csataterv fn 2B

1. (kissé rég, Kat) ’a haderőt alkotó egyes alakulatok elhelyezkedésére és az ütközet során tanúsítandó magatartására vonatk., a legfelső hadvezetés által megállapított, minden alárendelt számára kötelező érvényű utasítások rendszere, ill. az ezt rögzítő dokumentum; haditerv’ ❖ Az ország honvédelmi bizottmánya csatatervek rendezésébe a távolból nem bocsátkozhatik (1848 Kossuth Lajos C2749, 174) | Az újabbkori hadviselés történelme. […] (Atlassal, 75 rajzmelléklet, hadműveleti vázlatok és csatatervek.) (1896 Magyar írók élete CD27) | Egyenesen nagyszerűnek és mesterinek mondhatjuk Batu csatatervét. Ő mint rendesen, valahányszor ellenséges tábor vagy erődített város megvételéről volt szó, most is a teljes körülkerítés formáját választotta (1930 Bánlaky József CD16).

2. (biz) ’vmely (bonyolult) helyzet megoldásához, ill. cél eléréséhez szükséges tennivalókat meghatározó cselekvési terv, program’ ❖ ha kelmetek ilyen jó csata-tervet csináltak a déli találkozóra, akkor bizonyos, hogy nemsokára ide hozzák az öreg Mujkos Demetert is (1888 Szabó Endre C3766, 69) | a melyik asszony előbb hallja meg a riasztó hírt, az rögtön kapja nyakába a kendőjét, napernyőjét és szalad a másikhoz, hogy a közös veszélyben egy kis czikóriás kávécska mellett megállapítsák a csatatervüket (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3117, 93) | A republikánusok azzal fenyegetőznek, hogy ha Clinton elnök nem fogadja el törvényjavaslataikat, ők nem utalják ki az adósságtörlesztéshez szükséges pénzt. Csatatervük szerint költségvetési javaslatuk egyik pontja lesz a kamat összegének kiutalása (1995 Magyar Hírlap CD09).

csataterv főnév 2B
1. (kissé rég, Kat)
a haderőt alkotó egyes alakulatok elhelyezkedésére és az ütközet során tanúsítandó magatartására vonatk., a legfelső hadvezetés által megállapított, minden alárendelt számára kötelező érvényű utasítások rendszere, ill. az ezt rögzítő dokumentum; haditerv
Az ország honvédelmi bizottmánya csatatervek rendezésébe a távolból nem bocsátkozhatik
(1848 Kossuth Lajos)
Az újabbkori hadviselés történelme. […] (Atlassal, 75 rajzmelléklet, hadműveleti vázlatok és csatatervek.)
(1896 Magyar írók élete)
Egyenesen nagyszerűnek és mesterinek mondhatjuk Batu csatatervét. Ő mint rendesen, valahányszor ellenséges tábor vagy erődített város megvételéről volt szó, most is a teljes körülkerítés formáját választotta
(1930 Bánlaky József)
2. (biz)
vmely (bonyolult) helyzet megoldásához, ill. cél eléréséhez szükséges tennivalókat meghatározó cselekvési terv, program
ha kelmetek ilyen jó csata-tervet csináltak a déli találkozóra, akkor bizonyos, hogy nemsokára ide hozzák az öreg Mujkos Demetert is
(1888 Szabó Endre)
a melyik asszony előbb hallja meg a riasztó hírt, az rögtön kapja nyakába a kendőjét, napernyőjét és szalad a másikhoz, hogy a közös veszélyben egy kis czikóriás kávécska mellett megállapítsák a csatatervüket
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
A republikánusok azzal fenyegetőznek, hogy ha Clinton elnök nem fogadja el törvényjavaslataikat, ők nem utalják ki az adósságtörlesztéshez szükséges pénzt. Csatatervük szerint költségvetési javaslatuk egyik pontja lesz a kamat összegének kiutalása
(1995 Magyar Hírlap)

Beállítások