biogenezis fn 4B

1. (Tud is) ’az élet keletkezése, az élet kialakulásának folyamata’ ❖ Biogenezis […]: az élet keletkezésének folyamata. Ez tágabb értelemben az élővilág keletkezésén kívül annak fejlődését is jelölheti (1975 BiológiaiLex. C5414, 276) | Biogenezis […]: általános értelemben az élet keletkezésének folyamata (1995 MagyarNagyLex. C5817, 30) | Paul Davies kora ifjúságától foglalkozik a biogenezis problémájával […]. E munkája az élet meghatározásának a kérdésével indul (2000 Új Könyvek CD29).

1a. (Tud) ’élőnek élőből való keletkezése, ill. ezt a jelenséget megfogalmazó elmélet’ ❖ Régebben az ősnemzés folyamatát jelölték e kifejezéssel [ti. az abiogenezissel] a biogenezis ellentéteként (1975 BiológiaiLex. C5414, 17) | Biogenezis […]: az élet keletkezésére vonatkozó azon elmélet, amely szerint élő csak élőből keletkezhet (1995 MagyarNagyLex. C5817, 30).

2. (Tud v. vál, átv is) ’az a (feltételezett) jelenség, hogy az élőlények egyedfejlődésük során rövid idő alatt megismétlik a törzsfejlődést’ ❖ Ha figyelmen kívül hagyjuk szerző individuális műveltségét, és kifejezéseit: […] a biogenezist és filogenezist, akkor körülbelül a következő világszemléletet olvashatjuk ki Haeckel könyvéből (1909 Lánczi Jenő CD10) | a művészlélek éppúgy alá van vetve a biogenezis törvényének, mint az anyatestben fejlődő utód: keresztülmegy a művészet fejlődésének minden szakaszán (1935 Karinthy Frigyes CD10) | [aki] renaissance-on, barokkon, rokokón, klasszicizmuson, romantikán, izmusokon és „neue Sachlichkeit”-on keresztül saját személyében élte végig a zenetudomány egész biogenézisét, az többet nem lehet a részletek és kiszakított adatok embere (1937 Keszi Imre CD10).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

biogenezis főnév 4B
1. (Tud is)
az élet keletkezése, az élet kialakulásának folyamata
Biogenezis […]: az élet keletkezésének folyamata. Ez tágabb értelemben az élővilág keletkezésén kívül annak fejlődését is jelölheti
(1975 BiológiaiLex.)
Biogenezis […]: általános értelemben az élet keletkezésének folyamata
(1995 MagyarNagyLex.)
Paul Davies kora ifjúságától foglalkozik a biogenezis problémájával […]. E munkája az élet meghatározásának a kérdésével indul
(2000 Új Könyvek)
1a. (Tud)
élőnek élőből való keletkezése, ill. ezt a jelenséget megfogalmazó elmélet
Régebben az ősnemzés folyamatát jelölték e kifejezéssel [ti. az abiogenezissel] a biogenezis ellentéteként
(1975 BiológiaiLex.)
Biogenezis […]: az élet keletkezésére vonatkozó azon elmélet, amely szerint élő csak élőből keletkezhet
(1995 MagyarNagyLex.)
2. (Tud v. vál, átv is)
az a (feltételezett) jelenség, hogy az élőlények egyedfejlődésük során rövid idő alatt megismétlik a törzsfejlődést
Ha figyelmen kívül hagyjuk szerző individuális műveltségét, és kifejezéseit: […] a biogenezist és filogenezist, akkor körülbelül a következő világszemléletet olvashatjuk ki Haeckel könyvéből
(1909 Lánczi Jenő)
a művészlélek éppúgy alá van vetve a biogenezis törvényének, mint az anyatestben fejlődő utód: keresztülmegy a művészet fejlődésének minden szakaszán
(1935 Karinthy Frigyes)
[aki] renaissance-on, barokkon, rokokón, klasszicizmuson, romantikán, izmusokon és „neue Sachlichkeit”-on keresztül saját személyében élte végig a zenetudomány egész biogenézisét, az többet nem lehet a részletek és kiszakított adatok embere
(1937 Keszi Imre)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások