csapkod ige 2acsapkodik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ts ’ismételten, többször egymás után úgy üt meg vkit v. vmit, hogy az ütések csattanó hangot adnak’ ❖ [Az oroszlán] hoſzſzan nyúlt farkának görtsével tsapkodja véknyait (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus 7044040, 24) | vólt hajdann egy öreg Asszony, Özvegy vólt, ’s egy rossz Fija vólt. Ez munka Fejébenn Nyáron a’ legyet a’ száránn tsapkodta nap estig (1814 Fazekas Mihály 8138030, 5) | a csikó nevekedett, s én mint afféle pajkos gyerek, ostorommal gyakran csapkodtam (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 29) | A leányka pedig fáradhatatlanul csapkodja a nagy melák legényt (1905 Petelei István 8361003, 101) | Pált a sátán angyala csapkodta arcul, nehogy elbízza magát (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1a. tn ’ismételten, többször egymás után úgy üt vkire, vhova, hogy az ütések csattanó hangot adnak’ ❖ Süvlts, és tsapkodj farkaddal Te éjſzaknak sárkányja! (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257012, 98) | lovai közé csapkodott, de a paripák nem mozdultak tovább (1854 Jókai Mór C2244, 176) | Nem illendő: a kezet csipőnkre tenni, elől vagy hátul összefogva tartani, fejünkre, czombunkra nagyokat ütni, asztalra ököllel vagy bottal csapkodni (1871 Paulay Ede 8357002, 24) | a csatlósok meztelen szablyával csapkodtak a jobbágyokra (1948 Gergely Sándor 9188004, 171).

1b. ts ’〈kezet〉 ismételten, többször egymás után összeüt, összecsap’ ❖ egyik-másik csapkodta a markát, hogy ő igy nem megy, úgy nem megy (1867 Tolnai Lajos C4200, 50) | Vizyné csapkodta kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 47).

1c. ts (rég) ’ismételten, többször egymás után megtámad vkit’ ❖ [Szalay Pál ezredével az ellenséget] inalja meg [= kövesse nyomon] és keményen csapkodja (1880 Thaly Kálmán C4127, 112).

2. ts ’ismételten, többször egymás után nagy lendülettel dob, vág vhova vki v. vmi vmit, es. vkit’ ❖ az alszél ellene fordúl, S porral elegy kövecset csapkod szájába, szemébe (1825 Vörösmarty Mihály CD01) | A zabevők [ti. a lovak] közzé csapkodtuk a jaj-hegyes ostort (1845 Arany János CD01) | apám és a paraszt ölre kapják egymást és csapkodják egyik a másikat a szobában az ágyakhoz (1932 Móricz Zsigmond 9462022, 28) | Olyan hangosan csapkodjuk a kártyát, hogy nem tud aludni (1969 Mándy Iván 9420018, 32) | Hajnalig ittasan hangoskodott, poharakat csapkodott a földhöz (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈eső, víz〉(nagy erővel, hevesen) szüntelenül verdes vmit’ ❖ a’ viz tsapkodá öket [ti. a tengeri csigákat] mindenfelöl (1783 Molnár János C0291, 60) | Orczám’ havas eső csapkodja (1846 Tompa Mihály 8484027, 71) | Havas eső csapkodja a pestjózsefvárosi vasúti állomás sovány-hosszú épületét (1935 Hegedüs Lóránt 9234003, 94) | megbékül, lágyan csapkodja a partot a tenger (1986 Nádas Péter 9466005, 524).

2b. ’〈ajtót, ablakot〉 ismételten, többször egymás után bevág, becsap vki, vmi’ ❖ egyre csapdozza, csapdossa v. csapkodja az ajtót (1864 Szvorényi József 8458005, 127) | Az asszony csapkodta az ajtót, hogy a lakó már felkeljen (1910 Bródy Sándor 8068003, 126) | Hány istálló kiszakadt ablakait csapkodja a szél (1993 Országgyűlési Napló CD62).

2c. (rég, ritk) ’〈hangok sora vkinek a fülét〉 hirtelen, nagy erővel éri’ ❖ Óh melly nagy kiáltozás tsapkodja füleimet! (1790 Péczeli József ford.–Voltaire C3451, 86).

3. tn ’heves, verdeső mozgást végez vmi’ ❖ Jobbra-balra csapkodó palástban (1848 Szemere Miklós 8438029, 157) | a csuka még ott csapkod nádasom alján (1882 Győry Vilmos ford.–Runeberg C1984, 327) | [Imruska] a bakon ült és a lovak csapkodó farkait bámulta (1926 Babits Mihály C0698, 223) | három lefüggönyzött egyforma autóroncs rohan, […] rozsdafalta csapkodó sárhányóval csörömpöl végig (1965 Kárpáti Kamil 1076020, 59).

