csausz¹ fn 4A8 (Tört)

’〈az Oszmán Birodalomban:〉 a szultán testőrségének tagjaként különféle feladatokat végző katonai személy, kül. futár, (nagy)követ, testőr, ill. ennek címe, rangja’ ❖ Buda táján elömbe jöve egynehány Tsauz: (ezek a’ Törököknél a’ Darabantok, és poroſzlók; ’s minthogy a’ Török Tsáſzárnak, és Basáknak izenetiket hordozgattyák, ez nálok méltóságos Tiſztség (1783 Molnár János 7445003, 168) | a csausz, ki a fegyvertárra őrködött (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a szultán hajlandó Ferdinánddal békét kötni […]. Mehemet bég csausz (nagykövet) Zárai Jeromos fiával, Vespasiannal Bécsbe útazott, hogy ezt a királylyal ünnepélyesen közölje (1901 Kretschmayr Henrik CD55) | Csausznak […] hívják a csendőröket is, akik sétalovaglás alkalmával a szultánt, a pasákat és egyéb méltóságokat kísérik. Csausznak hívják a fullajtárokat és futárokat, nemkülönben a rendőrségnél alkalmazott testőröket (1912 RévaiNagyLex. C5701, 13) | A Porta a [Fráter György árulására] válaszul Erdélybe küldött csaus által adott parancsot a helytartó elfogatására vagy kivégzésére (1999 Oborni Teréz CD17).

a. ’〈az Oszmán Birodalomban:〉 polgári feladatokat ellátó, alacsony rangú hivatalnok, törvényszolga’ ❖ úgy elszaporodtak a pörök, hogy a csauszok nem győzik a tolmácskodást (1860 Jókai Mór CD18) | Zulfikár csausz, kit a kaimakám [a nagyvezér helyettese] a magyar nyelvű levél lefordítására használt (1890 Acsády Ignác–Gindely Antal CD55) | Csausznak hívták a törvényszéki szolgát (1912 RévaiNagyLex. C5701, 13).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

csausz¹ főnév 4A8 (Tört)
〈az Oszmán Birodalomban:〉 a szultán testőrségének tagjaként különféle feladatokat végző katonai személy, kül. futár, (nagy)követ, testőr, ill. ennek címe, rangja
Buda táján elömbe jöve egynehány Tsauz: (ezek a’ Törököknél a’ Darabantok, és poroſzlók; ’s minthogy a’ Török Tsáſzárnak, és Basáknak izenetiket hordozgattyák, ez nálok méltóságos Tiſztség
(1783 Molnár János)
a csausz, ki a fegyvertárra őrködött
(1859 Vasárnapi Újság)
a szultán hajlandó Ferdinánddal békét kötni […]. Mehemet bég csausz (nagykövet) Zárai Jeromos fiával, Vespasiannal Bécsbe útazott, hogy ezt a királylyal ünnepélyesen közölje
(1901 Kretschmayr Henrik)
Csausznak […] hívják a csendőröket is, akik sétalovaglás alkalmával a szultánt, a pasákat és egyéb méltóságokat kísérik. Csausznak hívják a fullajtárokat és futárokat, nemkülönben a rendőrségnél alkalmazott testőröket
(1912 RévaiNagyLex.)
A Porta a [Fráter György árulására] válaszul Erdélybe küldött csaus által adott parancsot a helytartó elfogatására vagy kivégzésére
(1999 Oborni Teréz)
a.
〈az Oszmán Birodalomban:〉 polgári feladatokat ellátó, alacsony rangú hivatalnok, törvényszolga
úgy elszaporodtak a pörök, hogy a csauszok nem győzik a tolmácskodást
(1860 Jókai Mór)
Zulfikár csausz, kit a kaimakám [a nagyvezér helyettese] a magyar nyelvű levél lefordítására használt
(1890 Acsády Ignác–Gindely Antal)
Csausznak hívták a törvényszéki szolgát
(1912 RévaiNagyLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások