csoportosul tn ige 1a10

1. ’〈több ember v. állat vmely célból v. érdek(lődés)től vezetve〉 tömörül (vhol), gyülekezik (vhova)’ ❖ Temerdek soka vólt az oda tsoportsosúlt Ifjaknak (1793 Szűts István ford.–Naubert C4078, 177) | a’ mindinkább csoportosuló nép nem kis mulatságára (1841 Pesti Hírlap CD61) | A pénzváltásra nagyon sokan csoportosulnak, az a hír Pesten, Budán, hogy már Bécsből nem kapunk ezüstöt (1848 Stuller Ferenc CD32) | az Egyetem téren rendesen fiatal urak csoportosulnak (1890 Jókai Mór CD18) | a gyurma vagy más búza-kukorica liszt származékból horogra tűzött csalik körül sok kishal […] csoportosul, s a csuka, a süllő, a harcsa ezek közé vág (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈több személy v. vmely csoport (vmely vezető szerepű személy v. szervezet, eszme körül)〉 tömörülve közösségi életet él, (szervezett) csoportot alkot, ill. gazdasági v. politikai célból szervezkedik’ ❖ A dolgozó osztály ismét csoportosul. Viharkérvényt (Sturmpetition) terveznek, a várostól az iránt csikarni biztositékot, hogy a jövő télen át is kiárand napszámuk (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 53) | a bolgár-görög eredetű nép, ma már régi nemzetiségét teljesen elvesztve, oláhvá változott át, amennyiben nálunk leginkább a vallások szerint csoportosultak (1873 Orbán Balázs 8340022, 257) | Matisse és a köréje csoportosuló festői mozgalom (1934 Kállai Ernő 9295001, 12) | A pártok és mozgalmak [Oroszországban] alapvetően három, mások szerint négy politikai irányzat mentén csoportosulnak (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈egynemű dolgok tömege〉 csoporto(ka)t képezve egymás közelében helyezkedik el vhol, ill. felgyülemlik, feltorlódik’ ❖ miután a bajok olly annyira nyakunkra csoportosultak, […] csak arról szóljunk mint állnak a dolgok most (1846 Hetilap CD61) | a borus fellegek mind-mind jobban csoportosultak fejünk fölött (1881 Boross Mihály C1152, 116) | Sürgősen lépkedett be a konyhába, ahol óriási tűzhelyen nagyszerű főző- és sütőedények csoportosultak (1912 Krúdy Gyula CD54) | A tó partján csoportosuló leghíresebb vulkáni kúpok, a Badacsony, a Gulács, a Tóti-hegy és a szigligeti-hegyek szorosan egybeforrtak a Balaton tájképi fogalmával (2000 Természet Világa CD50).

2a. ’〈érdeklődés, figyelem, ill. több mű, megnyilatkozás témája〉 vmire irányulva összpontosul’ ❖ A szerbek románczait négy nagyobb körre oszthatni: a legrégibb Dusan czár és hősei dicsőségét zengi; a másik Brankovics Lázár körül csoportosul, kivel Szervia [= Szerbia] függetlensége elesett (1865 Greguss Ágost 8163005, 105) | Érdeklődése néhány tisztán körvonalozódó probléma köré csoportosult (1935 Magyar Női Szemle 2134001, 35) | Úgy jellemezhetem ezt a korszakot, hogy minden gondolatom három tárgy köré csoportosult: vonat, harmónika és a bőrönd (1967 Gábor Áron 9813002, 156) | Deák szeptember-októberi felszólalásai lényegében két elv köré csoportosulnak (1998 Hermann Róbert CD51).

Ö: össze~.

Vö. CzF. csoportosul · csoportosúl; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

csoportosul tárgyatlan ige 1a10
1.
〈több ember v. állat vmely célból v. érdek(lődés)től vezetve〉 tömörül (vhol), gyülekezik (vhova)
Temerdek soka vólt az oda tsoportsosúlt Ifjaknak
(1793 Szűts István ford.Naubert)
a’ mindinkább csoportosuló nép nem kis mulatságára
(1841 Pesti Hírlap)
A pénzváltásra nagyon sokan csoportosulnak, az a hír Pesten, Budán, hogy már Bécsből nem kapunk ezüstöt
(1848 Stuller Ferenc)
az Egyetem téren rendesen fiatal urak csoportosulnak
(1890 Jókai Mór)
a gyurma vagy más búza-kukorica liszt származékból horogra tűzött csalik körül sok kishal […] csoportosul, s a csuka, a süllő, a harcsa ezek közé vág
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈több személy v. vmely csoport (vmely vezető szerepű személy v. szervezet, eszme körül) tömörülve közösségi életet él, (szervezett) csoportot alkot, ill. gazdasági v. politikai célból szervezkedik
A dolgozó osztály ismét csoportosul. Viharkérvényt (Sturmpetition) terveznek, a várostól az iránt csikarni biztositékot, hogy a jövő télen át is kiárand napszámuk
(1848 Kossuth Hírlapja)
a bolgár-görög eredetű nép, ma már régi nemzetiségét teljesen elvesztve, oláhvá változott át, amennyiben nálunk leginkább a vallások szerint csoportosultak
(1873 Orbán Balázs)
Matisse és a köréje csoportosuló festői mozgalom
(1934 Kállai Ernő)
A pártok és mozgalmak [Oroszországban] alapvetően három, mások szerint négy politikai irányzat mentén csoportosulnak
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈egynemű dolgok tömege〉 csoporto(ka)t képezve egymás közelében helyezkedik el vhol, ill. felgyülemlik, feltorlódik
miután a bajok olly annyira nyakunkra csoportosultak, […] csak arról szóljunk mint állnak a dolgok most
(1846 Hetilap)
a borus fellegek mind-mind jobban csoportosultak fejünk fölött
(1881 Boross Mihály)
Sürgősen lépkedett be a konyhába, ahol óriási tűzhelyen nagyszerű főző- és sütőedények csoportosultak
(1912 Krúdy Gyula)
A tó partján csoportosuló leghíresebb vulkáni kúpok, a Badacsony, a Gulács, a Tóti-hegy és a szigligeti-hegyek szorosan egybeforrtak a Balaton tájképi fogalmával
(2000 Természet Világa)
2a.
〈érdeklődés, figyelem, ill. több mű, megnyilatkozás témája〉 vmire irányulva összpontosul
A szerbek románczait négy nagyobb körre oszthatni: a legrégibb Dusan czár és hősei dicsőségét zengi; a másik Brankovics Lázár körül csoportosul, kivel Szervia [= Szerbia] függetlensége elesett
(1865 Greguss Ágost)
Érdeklődése néhány tisztán körvonalozódó probléma köré csoportosult
(1935 Magyar Női Szemle)
Úgy jellemezhetem ezt a korszakot, hogy minden gondolatom három tárgy köré csoportosult: vonat, harmónika és a bőrönd
(1967 Gábor Áron)
Deák szeptember-októberi felszólalásai lényegében két elv köré csoportosulnak
(1998 Hermann Róbert)
Vö. CzF. csoportosul · csoportosúl; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

Beállítások