3a. ts (átv is) ’〈állat szárnyát〉 gyorsan fel-le mozgatja’ ❖ a triumphalis ív homlokzatán az éhes kétfejű sas csapkodta szárnyait (1893 Kossuth Lajos 8250006, 399) | mint egy fehér madár, aki hangtalan csapkodja szárnyait (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 148) | A szárnyukat csapkodó madarak összeértek, rövidzárlatot okoztak és áramcsapás következtében kimúltak (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. tn ’〈áramló víz, szél〉 heves mozgást végezve, ide-oda csapódik’ ❖ Zápor omlik, csapkod, és már Szinte mindenem remeg (1820 Vörösmarty Mihály 8524075, 156) | Hogy csapkodik, dühöng a tenger árja (1865 Greguss Gyula ford.–Camões C1920, 203).

3c. tn ’〈kezével v. vmely tárggyal〉(összevissza) heves mozgásokat végez’ ❖ Kezemmel feléjük boszusan csapkodtam (1851 Szemere Bertalan C3936, 144) | Királyi bottal csapkodok kevélyen (1906 Ady Endre 9003112, 101) | [Ilona] ugrálni kezdett, karjaival csapkodni (1945 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343004, 29) | Behunytam a szememet, lassan, nyugodtan százig számoltam, és aztán vakon csapkodni kezdtem a sötétben (1989 Csengey Dénes 1028005, 109).

3d. tn ’〈láng〉 ismételten fellobban, felcsap’ ❖ mozgatni kezdem [a] gyertyát, a láng lassan habozni indúl, jobban mozgatom és a lángja is jobban kezd tsapkodni (1779 Bessenyei György¹ 7044004, 227) | az alacsony udvari cselszövények és ármányok által gyujtatott polgári háború lángjai csapkodni kezdének az egekre (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A tompa és ijesztő hegyek felől vörös lángok csapkodtak (1912 Karinthy Frigyes CD10).

4. tn ’〈lövedék, villám〉 többször egymás után lecsap (vhova)’ ❖ A’ ménk egyik flhbl a’ másikba tsapkoda (1812 Hazai és Külföldi Tudósítások C0198, 232) | Megszólalnak ám odaát a puskák, s ugyancsak csapkodnak a folyóba a golyók (1919 Oláh Gábor 9487061, 50) | a villámok is csapkodni kezdtek mindenüvé (1934 Tamási Áron 9701005, 100) | a közelben bombák csapkodnak (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: csapdos, csapdoz.

ÖU: által~, át~, be~, bele~, el~, elő~, fel~, keresztül~, ki~, körül~, le~, meg~, oda~, össze~, rá~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT. ~, csapkodtat; ÚMTsz.

