csatazaj fn 4A8

1. ’fegyveres ütközetben részt vevő katonáktól és fegyverektől keltett rendkívül nagy zaj, harci lárma, ill. ez mint a harc, háborúskodás jelképe’ ❖ Sok Hazákat tsata zajjal háborítál (1797 Soproni Magyar Társaság C3756, 71) | Mohácsnál vett sebei ’s hanyatló kora eltilták a’ csatazajtól (1830 Czuczor Gergely C0423, 233) | Hátul nagy ordítás, csatazaj, puskalövöldözés, szörnyű volt, a fejedelemnek alig pár katonája, mégis mintha minden bokor az ő fegyverese volna (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 194) | Körülvették az oroszok a repülőteret. […] A repülőtér forradalmi tanácsának elnöke fogad. Bizalmatlan. Láthatóan nyugtalanítja a csak percekre szűnő, állandó csatazaj (1981 Dénes Tibor 9812003, 195).

2. ’számos embertől, ill. eszköztől keltett nagy lárma, hangzavar’ ❖ fegyverreordítozás, harangszó, csatazaj mindenfelől. […] Mi baj már megint? Hát nehány korhely naplopó azon boldog reményben: hogy egy pár gazdag zsidót tán sikerülend kirabolni, népgyülést hirdet (1848 Jókai Mór 8209025, 93) | a piacon hallani lehetett a hetivásár csatazaját: szekerek zörgését, kofák veszekedését (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 280) | Hatalmas csatazajjal megjöttek a gyerekek, Deske messziről ordította: – Kezit csókolom, házinéni! (1968 Thury Zsuzsa 9709002, 147).

2a. ’szóbeli összecsapás, heves vita’ ❖ Gyulai maga is érezte, hogy hangja elvész a politikai pártok csatazajában (1941 Papp Ferenc¹ C3427, 63) | Itthon a „Holnap” kötete körül csatazaj támadt és ez fogadja [Adyt] (1955 Bölöni György 9069001, 154).

Sz: csatazajos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csatazaj főnév 4A8
1.
fegyveres ütközetben részt vevő katonáktól és fegyverektől keltett rendkívül nagy zaj, harci lárma, ill. ez mint a harc, háborúskodás jelképe
Sok Hazákat tsata zajjal háborítál
(1797 Soproni Magyar Társaság)
Mohácsnál vett sebei ’s hanyatló kora eltilták a’ csatazajtól
(1830 Czuczor Gergely)
Hátul nagy ordítás, csatazaj, puskalövöldözés, szörnyű volt, a fejedelemnek alig pár katonája, mégis mintha minden bokor az ő fegyverese volna
(1922 Móricz Zsigmond)
Körülvették az oroszok a repülőteret. […] A repülőtér forradalmi tanácsának elnöke fogad. Bizalmatlan. Láthatóan nyugtalanítja a csak percekre szűnő, állandó csatazaj
(1981 Dénes Tibor)
2.
számos embertől, ill. eszköztől keltett nagy lárma, hangzavar
fegyverreordítozás, harangszó, csatazaj mindenfelől. […] Mi baj már megint? Hát nehány korhely naplopó azon boldog reményben: hogy egy pár gazdag zsidót tán sikerülend kirabolni, népgyülést hirdet
(1848 Jókai Mór)
a piacon hallani lehetett a hetivásár csatazaját: szekerek zörgését, kofák veszekedését
(1901 Mikszáth Kálmán)
Hatalmas csatazajjal megjöttek a gyerekek, Deske messziről ordította: – Kezit csókolom, házinéni!
(1968 Thury Zsuzsa)
2a.
szóbeli összecsapás, heves vita
Gyulai maga is érezte, hogy hangja elvész a politikai pártok csatazajában
(1941 Papp Ferenc¹)
Itthon a „Holnap” kötete körül csatazaj támadt és ez fogadja [Adyt]
(1955 Bölöni György)
Sz: csatazajos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások