dagadoz tn ige 4a1dagadozik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. (rég, ritk) ’〈vmely anyag v. tárgy, dolog〉 nedvességet szívva magába térfogatában növekszik’ ❖ uj épületeinkben az asztalosmunkák dagadoznak és ritkán zárulnak kellőleg össze (1856 Vasárnapi Újság CD56).

1a. (rég, ritk) ’〈tésztaféle〉 az élesztőgombák hatására térfogatában növekszik, kel’ ❖ A dagasztóteknőben […] a finom fehér tészta dagadozik (1884 Mikszáth Kálmán CD04).

2. (rég, ritk) ’〈testrész〉 ismételten gömbölyű, telt formát ölt, ill. ilyen formát mutat’ ❖ Kedves gyermek! fakadoznak Kellemeid’ bimbaji, Pihegnek már ’s dagadoznak Melled’ hattyúhalmai (1797–1799 Berzsenyi Dániel 8054009, 17) | Téjjel barmok tőlgye újolag dagadoz (1805 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.–Seneca CD01) | jól esett […] magához szorítni azt a szép dagadozó keblet (1860 Helfy Ignác C2054, 4).

2a. (kissé rég) ’〈növényi rész〉 tápanyagtól, nedvességtől duzzad, nagyobbodik, ill. ilyen formát mutat’ ❖ dagadoznak az ujdon Bimbók (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 169) | a fák és cserjék rügyei dagadozni is csak alig kezdenek még (1895 Tanos Pál C4089, 24) | A duzzadt, nedvteli fákon télen-nyáron dagadoztak a gyümölcs-gumók (1929 Nagy Endre CD10).

2b. ’〈ér, izom v. izmos test(táj)〉 megfeszülve domborodik, ill. domborúan kiemelkedő formát mutat’ ❖ Szemeiben vörös erek dagadoztak (1796 Péteri Takáts József 7268006, 199) | Czomb erei dagadozva, Orr öblei nyiladozva, Fut; párája megszorúl; Oldala ki ’s bé vonúl (1834 Aurora C0041, 219) | Magas, termetes férfi, válla, mellkasa dagadoz (1922 Harsányi Zsolt CD10) | [A bika] óriási állat volt, […] füstös nyakán szörnyű izmok dagadoztak (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 123) | Tagbaszakadt, délceg termete csak úgy feszül, dagadozik a finom selyemhímzésű kaftán alatt a temérdek energiától (1989 Kőbányai János 2039001, 8).

3. ’〈testrész〉 sérülés, betegség stb. miatt (ismételten) duzzad, ill. puffad’ ❖ Dagadozott lábakat mellyeket vereſség nélkül valók (pedes œdematoſi) az öſzve zuzott és réájok rakott levelek meg-lohaſztják (1775 Csapó József 7062001, 76) | A’ nyeldeklö végén lévö dagadozott mondolákat édes mondola olajjal keneſſe-meg (1791 Csapó József 7062011, 67) | Eres kis lábait áztatta anyám, tyúkszemesek és dagadoznak (1946–1949 Juhász Ferenc 9285009, 9) | [A kocsmai verekedés után] Vécsey Tamás még odakint telemerte hóval a sapkáját, és bent a kocsmában a fejére húzta. Iszonyúan fájhatott a feje, mert dagadozott minden irányban (1986 Gion Nándor 9190004, 97).

4. ’〈vitorla〉 széltől meg-megfeszülve domborodik’ ❖ a’ vitorlák dagadozni kezdének (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson C2528, 124) | látta őket [ti. a hajókat] befutni széltől dagadozó vitorlákkal (1925 Révay József ford.–Papini 9565002, 111) | az európai hajókon még évszázadokig négyszögletes keresztvitorlák dagadoztak (1998 Természet Világa CD50).

4a. (irod) ’〈mellkas levegővételkor〉 domborodva meg-megemelkedik’ ❖ ajkáról olykor egy sohajka illan mely teli mellét dagadozni bírja (1936 e. Kosztolányi Dezső CD01) | Deslauriers, félig csukott szemmel, a távolba nézett, ábrándozón. Melle hevesen dagadozott (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 124).

4b. ’〈vmely tárgy〉 a benne levő tartalomtól domborodva feszül’ ❖ Egy széles […] pamlag, légtölt vánkosaival dagadozva […] kínálkozott (1837 Jósika Miklós C2373, 13) | ropogott alatta a tornyos nyoszolya, s dagadozott benne a szalmazsák (1860 Virág Lajos C4511, 156) | valami furcsa ösztökélést érzett, hogy rendet teremtsen a tultömött, dagadozó pénztárcában (1932 Molnár Ákos CD10) | A hazatérő turisták csomagjai […] banántól dagadoztak (1995 Magyar Hírlap CD09).

4c. (irod) ’〈vki(nek a szíve, lelke)〉 újra és újra megtelik vmilyen heves érzéssel, ill. azzal teljesen tele van’ ❖ Dagadozzon örömében víg lelke, ha keze a’ vártat keresni fogja! (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163064, 98) | keblem örömtől dagadoz, annyi ujnak és szépnek látására (1848 Sepsy Károly 8406001, 21) | a szivek az eltitkolt gyásztól túláradva dagadoztak (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 180) | Jaj nekem, amiért már leányka koromban, hallván, mily sokan dicsérnek, csak úgy dagadoztam a büszkeségtől (1964 Jékely Zoltán ford.–Boccaccio 9278105, 8).

5. (rég) ’〈(folyó)víz szintje〉 folyamatosan emelkedik, ill. 〈folyóvíz〉 áradva vmivé nő’ ❖ a dagadozó tenger (1783 Magyar Hírmondó C0271, 239) | [A forrás] indúl ’s növekedik bujdosó patakká, Patakból dagadoz sebes áradattá (1825 Vörösmarty Mihály 8524381, 42) | a folyócska már dagadozott s egyes helyeken ki is öntött (1861 Rosty Pál C3639, 87) | most már mindegy: a dagadozó ár a hullámzó hátára vette, hadd vigye magával (1899 Kemechey Jenő C2586, 146).

6. ’〈nagyságát, erejét stb. tekintve〉 növekszik, gyarapodik vmi’ ❖ Innen [ti. a gyomor túlterheléséből] kelnek hideg-lelések; […] Víz-kórság gyökerez, ſzivárog Innét, és dagadoz (1777 Baróti Szabó Dávid 7021019, 273) | semmi sem ingerel bennünket a’ regényes érzelmekre annyira, mint az Aeol hárfának (szélhárfa) harmoniánként szeliden dagadozó és lassankint elhaló hangjai (1846 Bartay András 8031001, 74) | a rövid hírlapi cikkek csak lassan dagadoztak egyre vastagodó kötetekké (1939 Kósa János CD10) | a nemesi pompának, öltözet-hazafiságnak lelkesült nemzeti büszkeségtől dagadozó dicsérete (1965 Pándi Pál CD53).

6a. ’〈érzelem, akarat stb.〉 erőteljessé, intenzívvé válik’ ❖ hánykódo szívében Az indúlat dagadoz (1800 Döme Károly ford.–Metastasio C1453, 175) | A mama dagadozó érzelmességgel köszöntötte a vén úrfit (1897 Petelei István C3491, 208) | [Máténak a] bírói-méltóság dagadozni kezdett a mellében (1910 Gárdonyi Géza 9173011, 29) | Igyekezzünk hát magunk is felszínre! – dagadozott bennem az elszánás (1973 Sütő András 2042008, 177).

ÖU: ki~, meg~.

Sz: dagadozat.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dagad; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dagadozik

