beszennyez ts ige 4b (vál)

1. (átv is) ’〈oda nem tartozó, ill. szennyező anyag(gal)〉 piszkossá, ill. szemetessé tesz vmit, vkit’ ❖ Nem vezetlek ugyan … Indiának kövér gazdag orſzágira, Mézzel, téjjel folyó földnek határira. Ezek megvakítják inkább a’ Szemeket, Bé ſzenynyezik jobban emberi kezeket, Menybenn kell fel hatni, meg vetni ezeket (1787 Orczy Lőrinc ford.–Boethius C3358, 39) | a gyermekek hazulról mosdottan jöttek, s az oskolában szennyezték be magukat (1837 Kossuth Lajos ford. CD32) | lecsöndesült a zaj, […] emberi hang nem szennyezi be a tiszta levegőt, csak egy-egy éhes tücsök csiripel (1884 Gabányi Árpád 8152002, 48) | Közterületeket, utcákat és tereket gyümölcshulladékkal, vagy más egyébbel beszennyezni tilos (1900 Budapesti Napló júl. 17. C5243, 9) | hatvan méter magas sugárban ömlött az olaj Ukrajnában a megsérült Barátság II. kőolajvezetékből, s hétezer négyzetméternyi földterületet szennyezett be (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (szépítő) ’〈állat v. ember〉 ürülékével bepiszkít vmit’ ❖ városokban a galamb nem igen növeli az emlékszerű épületek díszét, mivel mindent beszennyez, s ezért nem is valami szívesen látják (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A majom nem őrzi a házat, mint a kutya; […] nem hord terhet, mint a ló. Csak bészennyez és béundokit mindent (1954 Benedek Marcell ford.–Rabelais 9042010, 67).

2. ’〈megbecsült személyt v. dolgot, pl. eszmét, erkölcsi értéket (önkéntelen) cselekedet(ével), magatartás(ával), ill. gyalázkodás(ával)〉 bemocskol, lejárat’ ❖ [a kolerajárvány miatt kitört lázadás] a kormány intézetei [= intézkedései] ellen való reakció vala, s embervérrel szennyeztetett be (1831 Kazinczy Ferenc 7163032, 567) | Pribék Antal első alispán, azon fehérhollók egyike, kiknek tükörjellemét az aljas önérdek ’s ármány sem szennyezheté be (1843 Pesti Hírlap CD61) | Olivér volt a plátói szerelem, a tiszta vágy, melyet nem szennyez be testi érintés (1934 Márai Sándor 9421006, 217) | Ne szennyezzétek be lopással, erőszakkal a forradalmat! Barátaink, vigyázzatok! Ez a mi forradalmunk maradjon tiszta! (1984 Szántó Piroska 2025064, 66).

J: bepiszkol.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szennyes; ÉKsz.; SzT.

beszennyez tárgyas ige 4b (vál)
1. (átv is)
〈oda nem tartozó, ill. szennyező anyag(gal) piszkossá, ill. szemetessé tesz vmit, vkit
Nem vezetlek ugyan … Indiának kövér gazdag orſzágira, Mézzel, téjjel folyó földnek határira. Ezek megvakítják inkább a’ Szemeket, Bé ſzenynyezik jobban emberi kezeket, Menybenn kell fel hatni, meg vetni ezeket
(1787 Orczy Lőrinc ford.Boethius)
a gyermekek hazulról mosdottan jöttek, s az oskolában szennyezték be magukat
(1837 Kossuth Lajos ford.)
lecsöndesült a zaj, […] emberi hang nem szennyezi be a tiszta levegőt, csak egy-egy éhes tücsök csiripel
(1884 Gabányi Árpád)
Közterületeket, utcákat és tereket gyümölcshulladékkal, vagy más egyébbel beszennyezni tilos
(1900 Budapesti Napló júl. 17.)
hatvan méter magas sugárban ömlött az olaj Ukrajnában a megsérült Barátság II. kőolajvezetékből, s hétezer négyzetméternyi földterületet szennyezett be
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (szépítő)
〈állat v. ember〉 ürülékével bepiszkít vmit
városokban a galamb nem igen növeli az emlékszerű épületek díszét, mivel mindent beszennyez, s ezért nem is valami szívesen látják
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A majom nem őrzi a házat, mint a kutya; […] nem hord terhet, mint a ló. Csak bészennyez és béundokit mindent
(1954 Benedek Marcell ford.Rabelais)
2.
〈megbecsült személyt v. dolgot, pl. eszmét, erkölcsi értéket (önkéntelen) cselekedet(ével), magatartás(ával), ill. gyalázkodás(ával) bemocskol, lejárat
[a kolerajárvány miatt kitört lázadás] a kormány intézetei [= intézkedései] ellen való reakció vala, s embervérrel szennyeztetett be
(1831 Kazinczy Ferenc)
Pribék Antal első alispán, azon fehérhollók egyike, kiknek tükörjellemét az aljas önérdek ’s ármány sem szennyezheté be
(1843 Pesti Hírlap)
Olivér volt a plátói szerelem, a tiszta vágy, melyet nem szennyez be testi érintés
(1934 Márai Sándor)
Ne szennyezzétek be lopással, erőszakkal a forradalmat! Barátaink, vigyázzatok! Ez a mi forradalmunk maradjon tiszta!
(1984 Szántó Piroska)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szennyes; ÉKsz.; SzT.

Beállítások