bomlott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → bomlik.

II. mn 12A

1. (túlzó is) ’zavart, megzavarodott, ill. meghibbant 〈ember, elme〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈lelkiállapot, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Te ſzép leányoknak moslékos dézsája Sem lehetnél, bomlott; nem mondom mátkája, Te Czudar (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 185) | bomlott kedély ömlik el rajta (1850 Gyulai Pál 8173040, 63) | Vagy tán valami bomlott eszű, ártatlan tébolygó, ki az emberek közt szabadon mozoghat, mert mindenki tudja, hogy nem bánt? (1875 Reviczky Gyula 8392099, 337) | Reggelre én már messze futok S bomlottan sírok valahol (1906 Ady Endre 9003102, 81) | bomlott, hibbant ember (1928 Kosztolányi Dezső 9359454, 134) | nem veszi észre, hogy bomlott pszichikumának szerencsétlen kényszermegoldása a szüzen alvók legyilkolása (1980 Sebeők János 1139001, 79).

2. (rég) ’józan megfontolás híjával levő, esztelen 〈dolog〉’ ❖ az ő bomlott, üres és magában-is ellenkező theorémájok’ ’s zavaros és theoriátlan szisztémájokkal meg nem egygyez (1798 Batsányi János 7023018, 271) | Révai a’ maga ellenségét … pirongatja a’ bomlott nyelv szépítés miatt (1806 Révai Miklós C3623, 12) | lehetetlen vólt meg-gátlani bomlott Szándékjok (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 77) | Ha el nem szédit bennünket Bomlott kor sok csábtana, Felragyog még nemzetünknek Fényességes csillaga (1895 Palágyi Lajos 8348006, 26).

3. (rég) ’rosszul működő 〈szerkezet, kül. óra〉’ ❖ gondolati … Mint a’ bomlott órák össze-vissza vernek (1798 Mátyási József C3064, 274) | összeszidtam az órást, mert bomlott portékája több izben rászedett (1862 Vas Gereben C4383, 267) | azon a sok bomlott gépen, a mi ott mozgott-nyüzsgött, nem egy kerék forgott olyanformán, mint a rouletta-tányér (1880 e. Csepreghy Ferenc C1282, 274) | [a pálinkától] úgy érezte zakatolni-loholni szívét, mint egy bomlott ringispilt (1922 Szabó Dezső 9623012, 168) | Valahányszor kinézek, mind nagyobb inga-lengésben lódul az a fenti perc! De a lenti? Melynek bomlott órája én vagyok? (1968 Illyés Gyula 9274243, 47).

3a. (rég) ’hamis hangokat adó 〈hangszer〉, ill. ilyen hangszeren megszólaló 〈hang〉’ ❖ bomlott hangú heged vígságos ebédnél … boszontó (1815 Virág Benedek ford.–Horatius C4507, 109) | Omlik belőle a hazug rágalom, mint bomlott orgonából a hangzavar (1840 Szigligeti Ede C3999, 32) | Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom; Örűl a szívem és mégis sajog belé (1847 Arany János CD01) | Babylon ha erre volna, nemde bomlott cimbalomkint lenne hangolt lelked, annak hallva zenéjét koronkint (1909 Babits Mihály 9014003, 16).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bomlott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbomlik
II. melléknév 12A
1. (túlzó is)
zavart, megzavarodott, ill. meghibbant 〈ember, elme〉, ill. ilyen emberre jellemző 〈lelkiállapot, megnyilvánulás stb.〉
Te ſzép leányoknak moslékos dézsája Sem lehetnél, bomlott; nem mondom mátkája, Te Czudar
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
bomlott kedély ömlik el rajta
(1850 Gyulai Pál)
Vagy tán valami bomlott eszű, ártatlan tébolygó, ki az emberek közt szabadon mozoghat, mert mindenki tudja, hogy nem bánt?
(1875 Reviczky Gyula)
Reggelre én már messze futok S bomlottan sírok valahol
(1906 Ady Endre)
bomlott, hibbant ember
(1928 Kosztolányi Dezső)
nem veszi észre, hogy bomlott pszichikumának szerencsétlen kényszermegoldása a szüzen alvók legyilkolása
(1980 Sebeők János)
2. (rég)
józan megfontolás híjával levő, esztelen 〈dolog〉
az ő bomlott, üres és magában-is ellenkező theorémájok’ ’s zavaros és theoriátlan szisztémájokkal meg nem egygyez
(1798 Batsányi János)
Révai a’ maga ellenségét … pirongatja a’ bomlott nyelv szépítés miatt
(1806 Révai Miklós)
lehetetlen vólt meg-gátlani bomlott Szándékjok
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Ha el nem szédit bennünket Bomlott kor sok csábtana, Felragyog még nemzetünknek Fényességes csillaga
(1895 Palágyi Lajos)
3. (rég)
rosszul működő 〈szerkezet, kül. óra〉
gondolati … Mint a’ bomlott órák össze-vissza vernek
(1798 Mátyási József)
összeszidtam az órást, mert bomlott portékája több izben rászedett
(1862 Vas Gereben)
azon a sok bomlott gépen, a mi ott mozgott-nyüzsgött, nem egy kerék forgott olyanformán, mint a rouletta-tányér
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
[a pálinkától] úgy érezte zakatolni-loholni szívét, mint egy bomlott ringispilt
(1922 Szabó Dezső)
Valahányszor kinézek, mind nagyobb inga-lengésben lódul az a fenti perc! De a lenti? Melynek bomlott órája én vagyok?
(1968 Illyés Gyula)
3a. (rég)
hamis hangokat adó 〈hangszer〉, ill. ilyen hangszeren megszólaló 〈hang〉
bomlott hangú heged vígságos ebédnél … boszontó
(1815 Virág Benedek ford.Horatius)
Omlik belőle a hazug rágalom, mint bomlott orgonából a hangzavar
(1840 Szigligeti Ede)
Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom; Örűl a szívem és mégis sajog belé
(1847 Arany János)
Babylon ha erre volna, nemde bomlott cimbalomkint lenne hangolt lelked, annak hallva zenéjét koronkint
(1909 Babits Mihály)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások