje ivódik’ ❖ a’ só akkor olvad, s’ magát úgy belé veszi a’ szénába (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 353) | én igen jó potpourrit [= virágokból, levelekből készített illatos keveréket] tudtam készíteni […], az egész szobám tele volt a kiáradott illattal annyira, hogy minden ruhámba belevette magát azon kellemetes egyveleg szag, és elnevezték Déryné szagjának (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 255) | Minél ócskább lett a kalap, annál több zsír és piszok vette bele magát és annál nehezebb lett (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | [a lépcső] csupa merő víz volt a sok mosólétől és belevette magát az a szesz-szag, mely csak úgy csípi a szemet (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 71).

4c. beleveszi magát (rég) ’〈kártevő〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség vmely testrészben〉 tartósan fájdalmat okoz’ ❖ ha már valóságosan bele vette volna-is magát azon ártalmas féreg a rozsba (1783 Magyar Hírmondó C0271, 696) | [Tisza Kálmánnak] valóban rossz lába van. Belévette magát a csúz és az hasogatta e héten a lábait (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | a köd, mely szemüket fátyolozta, rászállt lelkükre s a köszvény belevette magát csontjaikba (1903 Prohászka Ottokár 1125021, 48).

4d. beleveszi magát (vál) ’〈vmely gondolat, érzés, dallam stb. a tudatba, emlékezetbe〉 befészkeli magát, és tartósan ott marad’ ❖ a magyar nép tudalmába ez a forma [ti. az ősi nyolcas versforma] annyira belevette magát (1891 Irodalomtörténeti Közlemények C0208, 1) | a munkakedv benne van ebben a mostlett, óriási városban, lüktet, érezhető, beleveszi magát az emberbe (1910 Moly Tamás CD10) | Mert ismerem már ezt a beteg melódiát, mely beleveszi magát az ember fülébe, hogy nem felejti el többé soha (1927 Rédey Mária CD10).

Vö. CzF. belevėsz vagy belévėsz; ÉrtSz. belevesz¹; ÉKsz. belevesz¹

belevesz tárgyas ige 9b
1. (rég)
vmely (hozzá közeli) dolog belsejébe be(le)helyez, ill. bevezet vmit
Fel-tette magában, hogy ezen árokba azt a’ forrást-is belé-végye
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
Noé. Készen bizony [a bárka]. (Félre) De ugy Segéljen rókát nem veszek bele
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Sciassia 1644-ben fogott Mária-Czell csúcsíves templomának átalakításához. A támpilléreket belevette a templom belsejébe, a mi által a hajók szélesebbekké váltak
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
2.
〈az általa létrehozott egységbe, egészbe v. sorba〉 odatartozónak ítélve beletesz v. besorol; bevesz
Inclusive: Belevéve, Bele rekesztve, bé tudva
(1807 Ottlik Dániel)
Benedek pápák, ha ezek sorába Peter de Luna-t is beleveszszük […], akkor 15 pápát számítanánk e néven
(1893 PallasLex.)
A K-ikeleti és a Ny-inyugati felosztásba nem igen lehet belevenni a gótoknak népét
(1928 TolnaiÚjLex.)
[Keresztury Dezső A német irodalom kincsesháza című antológiába] magátólértetődően a náci Németországban kárhoztatott szerzőket is beleveszi
(1972 Gál István)
2a.
〈a szóban forgó írásműbe, szövegbe〉 belefogalmaz, beiktat vmit, ill. abban szerepeltet vkit
engem ne vegyen bele [a vígjátékba]
(1885 Tolnai Lajos)
A magyar madárneveket szintén belevettem e jegyzékbe
(1898 Chernel István)
[A Politikai divatok című Jókai-mű] hősei között ott van maga a regényíró is Lávay Béla néven, anyját és nejét szintén beleveszi regényébe
(1934 Pintér Jenő)
Magyarország az év elején deklarálta, hogy kész belevenni az alapszerződésbe [ti. a magyar–román alapszerződésbe] a „jövőben sem támaszt területi követeléseket” formulát
(1995 Magyar Hírlap)
2b.
a szóban forgó műveletnek, folyamatnak, eseménynek stb. részévé tesz vmit
a londoniak, a kiállítási látogatásokat, már belevették rendes napi foglalkozásaikba
(1851 Rónay Jácint)
[a színész] játékába is belevesz valamit emberi lényéből
(1938 Schöpflin Aladár)
Mackónak[, a kutyának] megvolt az éjszakai útja, amelyet pontosan betartott, s amelybe újabban Hu meglátogatását is belevette
(1966 Fekete István)
2c.
vmely nagyobb egység részének tekint, abba beleszámít vmit
A mostani határőrizet […] a Brassó vidékit bele véve, fel a második oláh ezred határáig, mintegy 220 óra járásnyi hosszaságban áll 190 apró őrházakból
(1848 Kossuth Hírlapja)
A Magyar Középhegység elnevezés alatt […] ma különféle hegységeket foglalnak össze s beleveszik az ÉNy.-iÉszaknyugati Kárpátok vulkánikus zónájának több tagját is
(1915 RévaiNagyLex.)
Az egész finn-ugor család, belevéve még a liveket és a vótokat is, alig számlál húsz milliónál több lelket
(1939 Illyés Gyula)
a hulladéktermelést is belevennék az árba
(2000 Országgyűlési Napló)
3.
〈vmely közösségbe, ill. vmely közös tevékenységbe〉 új tagként, ill. résztvevőként befogad, beválaszt v. bevon vkit
VII. Edvard próbálta az Einkreisungs-politikába az osztrákot belevenni a német ellen, de az osztrák nem állt kötélnek
(1913 Blaskovich Sándor)
Ha megesküszik, hogy nem árul el, akkor magát is beleveszem [az összeesküvésbe]
(1941 Békeffi László)
szakértői hálózatot hoz létre, amibe beleveszi a helyi hagyomány gyakorlóit
(1999 Az Európai Folklór Intézet kiadványai)
4. beleveszi magát (irod, átv is)
〈ember, állat〉 (tartósan, hosszú időre) befészkeli magát, betelepszik vhova(, hogy ott elrejtőzzék); beveszi magát
ne hogy … bele-vegyék magokat [a várba], és ott uralkodgyanak a’ fenyegető Cudarok [ti. barbárok]
(1817 Dugonics András ford.)
Az ördög beleveszi magát a szívébe, s kényszeríti, hogy bolondokat cselekedjék
(1882 Jókai Mór)
[a kutya] kirohant meg visszarohant, ugatott és támadott, de a disznó csak nem mozdult. Jól belevette magát a tüskék közé
(1959 Illés Endre)
4a. beleveszi magát (rég)
〈áramló anyag vmely üreges helyre〉 úgy hatol be, hogy betölti azt
Jégvermet ásattam. Belévette magát a víz, s be kelle hányatnom
(1810 Kazinczy Ferenc)
Echnephias, erőszakos ragánts szél, tsavarogva bele veszi magát a’ Vitorlák öbleibe
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
4b. beleveszi magát
〈vmely anyag, szag〉 átjár vmit, beléje ivódik
a’ só akkor olvad, s’ magát úgy belé veszi a’ szénába
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
én igen jó potpourrit [= virágokból, levelekből készített illatos keveréket] tudtam készíteni […], az egész szobám tele volt a kiáradott illattal annyira, hogy minden ruhámba belevette magát azon kellemetes egyveleg szag, és elnevezték Déryné szagjának
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Minél ócskább lett a kalap, annál több zsír és piszok vette bele magát és annál nehezebb lett
(1902 Mikszáth Kálmán)
[a lépcső] csupa merő víz volt a sok mosólétől és belevette magát az a szesz-szag, mely csak úgy csípi a szemet
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
4c. beleveszi magát (rég)
〈kártevő〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség vmely testrészben〉 tartósan fájdalmat okoz
ha már valóságosan bele vette volna-is magát azon ártalmas féreg a rozsba
(1783 Magyar Hírmondó)
[Tisza Kálmánnak] valóban rossz lába van. Belévette magát a csúz és az hasogatta e héten a lábait
(1886 Mikszáth Kálmán)
a köd, mely szemüket fátyolozta, rászállt lelkükre s a köszvény belevette magát csontjaikba
(1903 Prohászka Ottokár)
4d. beleveszi magát (vál)
〈vmely gondolat, érzés, dallam stb. a tudatba, emlékezetbe〉 befészkeli magát, és tartósan ott marad
a magyar nép tudalmába ez a forma [ti. az ősi nyolcas versforma] annyira belevette magát
(1891 Irodalomtörténeti Közlemények)
a munkakedv benne van ebben a mostlett, óriási városban, lüktet, érezhető, beleveszi magát az emberbe
(1910 Moly Tamás)
Mert ismerem már ezt a beteg melódiát, mely beleveszi magát az ember fülébe, hogy nem felejti el többé soha
(1927 Rédey Mária)
Vö. CzF. belevėsz vagy belévėsz; ÉrtSz. belevesz¹; ÉKsz. belevesz¹

Beállítások