bizonyosan módsz 0

’〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉’ ❖ ígírt erszényedet bizonyosan megnyered (1772 Barcsay Ábrahám 7019032, 26) | Mendo.: Vajjon nyit é Izabella ablakot? Nunno.: Bizonyosan (1843 Gaal József ford.–Calderón de la Barca 8149002, 476) | azon levelekből, melyeket Lenke bizonyosan az ön utasitásából irt, úgy vettem ki, hogy ön körülbelül tájékozva van anyagi helyzetünk felől (1882 Szathmáry Károly 8428009, 135) | Eleget beszélt a szegény ember, […] hogy az ő leányát bizonyosan elveszesztette ez a vén boszorkány (1904 Benedek Elek C0935, 39) | Észre sem vették volna őt, bizonyosan nem, ha Márton bácsi nem rotyog vala (1941 Tamási Áron 9701013, 29) | Azt sem tudjuk, [Hatvani Imre] emigrált-e, vagy sem. 1852-ben már bizonyosan az országban tartózkodott, ugyanis egy felkelési tervet dolgozott ki (1992 Hermann Róbert 2012001, 54).

J: bizonyára, biztosan.

Vö. CzF.; ÉrtSz. bizonyos; ÉKsz. bizonyos; SzT.; ÚMTsz.

bizonyosan módosítószó 0
〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉
ígírt erszényedet bizonyosan megnyered
(1772 Barcsay Ábrahám)
Mendo.: Vajjon nyit é Izabella ablakot? Nunno.: Bizonyosan
(1843 Gaal József ford.Calderón de la Barca)
azon levelekből, melyeket Lenke bizonyosan az ön utasitásából irt, úgy vettem ki, hogy ön körülbelül tájékozva van anyagi helyzetünk felől
(1882 Szathmáry Károly)
Eleget beszélt a szegény ember, […] hogy az ő leányát bizonyosan elveszesztette ez a vén boszorkány
(1904 Benedek Elek)
Észre sem vették volna őt, bizonyosan nem, ha Márton bácsi nem rotyog vala
(1941 Tamási Áron)
Azt sem tudjuk, [Hatvani Imre] emigrált-e, vagy sem. 1852-ben már bizonyosan az országban tartózkodott, ugyanis egy felkelési tervet dolgozott ki
(1992 Hermann Róbert)
Vö. CzF.; ÉrtSz. bizonyos; ÉKsz. bizonyos; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások