billegtet ts ige 5b8

1. ’〈vele érintkező tárgyat〉 mozgásával, tevékenységével ismételten, ide-oda v. föl-le billent, okozza, hogy billegjen’ ❖ Két ló előtt billegtette egy szamár is hámfáját (1817 Benke József ford.–Nicolay C0955, 31) | [a víz] jégtáblákat is billegtetett a hátán (1941 Tamási Áron 9701013, 60) | [amikor] először lép valaki az ember mellé, midőn a hátán billegtetve s meggörnyedve cipel befelé egy ládaoldalt, hogy te, minek strapálod magad egyedül, vigyük ketten (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 42) | Billeg a tégla, amin ülök, előre-hátra billegtetem (1990 Kukorelly Endre 2001024, 18).

2. ’〈vmely mozgatható testrészt v. tárgyat〉 ismételten(, ritmusosan) ide-oda v. fel-le mozgat; billeget’ ❖ Azomban Ulisses a’ kék tengereken Billegteti talpját néha fövenyeken (1780 Dugonics András ford.–Homérosz C1485, 56) | Minduntalan fel-felfujta arczait, ujjait meg billegtette (1863 Lauka Gusztáv C2892, 46) | billegtette a fejét a taktushoz (1922 Nagy Zoltán CD10) | Az íróasztalomon fölemelkedett a tollszár és elkezdett mozgani, mintha valami láthatatlan kéz billegtetné a végét (1925 Móra Ferenc 9459022, 57) | [a hangyaleső lárva] potrohát megilletődve billegteti (1999 Természet Világa CD50).

3. (/ritk) ’〈hangszert〉 billentyűk nyomkodásával v. lyukak ismételt befogásával megszólaltat; billeget’ ❖ czifrán billegteti Laczkó víg dudáját (1804 Verseghy Ferenc CD01) | A klarinetot már tudtam is fujni, még csak az hibázott [= hiányzott], hogy billegtetni tudjam (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 67) | [a lányok] a zongorát billegtették (1895 Szabóné Nogáll Janka C3773, 120) | A juhai körében heverészett, s valami citeraszerű holmit pengetett. (Vagy egy furulyafélét billegtetett.) (1991 Kertész Imre² CD41).

3a. (rég) ’〈zeneművet〉(vmely fúvós v. billentyűs hangszeren) így eljátszik; billeget’ ❖ száját a Flóta fúvó jukára tette, és az ujjaival kellemetes nótákat billegtetett (1794 Bécsi Magyar Merkurius C0343, 1539) | [furulyáján] elkezdi billegtetni azt a nótát (1878 Bakahumor C4187, 5) | másképp gondolkodnak [a lányok] a muzsikáról, mint azok a tipikus zsúrhölgyek, akik a tűzvarázst vagy a Tanhäuser-ouvertűrt billegtetik zongorán (1909 Jász Dezső CD10).

Vö. CzF.; ÉKsz.; ÚMTsz.

billegtet tárgyas ige 5b8
1.
〈vele érintkező tárgyat〉 mozgásával, tevékenységével ismételten, ide-oda v. föl-le billent, okozza, hogy billegjen
Két ló előtt billegtette egy szamár is hámfáját
(1817 Benke József ford.Nicolay)
[a víz] jégtáblákat is billegtetett a hátán
(1941 Tamási Áron)
[amikor] először lép valaki az ember mellé, midőn a hátán billegtetve s meggörnyedve cipel befelé egy ládaoldalt, hogy te, minek strapálod magad egyedül, vigyük ketten
(1973 László-Bencsik Sándor)
Billeg a tégla, amin ülök, előre-hátra billegtetem
(1990 Kukorelly Endre)
2.
〈vmely mozgatható testrészt v. tárgyat〉 ismételten(, ritmusosan) ide-oda v. fel-le mozgat; billeget
Azomban Ulisses a’ kék tengereken Billegteti talpját néha fövenyeken
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Minduntalan fel-felfujta arczait, ujjait meg billegtette
(1863 Lauka Gusztáv)
billegtette a fejét a taktushoz
(1922 Nagy Zoltán)
Az íróasztalomon fölemelkedett a tollszár és elkezdett mozgani, mintha valami láthatatlan kéz billegtetné a végét
(1925 Móra Ferenc)
[a hangyaleső lárva] potrohát megilletődve billegteti
(1999 Természet Világa)
3. (/ritk)
〈hangszert〉 billentyűk nyomkodásával v. lyukak ismételt befogásával megszólaltat; billeget
czifrán billegteti Laczkó víg dudáját
(1804 Verseghy Ferenc)
A klarinetot már tudtam is fujni, még csak az hibázott [= hiányzott], hogy billegtetni tudjam
(1851–1854 Táncsics Mihály)
[a lányok] a zongorát billegtették
(1895 Szabóné Nogáll Janka)
A juhai körében heverészett, s valami citeraszerű holmit pengetett. (Vagy egy furulyafélét billegtetett.)
(1991 Kertész Imre²)
3a. (rég)
〈zeneművet〉 (vmely fúvós v. billentyűs hangszeren) így eljátszik; billeget
száját a Flóta fúvó jukára tette, és az ujjaival kellemetes nótákat billegtetett
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[furulyáján] elkezdi billegtetni azt a nótát
(1878 Bakahumor)
másképp gondolkodnak [a lányok] a muzsikáról, mint azok a tipikus zsúrhölgyek, akik a tűzvarázst vagy a Tanhäuser-ouvertűrt billegtetik zongorán
(1909 Jász Dezső)
Vö. CzF.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások