bizton hsz és módsz 0 (vál)

I. hsz

1. (rég, átv is) ’szilárdan, biztosan, megingás nélkül’ ❖ [Hazánk] künn hatalmas, benn virágzó És szabad, Bizton álljon sérthetetlen Jog alatt (1842 Vörösmarty Mihály 8524300, 45) | Vasderes íraki mén nyihog itt dübörögve alatta, S a bajnok-leverő üli bizton (1879 Szabó Dávid C3764, 109) | lépjetek bárkámba, Amely bizton száll a világoczeánra (1893 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso C2215, 124) | Amit én emeltem, mind homok volt: de nagyapám háza bizton áll (1925 Babits Mihály C0695, 330) | Lábunk alatt, min bizton állna, nincs föld (1933 Brassai Viktor 9071005, 12).

1a. (rég) ’tévedés, hiba nélkül’ ❖ ? Ivét leölti oldalárul S karcsú tollas vesszőt ragad. A kéz bizton emelkedik… S lelő egy almát mindenik (1853 Tompa Mihály CD01) | mérges nyilait Világ sarkáig oly bizton lövi, Mint czélhoz ágyu a golyót (1867 Arany János ford.–Shakespeare C3730, 107).

2. ’kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggyőződéssel’ ❖ Hogy boldog leendek veled, bizton véltem (1811 Dukai Takách Judit 8117011, 66) | bizton hittem, sőt meg valék győződve (1861 Fábián Gábor ford.–Cicero C1644, 143) | Nem bánom én akármiféle. Csak […] lássam, hogy ránézhessek egy embernek az arcára, akiről bizton tudom, hogy az apám (1909 Gárdonyi Géza C1849, 28) | az illegális halfogók bizton számíthattak bárki falubeli teljes egyetértésére, hallgatólagos támogatására (1980 NéprajziLex. CD47) | bizton állítható (1999 Figyelő CD2601).

3. (rég) ’határozottan, (maga)biztosan, ill. félelem, aggodalom nélkül, nyugodtan, bátran’ ❖ Bizton tekintem mély sirom éjjelét! Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz (1810 Berzsenyi Dániel CD01) | a levágott teve husát bizton a verőfényen hagyhatják; a légy be nem köpi (1851 A Falu Könyve C1667, 114) | [a fiú] bátran lépett a török úr elé, s a nélkül, hogy legkevésbbé zavarba jönne, bizton megszólítá (1852 Jókai Mór C2241, 192) | Fadgyas úr, a pap, bizton lépked fekete papi ruhájában (1882 Tolnai Lajos C4198, 20) | az élet mély erdőinek éjén Bizton hajlítsd szívemre szívedet (1919 Juhász Gyula¹ C2454, 176).

4. (rég) ’biztonságban, védve (vmitől)’ ❖ már a’ csapat épen elérte A’ ragyogó sátort, mellyben közepette hadainak Őr nélkül bizton nyugodott a’ táboros Amhát (1827 Vörösmarty Mihály 8524384, 164) | Oh, te szív, te szív, te csalfa, Háladatlan! […] Lám, e mellnek bizton voltál Rejtekében, Bekeríte csontfalával Bástyaképen (1843 Petőfi Sándor C3506, 42) | minden fenyegetéstől bizton (1863 Jókai Mór C2274, 65) | a folyócska vala mostan áradt, Lónak is a sodra veszedelmes járat; Nézte Lajos; nincs-e porondja, füzesse; Hol seregét holnap bizton átvezesse (1879 Arany János C0657, 297) | midőn becsuktuk a hatalmas [vas]kapukat, valóban ismét bizton voltunk a tengertől (1903 Pesti Hírlap márc. 28. C5651, 17).

II. módsz (kissé rég)

’〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉’ ❖ Hivatlak, és te késedelmezel; Parancsolok, ’s te bizton elmaradsz (1838 Vörösmarty Mihály 8524405, 236) | Keskeny utcza, – nyitott ablak, – Ott bizton szép lánykák laknak! (1879 Bartók Lajos C0874, 9) | [a vendég] nagy bizalmasan közeledett a kasziros nőhöz. Bizton a legújabb szeretője (1913 Babits Mihály C0694, 211) | A sok tízezer között bizton van néhány száz, aki ezzel legalább is mint lehetőséggel tisztában van (1927 Sinkó Ervin CD10) | megoldás egyszer bizton lesz (1998 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~-bátran.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

bizton határozószó és módosítószó 0 (vál)
I. határozószó
1. (rég, átv is)
szilárdan, biztosan, megingás nélkül
[Hazánk] künn hatalmas, benn virágzó És szabad, Bizton álljon sérthetetlen Jog alatt
(1842 Vörösmarty Mihály)
Vasderes íraki mén nyihog itt dübörögve alatta, S a bajnok-leverő üli bizton
(1879 Szabó Dávid)
lépjetek bárkámba, Amely bizton száll a világoczeánra
(1893 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
Amit én emeltem, mind homok volt: de nagyapám háza bizton áll
(1925 Babits Mihály)
Lábunk alatt, min bizton állna, nincs föld
(1933 Brassai Viktor)
1a. (rég)
tévedés, hiba nélkül
?
Ivét leölti oldalárul S karcsú tollas vesszőt ragad. A kéz bizton emelkedik… S lelő egy almát mindenik
(1853 Tompa Mihály)
mérges nyilait Világ sarkáig oly bizton lövi, Mint czélhoz ágyu a golyót
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
2.
kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggyőződéssel
Hogy boldog leendek veled, bizton véltem
(1811 Dukai Takách Judit)
bizton hittem, sőt meg valék győződve
(1861 Fábián Gábor ford.Cicero)
Nem bánom én akármiféle. Csak […] lássam, hogy ránézhessek egy embernek az arcára, akiről bizton tudom, hogy az apám
(1909 Gárdonyi Géza)
az illegális halfogók bizton számíthattak bárki falubeli teljes egyetértésére, hallgatólagos támogatására
(1980 NéprajziLex.)
bizton állítható
(1999 Figyelő)
3. (rég)
határozottan, (maga)biztosan, ill. félelem, aggodalom nélkül, nyugodtan, bátran
Bizton tekintem mély sirom éjjelét! Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz
(1810 Berzsenyi Dániel)
a levágott teve husát bizton a verőfényen hagyhatják; a légy be nem köpi
(1851 A Falu Könyve)
[a fiú] bátran lépett a török úr elé, s a nélkül, hogy legkevésbbé zavarba jönne, bizton megszólítá
(1852 Jókai Mór)
Fadgyas úr, a pap, bizton lépked fekete papi ruhájában
(1882 Tolnai Lajos)
az élet mély erdőinek éjén Bizton hajlítsd szívemre szívedet
(1919 Juhász Gyula¹)
4. (rég)
biztonságban, védve (vmitől)
már a’ csapat épen elérte A’ ragyogó sátort, mellyben közepette hadainak Őr nélkül bizton nyugodott a’ táboros Amhát
(1827 Vörösmarty Mihály)
Oh, te szív, te szív, te csalfa, Háladatlan! […] Lám, e mellnek bizton voltál Rejtekében, Bekeríte csontfalával Bástyaképen
(1843 Petőfi Sándor)
minden fenyegetéstől bizton
(1863 Jókai Mór)
a folyócska vala mostan áradt, Lónak is a sodra veszedelmes járat; Nézte Lajos; nincs-e porondja, füzesse; Hol seregét holnap bizton átvezesse
(1879 Arany János)
midőn becsuktuk a hatalmas [vas]kapukat, valóban ismét bizton voltunk a tengertől
(1903 Pesti Hírlap márc. 28.)
II. módosítószó (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉
Hivatlak, és te késedelmezel; Parancsolok, ’s te bizton elmaradsz
(1838 Vörösmarty Mihály)
Keskeny utcza, – nyitott ablak, – Ott bizton szép lánykák laknak!
(1879 Bartók Lajos)
[a vendég] nagy bizalmasan közeledett a kasziros nőhöz. Bizton a legújabb szeretője
(1913 Babits Mihály)
A sok tízezer között bizton van néhány száz, aki ezzel legalább is mint lehetőséggel tisztában van
(1927 Sinkó Ervin)
megoldás egyszer bizton lesz
(1998 Magyar Hírlap)
ÖE: bizton-bátran
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások