citadella fn 6Acitadell (rég)

(tulajdonnévként is) ’várszerű (magaslati) erődítmény, (felleg)vár, ill. vár(os)nak (leg)magas(abb)an fekvő, (fallal) védett része’ ❖ [Metz] várnak Tzitadellájában (1787 Mátyus István C3068, 74) | Déss vára magoss ksziklán epltt Citadella (1818 Perecsényi Nagy László C3479, 131) | Brussza két részből áll, a felső város vagy citadella (hisszár), részben meredek sziklán épült és fallal van körülvéve (1893 PallasLex. CD02) | [XVI. Lajos] naplójába be van írva: julius 13. semmi, julius 14. semmi. Az udvar nem hitte, hogy a nép hatalmába kerítette Párisnak bevehetetlennek tartott citadelláját (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [A tűzijáték alatt] a Citadellán, a Gellért-szobornál és a Gellért rakparton telepített bombák és röppentyűk kilövésével különböző színű tűzfigurák ezrei képződtek (1995 Magyar Hírlap CD09).

a. (birtokszóként) (kissé rég, vál) ’vminek a védőbástyája, erős támasza’ ❖ Tekintsenek Bécsre az europai ócska absolutisticus elvek citadellejére (1848 Dobsa Lajos ford. C3027, 459) | a képviselőház ne váljon a megalkuvó politika citadellájává (1952 Kossuth-emlékkönyv C1566, 107).

J: fellegvár.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

citadella főnév 6A
citadell 4B7 (rég)
(tulajdonnévként is)
várszerű (magaslati) erődítmény, (felleg)vár, ill. vár(os)nak (leg)magas(abb)an fekvő, (fallal) védett része
[Metz] várnak Tzitadellájában
(1787 Mátyus István)
Déss vára magoss ksziklán epltt Citadella
(1818 Perecsényi Nagy László)
Brussza két részből áll, a felső város vagy citadella (hisszár), részben meredek sziklán épült és fallal van körülvéve
(1893 PallasLex.)
[XVI. Lajos] naplójába be van írva: julius 13. semmi, julius 14. semmi. Az udvar nem hitte, hogy a nép hatalmába kerítette Párisnak bevehetetlennek tartott citadelláját
(1904 Nagy képes világtörténet)
[A tűzijáték alatt] a Citadellán, a Gellért-szobornál és a Gellért rakparton telepített bombák és röppentyűk kilövésével különböző színű tűzfigurák ezrei képződtek
(1995 Magyar Hírlap)
a. (birtokszóként) (kissé rég, vál)
vminek a védőbástyája, erős támasza
Tekintsenek Bécsre az europai ócska absolutisticus elvek citadellejére
(1848 Dobsa Lajos ford.)
a képviselőház ne váljon a megalkuvó politika citadellájává
(1952 Kossuth-emlékkönyv)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások