csempes mn és fn (rég)

I. mn 15B1

’fortélyos, ravasz 〈személy〉’ ❖ tsempes [= ] ravaſz, róka, tsalóka, tselt-vet (1784 Kisded szótár C0815, 82) | A’ ki-szemeltt rzk, Féniksz ’s a’ tsempes Uliszszes, A’ zsákmányt tarttyák vala (1808 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0830, 88) | a’ tékozlás olly kegyetlen, csempes csábitó, ki követőit bajokba, adósságokba bonyolitja (1843 Athenaeum C0027, 206) | a vásárló közönség is méltán csalatottnak panaszolhatja magát, midőn termés-bor helyett gyártott kotyvadékot vétetnek meg vele a csempes borgyárnokok (1847 Hetilap CD61).

II. fn 4B (ritk)

’csempészettel foglalkozó személy, csempész’ ❖ a’ határvám-őrök és csempesek vagy dugárusok […] közt esett kis csata (1833 Jelenkor C0226, 520).

Sz: csempesség.

Vö. CzF. csempes¹; TESz.

csempes melléknév és főnév (rég)
I. melléknév 15B1
fortélyos, ravasz 〈személy〉
tsempes [= ] ravaſz, róka, tsalóka, tselt-vet
(1784 Kisded szótár)
A’ ki-szemeltt rzk, Féniksz ’s a’ tsempes Uliszszes, A’ zsákmányt tarttyák vala
(1808 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
a’ tékozlás olly kegyetlen, csempes csábitó, ki követőit bajokba, adósságokba bonyolitja
(1843 Athenaeum)
a vásárló közönség is méltán csalatottnak panaszolhatja magát, midőn termés-bor helyett gyártott kotyvadékot vétetnek meg vele a csempes borgyárnokok
(1847 Hetilap)
II. főnév 4B (ritk)
csempészettel foglalkozó személy, csempész
a’ határvám-őrök és csempesek vagy dugárusok […] közt esett kis csata
(1833 Jelenkor)
Sz: csempesség
Vö. CzF. csempes¹; TESz.

Beállítások