csapkod ige 2a
csapkodik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. tárgyas
ismételten, többször egymás után úgy üt meg vkit v. vmit, hogy az ütések csattanó hangot adnak
[Az oroszlán] hoſzſzan nyúlt farkának görtsével tsapkodja véknyait
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
vólt hajdann egy öreg Asszony, Özvegy vólt, ’s egy rossz Fija vólt. Ez munka Fejébenn Nyáron a’ legyet a’ száránn tsapkodta nap estig
(1814 Fazekas Mihály)
a csikó nevekedett, s én mint afféle pajkos gyerek, ostorommal gyakran csapkodtam
(1851–1854 Táncsics Mihály)
A leányka pedig fáradhatatlanul csapkodja a nagy melák legényt
(1905 Petelei István)
Pált a sátán angyala csapkodta arcul, nehogy elbízza magát
(1989 HaagLex. ford.)
1a. tárgyatlan
ismételten, többször egymás után úgy üt vkire, vhova, hogy az ütések csattanó hangot adnak
Süvlts, és tsapkodj farkaddal Te éjſzaknak sárkányja!
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
lovai közé csapkodott, de a paripák nem mozdultak tovább
(1854 Jókai Mór)
Nem illendő: a kezet csipőnkre tenni, elől vagy hátul összefogva tartani, fejünkre, czombunkra nagyokat ütni, asztalra ököllel vagy bottal csapkodni
(1871 Paulay Ede)
a csatlósok meztelen szablyával csapkodtak a jobbágyokra
(1948 Gergely Sándor)
1b. tárgyas
〈kezet〉 ismételten, többször egymás után összeüt, összecsap
egyik-másik csapkodta a markát, hogy ő igy nem megy, úgy nem megy
(1867 Tolnai Lajos)
Vizyné csapkodta kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára
(1926 Kosztolányi Dezső)
1c. tárgyas (rég)
ismételten, többször egymás után megtámad vkit
[Szalay Pál ezredével az ellenséget] inalja meg [= kövesse nyomon] és keményen csapkodja
(1880 Thaly Kálmán)
2. tárgyas
ismételten, többször egymás után nagy lendülettel dob, vág vhova vki v. vmi vmit, es. vkit
az alszél ellene fordúl, S porral elegy kövecset csapkod szájába, szemébe
(1825 Vörösmarty Mihály)
A zabevők [ti. a lovak] közzé csapkodtuk a jaj-hegyes ostort
(1845 Arany János)
apám és a paraszt ölre kapják egymást és csapkodják egyik a másikat a szobában az ágyakhoz
(1932 Móricz Zsigmond)
Olyan hangosan csapkodjuk a kártyát, hogy nem tud aludni
(1969 Mándy Iván)
Hajnalig ittasan hangoskodott, poharakat csapkodott a földhöz
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
〈eső, víz〉 (nagy erővel, hevesen) szüntelenül verdes vmit
a’ viz tsapkodá öket [ti. a tengeri csigákat] mindenfelöl
(1783 Molnár János)
Orczám’ havas eső csapkodja
(1846 Tompa Mihály)
Havas eső csapkodja a pestjózsefvárosi vasúti állomás sovány-hosszú épületét
(1935 Hegedüs Lóránt)
megbékül, lágyan csapkodja a partot a tenger
(1986 Nádas Péter)
2b.
〈ajtót, ablakot〉 ismételten, többször egymás után bevág, becsap vki, vmi
egyre csapdozza, csapdossa v.vagy csapkodja az ajtót
(1864 Szvorényi József)
Az asszony csapkodta az ajtót, hogy a lakó már felkeljen
(1910 Bródy Sándor)
Hány istálló kiszakadt ablakait csapkodja a szél
(1993 Országgyűlési Napló)
2c. (rég, ritk)
〈hangok sora vkinek a fülét〉 hirtelen, nagy erővel éri
Óh melly nagy kiáltozás tsapkodja füleimet!
(1790 Péczeli József ford.Voltaire)
3. tárgyatlan
heves, verdeső mozgást végez vmi
Jobbra-balra csapkodó palástban
(1848 Szemere Miklós)
a csuka még ott csapkod nádasom alján
(1882 Győry Vilmos ford.Runeberg)
[Imruska] a bakon ült és a lovak csapkodó farkait bámulta
(1926 Babits Mihály)
három lefüggönyzött egyforma autóroncs rohan, […] rozsdafalta csapkodó sárhányóval csörömpöl végig
(1965 Kárpáti Kamil)
3a. tárgyas (átv is)
〈állat szárnyát〉 gyorsan fel-le mozgatja
a triumphalis ív homlokzatán az éhes kétfejű sas csapkodta szárnyait
(1893 Kossuth Lajos)
mint egy fehér madár, aki hangtalan csapkodja szárnyait
(1977 Szalatnai Rezső)
A szárnyukat csapkodó madarak összeértek, rövidzárlatot okoztak és áramcsapás következtében kimúltak
(1995 Magyar Hírlap)
3b. tárgyatlan
〈áramló víz, szél〉 heves mozgást végezve, ide-oda csapódik
Zápor omlik, csapkod, és már Szinte mindenem remeg
(1820 Vörösmarty Mihály)
Hogy csapkodik, dühöng a tenger árja
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
3c. tárgyatlan
〈kezével v. vmely tárggyal〉 (összevissza) heves mozgásokat végez
Kezemmel feléjük boszusan csapkodtam
(1851 Szemere Bertalan)
Királyi bottal csapkodok kevélyen
(1906 Ady Endre)
[Ilona] ugrálni kezdett, karjaival csapkodni
(1945 Kolozsvári Grandpierre Emil)
Behunytam a szememet, lassan, nyugodtan százig számoltam, és aztán vakon csapkodni kezdtem a sötétben
(1989 Csengey Dénes)
3d. tárgyatlan
〈láng〉 ismételten fellobban, felcsap
mozgatni kezdem [a] gyertyát, a láng lassan habozni indúl, jobban mozgatom és a lángja is jobban kezd tsapkodni
(1779 Bessenyei György¹)
az alacsony udvari cselszövények és ármányok által gyujtatott polgári háború lángjai csapkodni kezdének az egekre
(1848 Kossuth Hírlapja)
A tompa és ijesztő hegyek felől vörös lángok csapkodtak
(1912 Karinthy Frigyes)
4. tárgyatlan
〈lövedék, villám〉 többször egymás után lecsap (vhova)
A’ ménk egyik flhbl a’ másikba tsapkoda
(1812 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Megszólalnak ám odaát a puskák, s ugyancsak csapkodnak a folyóba a golyók
(1919 Oláh Gábor)
a villámok is csapkodni kezdtek mindenüvé
(1934 Tamási Áron)
a közelben bombák csapkodnak
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: általcsapkod, átcsapkod, becsapkod, belecsapkod, elcsapkod, előcsapkod, felcsapkod, keresztülcsapkod, kicsapkod, körülcsapkod, lecsapkod, megcsapkod, odacsapkod, összecsapkod, rácsapkod, visszacsapkod
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csap¹; ÉKsz.; SzT. ~, csapkodtat; ÚMTsz.

Beállítások