csapint ige 4a3 (rég)csapént

1. ts ’(gyengéden, legyintve) hirtelen megüt vkit, vmit’ ❖ tsapontom [=] tsapintom, gyengédeden tsapom, sújtom (1784 Kisded szótár C0815, 85) | A mint először pofon csapéntotta, a kűfalnak nekiugrott (1897–1901 Regösénekek C3001, 349).

1a. tn ’hirtelen (gyengéden, legyintve) ráüt vmire, vkire’ ❖ Most gyeplűre fogom, most majd hátokra tsapintok (1819 Perecsényi Nagy László ford.–Ovidius C3480, 143) | háromszor paizsára csapintván, Harczra jelet fúvat (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 220).

2. ts ’hirtelen mozdulattal odavág vhova vmit’ ❖ A baltáját igazgatja, a nyakának csapíntotta (1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból C2480, 78).

3. tn ’a levegőbe vág, suhint vmivel’ ❖ A kis hs kivoná kardgyát, s északra, keletre, Délre, nyugotra csapint (1831 Pázmándi Horvát Endre C3437, 461) | egy vékony vesszőcskével felé csapintott (1872 Tolnai Lajos C4208, 79).

ÖU: félre~, meg~.

Sz: csapintás, csapintó.

Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz. csapint¹

csapint ige 4a3 (rég)
csapént 4a3
1. tárgyas
(gyengéden, legyintve) hirtelen megüt vkit, vmit
tsapontom [=] tsapintom, gyengédeden tsapom, sújtom
(1784 Kisded szótár)
A mint először pofon csapéntotta, a kűfalnak nekiugrott
(1897–1901 Regösénekek)
1a. tárgyatlan
hirtelen (gyengéden, legyintve) ráüt vmire, vkire
Most gyeplűre fogom, most majd hátokra tsapintok
(1819 Perecsényi Nagy László ford.Ovidius)
háromszor paizsára csapintván, Harczra jelet fúvat
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
2. tárgyas
hirtelen mozdulattal odavág vhova vmit
A baltáját igazgatja, a nyakának csapíntotta
(1878 Koszorúk az Alföld vadvirágaiból)
3. tárgyatlan
a levegőbe vág, suhint vmivel
A kis hs kivoná kardgyát, s északra, keletre, Délre, nyugotra csapint
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
egy vékony vesszőcskével felé csapintott
(1872 Tolnai Lajos)
ÖU: félrecsapint, megcsapint
Sz: csapintás, csapintó
Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz. csapint¹

Beállítások