cenzus fn 4A8

1. (Tört) ’〈az ókori Rómában v. Athénban:〉 a polgároknak a cenzorok által ötévente végzett, vagyonbecsléssel egybekötött összeírása, ill. vmely jognak v. kötelezettségnek a felmért vagyonhoz v. annak mértékéhez kötése v. kötöttsége’ ❖ Tizenhét eſztendk el-folytak, hogy Census nem vólt, az az: hogy a’ Polgárok meg nem olvastattak (1796 Gvadányi József ford. 7125026, 103) | Servius Tullius census alapján a vagyonadót (tributum ex censu) hozza be (1902 ÓkoriLex. CD28) | az egyes osztályok vagyoni cenzusának pontos megállapítása [Szolóntól származik] (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Amikor a harminc zsarnok Kr. e. 404-ben a thészeket, vagyis a 200 mérős cenzust el nem érő athéniakat törölte a polgárok listájáról, Szókratész rajta maradt a polgárlistán (1995 Németh György CD17) | [a cenzorok] a census alkalmával bizonyos erkölcsrendészeti szankciókat is alkalmazhattak (1996 Földi András CD17).

1a. (Jog) ’választójognak (vmely szempont szerinti) feltételhez kötése v. kötöttsége, ill. az adott szempont, sajátosság feltételül szabott szintje, mértéke’ ❖ [Belgiumban a] tartománytanács tagjait ugyan azon választók választják, mint az országgyülési követeket; (20–100 fr. közti censussal.) (1844 Tóth Lőrinc 8490015, 87) | a nép […] egy küldöttség utján a fejedelmet megkérte, hogy […] a választói census eltöröltessék (1848 Március Tizenötödike C3027, 215) | Andrássy a magasabb t. i. a féltelkes census mellett nyilatkozott (1891 Kállay Benjámin 8601001, 328) | Okleveles s bizonyos más a törvényben kimerítőleg felsorolt választóknál, akik e kedvezményt igénybe veszik, az u. n. értelmi census alapján, az adó kétszeresen számít (1897 PallasLex. CD02) | szigorú cenzussal korlátozott, nyiltszavazásos választójog (1937 Ignotus Pál 2045033, 41) | [Az Amerikai Egyesült Államokban] a tagállamok eredetileg viszonylag szigorú feltételeket szabtak: az állampolgárságon és a helyben lakáson kívül csak azok a szabad, fehér férfiak választhattak képviselőket, akik betöltötték huszonegyedik életévüket. Ezeken túl vagyoni és műveltségi cenzus is korlátozta a választójogot (néhány államban ma is követelmény az írástudás) (1997 Képes György CD17).

1b. (Jog) ’vmely szervezethez, területhez stb. tartozásnak v. vmely funkció ellátásának vmely szempont szerinti feltételhez kötése v. kötöttsége, ill. az adott szempont, sajátosság feltételül szabott szintje, mértéke’ ❖ az esküttszéki intézetet is elfogadtuk; ezt azonban ollykép módositva, hogy esküttek csak azok lehessenek, kik jelenleg az alkotmány tagjai, mert megijedtünk a’ javasolt igen alacson censustól (1843 Pesti Hírlap CD61) | Magyarország főrendi házának örökös tagsága 3000 frtos cenzusa születési előjoggal lévén kombinálva (1893 PallasLex. CD02) | [Felszólítjuk a kormányt, hogy] szállítsa le a jelenleg túl magas, társaságalapításhoz szükséges vagyoni cenzust (1991 Országgyűlési Napló CD62) | [az indítvány] a bíráknak az országos igazságszolgáltatási tanács tagjává történő megválasztását illetően magasabb korban kívánja megállapítani azt a cenzust (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Közig) ’népszámlálás’ ❖ mi lesz akkor, ha az éjszak-amerikai fiatal óriás lakossági censusa száz milliót fog mutatni (nem kell reá száz év) s a világon irányadó hatalommá válik? (1867 Kossuth Lajos CD32) | A [barbadosi] lakosok száma 1908-ban 194,477; az 1891-iki cenzus szerint 182,306 (1911 RévaiNagyLex. C5698, 593) | a nevezetes 1977-es cenzus adatait elemzi, amikor a magyar mellett székely, a német mellet szász és sváb nemzetiség is szerepelt a kérdőíven (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (Közig) ’vmely dolgoknak a nyilvántartásba vétele, összeírása, jegyzékbe foglalása, ill. az így létrejött jegyzék’ ❖ [a farmokon] tartott állatok száma még most is nagyon jelentékeny; az 1880-iki cenzus kimutat 3 780 000 drb szarvasmarhát (1894 PallasLex. CD02) | Kiskereskedők lajstromozása […]. A cenzusra azért van szükség, mivel az Európai Unió követelményei között szerepel a szolgáltatók teljes körű regisztrálása (1996 Magyar Hírlap CD09) | miért szükséges az általános mezőgazdasági összeírást követően az ágazatban ismét egy részletes statisztikai felmérést végrehajtanunk, miért nem kértünk megfelelő információkat a cenzus kapcsán (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. (/Tört) ’〈kül. a feudalizmus korában:〉 pénzben, azaz nem terményben fizetett adó’ ❖ ha a’ Görtsöni Dominium rendszerént való jövedelméből a’ Censust fizethetem, […] egynehány ezer forintot esztendőnként nyerhetek (1813 Cserey Miklós C2564, 5) | ha a’ jószágot szüléink’ halálok olta magunk bírtuk volna, mi azt nem adtuk volna ki censusra, ’s leginkább nem három forint censusra (1830 Kazinczy Ferenc C4940, 393) | a censust, a királyi adót az Árpád-házból való királyok alatt az ispánok, Comesek szedték be az illető vár- és tartományterületek lakóitól (1871 Jakab Elek 8202004, 16) | A jobbágyok a disznón kívül juhból és méhből természetben adtak dézsmát, ám a telek után járó pénzadót, a cenzust harminc évvel korábban [ti. 1658-ban] elengedték nekik (1998 Péter Katalin CD17).

Sz: cenzusos.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

cenzus főnév 4A8
1. (Tört)
〈az ókori Rómában v. Athénban:〉 a polgároknak a cenzorok által ötévente végzett, vagyonbecsléssel egybekötött összeírása, ill. vmely jognak v. kötelezettségnek a felmért vagyonhoz v. annak mértékéhez kötése v. kötöttsége
Tizenhét eſztendk el-folytak, hogy Census nem vólt, az az: hogy a’ Polgárok meg nem olvastattak
(1796 Gvadányi József ford.)
Servius Tullius census alapján a vagyonadót (tributum ex censu) hozza be
(1902 ÓkoriLex.)
az egyes osztályok vagyoni cenzusának pontos megállapítása [Szolóntól származik]
(1935 Hóman Bálint munkái)
Amikor a harminc zsarnok Kr. e.Krisztus előtt 404-ben a thészeket, vagyis a 200 mérős cenzust el nem érő athéniakat törölte a polgárok listájáról, Szókratész rajta maradt a polgárlistán
(1995 Németh György)
[a cenzorok] a census alkalmával bizonyos erkölcsrendészeti szankciókat is alkalmazhattak
(1996 Földi András)
1a. (Jog)
választójognak (vmely szempont szerinti) feltételhez kötése v. kötöttsége, ill. az adott szempont, sajátosság feltételül szabott szintje, mértéke
[Belgiumban a] tartománytanács tagjait ugyan azon választók választják, mint az országgyülési követeket; (20–100 fr.frank közti censussal.)
(1844 Tóth Lőrinc)
a nép […] egy küldöttség utján a fejedelmet megkérte, hogy […] a választói census eltöröltessék
(1848 Március Tizenötödike)
Andrássy a magasabb t. i.tudniillik a féltelkes census mellett nyilatkozott
(1891 Kállay Benjámin)
Okleveles s bizonyos más a törvényben kimerítőleg felsorolt választóknál, akik e kedvezményt igénybe veszik, az u. n.úgynevezett értelmi census alapján, az adó kétszeresen számít
(1897 PallasLex.)
szigorú cenzussal korlátozott, nyiltszavazásos választójog
(1937 Ignotus Pál)
[Az Amerikai Egyesült Államokban] a tagállamok eredetileg viszonylag szigorú feltételeket szabtak: az állampolgárságon és a helyben lakáson kívül csak azok a szabad, fehér férfiak választhattak képviselőket, akik betöltötték huszonegyedik életévüket. Ezeken túl vagyoni és műveltségi cenzus is korlátozta a választójogot (néhány államban ma is követelmény az írástudás)
(1997 Képes György)
1b. (Jog)
vmely szervezethez, területhez stb. tartozásnak v. vmely funkció ellátásának vmely szempont szerinti feltételhez kötése v. kötöttsége, ill. az adott szempont, sajátosság feltételül szabott szintje, mértéke
az esküttszéki intézetet is elfogadtuk; ezt azonban ollykép módositva, hogy esküttek csak azok lehessenek, kik jelenleg az alkotmány tagjai, mert megijedtünk a’ javasolt igen alacson censustól
(1843 Pesti Hírlap)
Magyarország főrendi házának örökös tagsága 3000 frtosforintos cenzusa születési előjoggal lévén kombinálva
(1893 PallasLex.)
[Felszólítjuk a kormányt, hogy] szállítsa le a jelenleg túl magas, társaságalapításhoz szükséges vagyoni cenzust
(1991 Országgyűlési Napló)
[az indítvány] a bíráknak az országos igazságszolgáltatási tanács tagjává történő megválasztását illetően magasabb korban kívánja megállapítani azt a cenzust
(1997 Országgyűlési Napló)
2. (Közig)
mi lesz akkor, ha az éjszak-amerikai fiatal óriás lakossági censusa száz milliót fog mutatni (nem kell reá száz év) s a világon irányadó hatalommá válik?
(1867 Kossuth Lajos)
A [barbadosi] lakosok száma 1908-ban 194,477; az 1891-iki cenzus szerint 182,306
(1911 RévaiNagyLex.)
a nevezetes 1977-es cenzus adatait elemzi, amikor a magyar mellett székely, a német mellet szász és sváb nemzetiség is szerepelt a kérdőíven
(1998 Új Könyvek)
2a. (Közig)
vmely dolgoknak a nyilvántartásba vétele, összeírása, jegyzékbe foglalása, ill. az így létrejött jegyzék
[a farmokon] tartott állatok száma még most is nagyon jelentékeny; az 1880-iki cenzus kimutat 3 780 000 drbdarab szarvasmarhát
(1894 PallasLex.)
Kiskereskedők lajstromozása […]. A cenzusra azért van szükség, mivel az Európai Unió követelményei között szerepel a szolgáltatók teljes körű regisztrálása
(1996 Magyar Hírlap)
miért szükséges az általános mezőgazdasági összeírást követően az ágazatban ismét egy részletes statisztikai felmérést végrehajtanunk, miért nem kértünk megfelelő információkat a cenzus kapcsán
(2000 Országgyűlési Napló)
3. (/Tört)
〈kül. a feudalizmus korában:〉 pénzben, azaz nem terményben fizetett adó
ha a’ Görtsöni Dominium rendszerént való jövedelméből a’ Censust fizethetem, […] egynehány ezer forintot esztendőnként nyerhetek
(1813 Cserey Miklós)
ha a’ jószágot szüléink’ halálok olta magunk bírtuk volna, mi azt nem adtuk volna ki censusra, ’s leginkább nem három forint censusra
(1830 Kazinczy Ferenc)
a censust, a királyi adót az Árpád-házból való királyok alatt az ispánok, Comesek szedték be az illető vár- és tartományterületek lakóitól
(1871 Jakab Elek)
A jobbágyok a disznón kívül juhból és méhből természetben adtak dézsmát, ám a telek után járó pénzadót, a cenzust harminc évvel korábban [ti. 1658-ban] elengedték nekik
(1998 Péter Katalin)
Sz: cenzusos
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások