csoportozik tn ige 14a1 (rég)csoportoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ’〈több ember v. állat vmely célból v. érdek(lődés)től vezetve〉 tömörül (vhol), gyülekezik (vhova); csoportosul’ ❖ Az utak teli voltanak tſoportozo, halvány, el rémült és mozdulhatatlan ſzerentſétlenekkel (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 259) | undorító békasereg tsoportoz sírom’ kopasz halmán (1806 Wándza Mihály 8525024, 131) | ablakom előtt egy sereg leány csoportozik (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 249) | A birkák ijedten csoportoztak és egymáshoz nyomakodtak, és emelt fejjel, tanácstalanul bámultak a világba (1912 Gárdonyi Géza 9173001, 88).

2. ’〈egynemű dolgok tömege〉 csoporto(ka)t képezve egymás közelében helyezkedik el, ill. felgyülemlik; csoportosul’ ❖ [a gombernyő] ſzép apró fejér virági tsoportoznak hoſſzú tsutkákon (1797 Veszelszki Antal 7375003, 397) | e helyeket épen egy régibb szöveg maradványának tartom (mire az itt csoportozó avult szók is mutatnak) (1856 Arany János C6504, 227).

ÖU: egybe~, meg~, össze~.

Sz: csoportozás.

Vö. CzF. csoportoz, csoportozik, csoportozva; TESz. csoport; SzT. csoportozik, csoportozó; ÚMTsz.

csoportozik tárgyatlan ige 14a1 (rég)
csoportoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
〈több ember v. állat vmely célból v. érdek(lődés)től vezetve〉 tömörül (vhol), gyülekezik (vhova); csoportosul
Az utak teli voltanak tſoportozo, halvány, el rémült és mozdulhatatlan ſzerentſétlenekkel
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
undorító békasereg tsoportoz sírom’ kopasz halmán
(1806 Wándza Mihály)
ablakom előtt egy sereg leány csoportozik
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
A birkák ijedten csoportoztak és egymáshoz nyomakodtak, és emelt fejjel, tanácstalanul bámultak a világba
(1912 Gárdonyi Géza)
2.
〈egynemű dolgok tömege〉 csoporto(ka)t képezve egymás közelében helyezkedik el, ill. felgyülemlik; csoportosul
[a gombernyő] ſzép apró fejér virági tsoportoznak hoſſzú tsutkákon
(1797 Veszelszki Antal)
e helyeket épen egy régibb szöveg maradványának tartom (mire az itt csoportozó avult szók is mutatnak)
(1856 Arany János)
ÖU: egybecsoportozik, megcsoportozik, összecsoportozik
Sz: csoportozás
Vö. CzF. csoportoz, csoportozik, csoportozva; TESz. csoport; SzT. csoportozik, csoportozó; ÚMTsz.

Beállítások