csendbiztos fn 4A (jelzőként is) (kissé rég v. Tört)

’〈Magyarországon a csendőrség és a rendőrség megalapítása előtt:〉 vmely vármegye területén, es. vmely városban közbiztonsági szolgálatot teljesítő személy’ ❖ a várnagyot és csendbiztosokat is jövendőben ne a főispán nevezze, hanem a megye RRi válasszák (1837 Kossuth Lajos CD32) | – Nos fiam, mit loptál? – szokta a csendbiztos úr kérdezni a kézrekerült fickóktól (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | A rablófogás technikáját még abban az időben tanulták mind a ketten. Különben riválisak voltak ők, az egyik megyei csendbiztos, a másik városi (1892 Tömörkény István 8493007, 69) | Óvakodva lépdelt be hosszúszárú, térdig bőrözött nadrágjában, cúgos cipőjén pengő, taréjos sarkantyújával, amilyen ruházata a régi csendbiztosnak volt, finomabb posztóból, mint a közönséges pandúroké, de főnöki rangját jelezte még ezenkívül a közlegényénél bokrosabb árvalányhaj-bokrétája, amely kalapja mellé volt tűzve (1931 Krúdy Gyula CD54) | A megyékben a főispán fogadta fel a csendbiztosokat, míg az azokhoz beosztott pandúrok felvétele az alispán hatáskörébe tartozott (1999 Csapó Csaba CD58).

Sz: csendbiztosi, csendbiztosság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csendbiztos főnév 4A (jelzőként is) (kissé rég v. Tört)
〈Magyarországon a csendőrség és a rendőrség megalapítása előtt:〉 vmely vármegye területén, es. vmely városban közbiztonsági szolgálatot teljesítő személy
a várnagyot és csendbiztosokat is jövendőben ne a főispán nevezze, hanem a megye RRrendi válasszák
(1837 Kossuth Lajos)
– Nos fiam, mit loptál? – szokta a csendbiztos úr kérdezni a kézrekerült fickóktól
(1878 Mikszáth Kálmán)
A rablófogás technikáját még abban az időben tanulták mind a ketten. Különben riválisak voltak ők, az egyik megyei csendbiztos, a másik városi
(1892 Tömörkény István)
Óvakodva lépdelt be hosszúszárú, térdig bőrözött nadrágjában, cúgos cipőjén pengő, taréjos sarkantyújával, amilyen ruházata a régi csendbiztosnak volt, finomabb posztóból, mint a közönséges pandúroké, de főnöki rangját jelezte még ezenkívül a közlegényénél bokrosabb árvalányhaj-bokrétája, amely kalapja mellé volt tűzve
(1931 Krúdy Gyula)
A megyékben a főispán fogadta fel a csendbiztosokat, míg az azokhoz beosztott pandúrok felvétele az alispán hatáskörébe tartozott
(1999 Csapó Csaba)
Sz: csendbiztosi, csendbiztosság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások