biztosul tn ige 1a1 (rég, ritk)

1. ’megbizonyosodik vmiről’ ❖ [a] táblabíró a bizodalom ösvényén kívánván maradni, felírásra szavaz, de annak kézhez jutása felől is biztosulni kívánván, a küldöttség általi felküldést szinte [= szintén] pártolja (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a statusnak áll szoros kötelességében lehetőleg biztosulnia arról, hogy valjon a találmány uj e (1846 Hetilap CD61).

1a. (maga)biztossá, határozottá válik vki, vmi’ ❖ Isméretei a’ közlés’ leereszkedése, módosítása által tisztúltak, bíztosultak (1832 Fáy András¹ C1703, 30) | jó leányom naponként finomúl, bíztosúl a’ társalkodási tökélyekben (1839 Fáy András¹ C0110, 129) | minden szavunk olly szerelem’ tolmácsa volt, melly biztosulni akart, mielőtt szavakban nyilatkoznék (1842 Athenaeum C0024, 637).

2. ’biztosan megvalósul, bekövetkezik vmi’ ❖ ne engedne […] fő pontiban a’ billnek [= törvényjavaslatnak] egy betűnyit is, mert csak úgy biztosulhat a’ belső csend [ti. az országon belüli nyugalmi állapot] (1832 Jelenkor C0223, 308).

3. ’biztosítva van, rendelkezésre áll vkinek vmi’ ❖ a tanítói és kántori hivatal után vagyon 8,¾ hold 1600 ▫ öllel számított kaszáló rétje, mellyet szinte [= szintén] maga takaréttat le, ismét biztosul neki 35.− [ti. krajcár] (1853 Soproni Szemle CD52).

4. ’biztossá, biztonságossá válik’ ❖ [gyermeke] jövendője gondos kezek ápolása alatt biztosúljon (1839 Athenaeum C0018, 319).

biztosul tárgyatlan ige 1a1 (rég, ritk)
1.
megbizonyosodik vmiről
[a] táblabíró a bizodalom ösvényén kívánván maradni, felírásra szavaz, de annak kézhez jutása felől is biztosulni kívánván, a küldöttség általi felküldést szinte [= szintén] pártolja
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
a statusnak áll szoros kötelességében lehetőleg biztosulnia arról, hogy valjon a találmány uj e
(1846 Hetilap)
1a.
(maga)biztossá, határozottá válik vki, vmi
Isméretei a’ közlés’ leereszkedése, módosítása által tisztúltak, bíztosultak
(1832 Fáy András¹)
jó leányom naponként finomúl, bíztosúl a’ társalkodási tökélyekben
(1839 Fáy András¹)
minden szavunk olly szerelem’ tolmácsa volt, melly biztosulni akart, mielőtt szavakban nyilatkoznék
(1842 Athenaeum)
2.
biztosan megvalósul, bekövetkezik vmi
ne engedne […] fő pontiban a’ billnek [= törvényjavaslatnak] egy betűnyit is, mert csak úgy biztosulhat a’ belső csend [ti. az országon belüli nyugalmi állapot]
(1832 Jelenkor)
3.
biztosítva van, rendelkezésre áll vkinek vmi
a tanítói és kántori hivatal után vagyon 8,¾ hold 1600 ▫ öllel számított kaszáló rétje, mellyet szinte [= szintén] maga takaréttat le, ismét biztosul neki 35.− [ti. krajcár]
(1853 Soproni Szemle)
4.
biztossá, biztonságossá válik
[gyermeke] jövendője gondos kezek ápolása alatt biztosúljon
(1839 Athenaeum)

Beállítások