buzgalmas mn 15A (rég)

1. ’bőven ömlő 〈folyóvíz〉’ ❖ Gazdaggá tett ő [ti. Lorántffy Zsuzsanna] sok javában; S mely most is áldást csepeget: A meddő szirtek oldalában Nyitott buzgalmas kútfejet (1860 Tompa Mihály CD01) | a lejtők alatt csak buzogtak buzgalmasan a kristálysörényes ősforrások (1916 Révész Béla CD10).

1a. ’túláradó 〈pozitív érzelem〉, felfokozott 〈akarat〉’ ❖ szívből kell örülnöm, hogy táblabíró úrnak e’ […] buzgalmas lelkesűltsége […] egész tisztelt családja szivében rokon hangokra lel (1844 Beöthy Zsigmond C1010, 30) | buzgalmas akarattal nekem szolgálni serénykedjél (1864 Nogáll János ford.–Kempis C3336, 240).

2. (vmely tevékenységében, ill. vmely szerepében, minőségében) lelkes, odaadó, tettekre, áldozatokra kész 〈személy〉; buzgó’ ❖ Enthusiastisch, mn. buzgalmas (1835 Magyar és német zsebszótár C2980, 232) | [Kossuth] olly lelkes, olly buzgalmas, mikép tízszer üt, mikor én csak egyszer legyintek (1842 Széchenyi István CD1501) | maga a buzgalmas riporter hajította be azzal a kaviccsal az ablakát, azért, hogy másnap megírhassa, milyen Orsini-bombát vetettek be a reakció zsoldosai a nagy férfiú hálószobájába (1875 Jókai Mór CD18).

2a. ’lelkesen, odaadóan, nagy buzgalommal végzett 〈tevékenység〉; buzgó’ ❖ [Kossuth Lajos] buzgalmasan-erélyes fáradozásai némi méltánylásául tiszt. elnökké választatott [a védegyletben] (1846 Pesti Divatlap C5839, 697) | buzgalmas s kitartó kutatás (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 300) | az elnök és a tagok buzgalmas közremüködésével (1920 Budapesti Hírlap dec. 12. C4708, 3) | A félanalfabéta rendőr buzgalmasan ír (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 20).

3. ’odaadóan, elmélyülten vallásos, a vallási előírásokhoz ragaszkodó, hitbuzgó 〈személy, közösség〉; buzgó’ ❖ Rangoni ezen apostolkodása közben nyerte meg az igen buzgalmas király kegyeit (1862 Kazinczy Gábor C2573, 177) | mily szenteskedő S buzgalmas e pap! (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11).

Vö. CzF.

buzgalmas melléknév 15A (rég)
1.
bőven ömlő 〈folyóvíz〉
Gazdaggá tett ő [ti. Lorántffy Zsuzsanna] sok javában; S mely most is áldást csepeget: A meddő szirtek oldalában Nyitott buzgalmas kútfejet
(1860 Tompa Mihály)
a lejtők alatt csak buzogtak buzgalmasan a kristálysörényes ősforrások
(1916 Révész Béla)
1a.
túláradó 〈pozitív érzelem〉, felfokozott 〈akarat〉
szívből kell örülnöm, hogy táblabíró úrnak e’ […] buzgalmas lelkesűltsége […] egész tisztelt családja szivében rokon hangokra lel
(1844 Beöthy Zsigmond)
buzgalmas akarattal nekem szolgálni serénykedjél
(1864 Nogáll János ford.Kempis)
2.
(vmely tevékenységében, ill. vmely szerepében, minőségében) lelkes, odaadó, tettekre, áldozatokra kész 〈személy〉; buzgó
Enthusiastisch, mn.melléknév buzgalmas
(1835 Magyar és német zsebszótár)
[Kossuth] olly lelkes, olly buzgalmas, mikép tízszer üt, mikor én csak egyszer legyintek
(1842 Széchenyi István)
maga a buzgalmas riporter hajította be azzal a kaviccsal az ablakát, azért, hogy másnap megírhassa, milyen Orsini-bombát vetettek be a reakció zsoldosai a nagy férfiú hálószobájába
(1875 Jókai Mór)
2a.
lelkesen, odaadóan, nagy buzgalommal végzett 〈tevékenység〉; buzgó
[Kossuth Lajos] buzgalmasan-erélyes fáradozásai némi méltánylásául tiszt.tiszteletbeli elnökké választatott [a védegyletben]
(1846 Pesti Divatlap)
buzgalmas s kitartó kutatás
(1890 Akadémiai Értesítő)
az elnök és a tagok buzgalmas közremüködésével
(1920 Budapesti Hírlap dec. 12.)
A félanalfabéta rendőr buzgalmasan ír
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
3.
odaadóan, elmélyülten vallásos, a vallási előírásokhoz ragaszkodó, hitbuzgó 〈személy, közösség〉; buzgó
Rangoni ezen apostolkodása közben nyerte meg az igen buzgalmas király kegyeit
(1862 Kazinczy Gábor)
mily szenteskedő S buzgalmas e pap!
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Vö. CzF.

Beállítások