dagadoz tárgyatlan ige 4a1
dagadozik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. (rég, ritk)
〈vmely anyag v. tárgy, dolog〉 nedvességet szívva magába térfogatában növekszik
uj épületeinkben az asztalosmunkák dagadoznak és ritkán zárulnak kellőleg össze
(1856 Vasárnapi Újság)
1a. (rég, ritk)
〈tésztaféle〉 az élesztőgombák hatására térfogatában növekszik, kel
A dagasztóteknőben […] a finom fehér tészta dagadozik
(1884 Mikszáth Kálmán)
2. (rég, ritk)
〈testrész〉 ismételten gömbölyű, telt formát ölt, ill. ilyen formát mutat
Kedves gyermek! fakadoznak Kellemeid’ bimbaji, Pihegnek már ’s dagadoznak Melled’ hattyúhalmai
(1797–1799 Berzsenyi Dániel)
Téjjel barmok tőlgye újolag dagadoz
(1805 e. Csokonai Vitéz Mihály ford.Seneca)
jól esett […] magához szorítni azt a szép dagadozó keblet
(1860 Helfy Ignác)
2a. (kissé rég)
〈növényi rész〉 tápanyagtól, nedvességtől duzzad, nagyobbodik, ill. ilyen formát mutat
dagadoznak az ujdon Bimbók
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
a fák és cserjék rügyei dagadozni is csak alig kezdenek még
(1895 Tanos Pál)
A duzzadt, nedvteli fákon télen-nyáron dagadoztak a gyümölcs-gumók
(1929 Nagy Endre)
2b.
〈ér, izom v. izmos test(táj) megfeszülve domborodik, ill. domborúan kiemelkedő formát mutat
Szemeiben vörös erek dagadoztak
(1796 Péteri Takáts József)
Czomb erei dagadozva, Orr öblei nyiladozva, Fut; párája megszorúl; Oldala ki ’s bé vonúl
(1834 Aurora)
Magas, termetes férfi, válla, mellkasa dagadoz
(1922 Harsányi Zsolt)
[A bika] óriási állat volt, […] füstös nyakán szörnyű izmok dagadoztak
(1931 Herczeg Ferenc)
Tagbaszakadt, délceg termete csak úgy feszül, dagadozik a finom selyemhímzésű kaftán alatt a temérdek energiától
(1989 Kőbányai János)
3.
〈testrész〉 sérülés, betegség stb. miatt (ismételten) duzzad, ill. puffad
Dagadozott lábakat mellyeket vereſség nélkül valók (pedes œdematoſi) az öſzve zuzott és réájok rakott levelek meg-lohaſztják
(1775 Csapó József)
A’ nyeldeklö végén lévö dagadozott mondolákat édes mondola olajjal keneſſe-meg
(1791 Csapó József)
Eres kis lábait áztatta anyám, tyúkszemesek és dagadoznak
(1946–1949 Juhász Ferenc)
[A kocsmai verekedés után] Vécsey Tamás még odakint telemerte hóval a sapkáját, és bent a kocsmában a fejére húzta. Iszonyúan fájhatott a feje, mert dagadozott minden irányban
(1986 Gion Nándor)
4.
〈vitorla〉 széltől meg-megfeszülve domborodik
a’ vitorlák dagadozni kezdének
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
látta őket [ti. a hajókat] befutni széltől dagadozó vitorlákkal
(1925 Révay József ford.Papini)
az európai hajókon még évszázadokig négyszögletes keresztvitorlák dagadoztak
(1998 Természet Világa)
4a. (irod)
〈mellkas levegővételkor〉 domborodva meg-megemelkedik
ajkáról olykor egy sohajka illan mely teli mellét dagadozni bírja
(1936 e. Kosztolányi Dezső)
Deslauriers, félig csukott szemmel, a távolba nézett, ábrándozón. Melle hevesen dagadozott
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
4b.
〈vmely tárgy〉 a benne levő tartalomtól domborodva feszül
Egy széles […] pamlag, légtölt vánkosaival dagadozva […] kínálkozott
(1837 Jósika Miklós)
ropogott alatta a tornyos nyoszolya, s dagadozott benne a szalmazsák
(1860 Virág Lajos)
valami furcsa ösztökélést érzett, hogy rendet teremtsen a tultömött, dagadozó pénztárcában
(1932 Molnár Ákos)
A hazatérő turisták csomagjai […] banántól dagadoztak
(1995 Magyar Hírlap)
4c. (irod)
〈vki(nek a szíve, lelke) újra és újra megtelik vmilyen heves érzéssel, ill. azzal teljesen tele van
Dagadozzon örömében víg lelke, ha keze a’ vártat keresni fogja!
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
keblem örömtől dagadoz, annyi ujnak és szépnek látására
(1848 Sepsy Károly)
a szivek az eltitkolt gyásztól túláradva dagadoztak
(1865 Lauka Gusztáv)
Jaj nekem, amiért már leányka koromban, hallván, mily sokan dicsérnek, csak úgy dagadoztam a büszkeségtől
(1964 Jékely Zoltán ford.Boccaccio)
5. (rég)
(folyó)víz szintje〉 folyamatosan emelkedik, ill. 〈folyóvíz〉 áradva vmivé nő
a dagadozó tenger
(1783 Magyar Hírmondó)
[A forrás] indúl ’s növekedik bujdosó patakká, Patakból dagadoz sebes áradattá
(1825 Vörösmarty Mihály)
a folyócska már dagadozott s egyes helyeken ki is öntött
(1861 Rosty Pál)
most már mindegy: a dagadozó ár a hullámzó hátára vette, hadd vigye magával
(1899 Kemechey Jenő)
6.
〈nagyságát, erejét stb. tekintve〉 növekszik, gyarapodik vmi
Innen [ti. a gyomor túlterheléséből] kelnek hideg-lelések; […] Víz-kórság gyökerez, ſzivárog Innét, és dagadoz
(1777 Baróti Szabó Dávid)
semmi sem ingerel bennünket a’ regényes érzelmekre annyira, mint az Aeol hárfának (szélhárfa) harmoniánként szeliden dagadozó és lassankint elhaló hangjai
(1846 Bartay András)
a rövid hírlapi cikkek csak lassan dagadoztak egyre vastagodó kötetekké
(1939 Kósa János)
a nemesi pompának, öltözet-hazafiságnak lelkesült nemzeti büszkeségtől dagadozó dicsérete
(1965 Pándi Pál)
6a.
〈érzelem, akarat stb.〉 erőteljessé, intenzívvé válik
hánykódo szívében Az indúlat dagadoz
(1800 Döme Károly ford.Metastasio)
A mama dagadozó érzelmességgel köszöntötte a vén úrfit
(1897 Petelei István)
[Máténak a] bírói-méltóság dagadozni kezdett a mellében
(1910 Gárdonyi Géza)
Igyekezzünk hát magunk is felszínre! – dagadozott bennem az elszánás
(1973 Sütő András)
ÖU: kidagadoz, megdagadoz
Sz: dagadozat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dagad; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dagadozik

Beállítások