damaszt fn és mn 3A1damaszk, damaszka (rég) , damisz (rég)

I. fn

(Textil is) ’lenből, pamutból, es. selyemből való, rendsz. egyszínű szövött anyag, amelynek a mintáját a fényes és matt felületek váltakozása adja úgy, hogy az egyik oldal alapja a másik oldal mintája’ ❖ vörös Damásbúl … mentét [vitt el] (1785 Magyar Nyelv C5909, 233) | igazán Magyarúl mondani a’ Damaskát, Kamukának kellene; de mivel a’ Közbeszédben a’ mai világban inkáb a’ Damaska szó gyakoroltatik, én is azért a’ Kamuka szó helyett Damaskát tettem verseimbe (1788 Gvadányi József C1936, 79) | damaszttal bevont pamlagok (1846 Császár Ferenc C1255, 42) | Damaszt, eredetileg egyszínű szövet […]. Keleten, kivált Damaszkuszban (innen a neve) készültek az ilyenfajta szövetek (1925 MűvészetiLex. C6812, 169) | A textiláruk túlnyomórészt Itáliából, azon belül Velencéből származtak, leginkább gyapjúszövetek (főleg posztó, karasia, skarlát) és különféle selymek (pl. atlasz és damaszt) (2000 Molnár Antal³ CD58).

a. ’ebből készült ruha, asztalnemű stb.’ ❖ Öltözöttek lágy selyem ’s damaszba (1836 Székács József ford. C3908, 276) | A luxusvendéglők damasztján éppen ugy mosolygott ez a magyar hőség, mint a kiskocsmák pirosváru asztalteritőjén (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 10) | az asztal fehér damasztján a kávéscsésze (1986 Nádas Péter 9466002, 19).

II. mn (összetételek előtagjaként is)

’ebből készült v. ezzel bevont 〈ruha, asztalnemű stb.〉’ ❖ Fekete Damask Laibli (1776 Magyar Nyelv C5909, 233) | lilaszín damaszk függönyös páholyban (1858 Jókai Mór CD18) | Fejükön ezüst fejdísz, kék selyem damaszka vállderék (1875 Beniczky Irma C0941, 18) | egy tüneményes tál jelent meg a damaszt asztalterítőn (1933 Krúdy Gyula CD54) | piros damasztkabát 5 selyemzsinórral, piros damasztfűző, zöld atlaszfűző aranyszegéllyel (1992 Mollay Károly CD52).

J: kamuka.

ÖU: selyem~.

ÖE: ~bélés, ~drapéria, ~gyolcs, ~kelme, ~köntös, ~zászló.

Vö. CzF. damasz¹, damasz²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. damaszk, damaszk-asztalkendő, damisz; ÚMTsz.; IdSz.

damaszt főnév és melléknév 3A1
damaszk 3A1
damaszka 6A (rég)
damisz 4A (rég)
I. főnév
(Textil is)
lenből, pamutból, es. selyemből való, rendsz. egyszínű szövött anyag, amelynek a mintáját a fényes és matt felületek váltakozása adja úgy, hogy az egyik oldal alapja a másik oldal mintája
vörös Damásbúl … mentét [vitt el]
(1785 Magyar Nyelv)
igazán Magyarúl mondani a’ Damaskát, Kamukának kellene; de mivel a’ Közbeszédben a’ mai világban inkáb a’ Damaska szó gyakoroltatik, én is azért a’ Kamuka szó helyett Damaskát tettem verseimbe
(1788 Gvadányi József)
damaszttal bevont pamlagok
(1846 Császár Ferenc)
Damaszt, eredetileg egyszínű szövet […]. Keleten, kivált Damaszkuszban (innen a neve) készültek az ilyenfajta szövetek
(1925 MűvészetiLex.)
A textiláruk túlnyomórészt Itáliából, azon belül Velencéből származtak, leginkább gyapjúszövetek (főleg posztó, karasia, skarlát) és különféle selymek (pl.például atlasz és damaszt)
(2000 Molnár Antal³)
a.
ebből készült ruha, asztalnemű stb.
Öltözöttek lágy selyem ’s damaszba
(1836 Székács József ford.)
A luxusvendéglők damasztján éppen ugy mosolygott ez a magyar hőség, mint a kiskocsmák pirosváru asztalteritőjén
(1917 Budapesti Hírlap)
az asztal fehér damasztján a kávéscsésze
(1986 Nádas Péter)
II. melléknév (összetételek előtagjaként is)
ebből készült v. ezzel bevont 〈ruha, asztalnemű stb.〉
Fekete Damask Laibli
(1776 Magyar Nyelv)
lilaszín damaszk függönyös páholyban
(1858 Jókai Mór)
Fejükön ezüst fejdísz, kék selyem damaszka vállderék
(1875 Beniczky Irma)
egy tüneményes tál jelent meg a damaszt asztalterítőn
(1933 Krúdy Gyula)
piros damasztkabát 5 selyemzsinórral, piros damasztfűző, zöld atlaszfűző aranyszegéllyel
(1992 Mollay Károly)
J: kamuka
ÖU: selyemdamaszt
ÖE: damasztbélés, damasztdrapéria, damasztgyolcs, damasztkelme, damasztköntös, damasztzászló
Vö. CzF. damasz¹, damasz²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. damaszk, damaszk-asztalkendő, damisz; ÚMTsz.; IdSz.

damaszt- (előtagként)

’fényes és matt felületek váltakozásával mintásan szőtt 〈textilanyag〉’ ❖ damasztselyem fn 7B3 | fejér damaszk selyem egy pár topánka, felül van a befűzője (1812 e. Keresztesi József 7172004, 269) | II. Józsefnek kék damasztselyemből varrott köntöskéje (1941 Undi Mária CD43)  damasztszövet fn 3B2 | [dicsérő oklevelet kapott] Szwacsina János, pesti sávolyostakács, statió-utcza 590 sz. (damaskszövetek) (1842 Pesti Hírlap CD61) | a gazdag keleti pompa varázsát felidéző súlyos brokát- és damasztszövetek (1984 Eörsi Anna 1042001, 23)  damasztvászon fn 7A17 | éhségök dúsgazdagsággá változott […] s a gyékény melyen előbb háltak, hollandi és damask-vásznon való pihenéssé (1874 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1976, 211) | a damasztvászonról nem feledkezik meg, melylyel asztalunkat boritjuk (1900 Budapesti Hírlap okt. 14. C0055, 8).

a. ’ilyen anyagból készült’ ❖ damasztabrosz fn 4A | a derék Pierre ügyetlenségét sem számítjuk be, kit szolgálat-készsége ugy túlragadott, miszerint egy palaczk szekszárdit föltaszitott a damaszk abroszon (1857 e. Beöthy László¹ 8046006, 133) | nagynéném ilyenkor [vasárnap] szép uzsonnaasztalt terít, rojtosszélű sárga damasztabrosszal (1928 Réti István CD10) | Elnézegette, hogyan hordják az inasok az ezüstöt meg a porcelánt, hogyan rendezik el az asztalokat, és göngyölik ki a damaszt abroszokat (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418007, 53)  damasztfüggöny fn 4C | szétválasztá a’ damask függönyöket, mellyek az országut felé nyiló ablakon redőnyöztek (1848 Sepsy Károly 8406003, 26) | félrehúzta az alkoven [= alkóv] damasztfüggönyét (1888 Jókai Mór CD18)  damasztruha fn 6A | Legelől huszonnégy trombitás lovagolt, damaszt- és posztóruhákba öltözve (1908 Berzeviczy Albert CD55) | bíborlila damasztruhájának ezüsthímzéses uszályát kezében emelve (oly graciozitással, ahogyan csak az ősanyák tudtak valamikor) ellépett a királyné előtt (1926 Krúdy Gyula CD54)  damasztszalvéta fn 6A | vörösbor csöppent a „drága damaszt szalvétára(1936 Kolozsvári Grandpierre Emil CD10) | hollóházi porcelánból eszünk, finom evőeszközökkel, és […] ölünkbe nem papír, hanem damaszt szalvétát teríthetünk (2000 Figyelő CD2601)  damasztszoknya fn 6A | damaszt és selyem szoknyákat, kötényeket, öveket (1880 Demkó Kálmán CD57) | damasztszoknya bársonnyal szegélyezve (1992 Mollay Károly CD52)  damasztterítő fn 1C | Ott állt a hangszer, emelvényen, damaszt-terítővel letakarva (1922 Torday Emil CD10) | az ünnepi alkalomhoz illő terítékhez hófehér, azsúrozott damasztterítőt választottak (2000 Lakáskultúra CD39).

damaszt- (előtagként)
fényes és matt felületek váltakozásával mintásan szőtt 〈textilanyag〉
damasztselyem főnév 7B3
fejér damaszk selyem egy pár topánka, felül van a befűzője
(1812 e. Keresztesi József)
II. Józsefnek kék damasztselyemből varrott köntöskéje
(1941 Undi Mária)
damasztszövet főnév 3B2
[dicsérő oklevelet kapott] Szwacsina János, pesti sávolyostakács, statió-utcza 590 sz. (damaskszövetek)
(1842 Pesti Hírlap)
a gazdag keleti pompa varázsát felidéző súlyos brokát- és damasztszövetek
(1984 Eörsi Anna)
damasztvászon főnév 7A17
éhségök dúsgazdagsággá változott […] s a gyékény melyen előbb háltak, hollandi és damask-vásznon való pihenéssé
(1874 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
a damasztvászonról nem feledkezik meg, melylyel asztalunkat boritjuk
(1900 Budapesti Hírlap okt. 14.)
a.
ilyen anyagból készült
damasztabrosz főnév 4A
a derék Pierre ügyetlenségét sem számítjuk be, kit szolgálat-készsége ugy túlragadott, miszerint egy palaczk szekszárdit föltaszitott a damaszk abroszon
(1857 e. Beöthy László¹)
nagynéném ilyenkor [vasárnap] szép uzsonnaasztalt terít, rojtosszélű sárga damasztabrosszal
(1928 Réti István)
Elnézegette, hogyan hordják az inasok az ezüstöt meg a porcelánt, hogyan rendezik el az asztalokat, és göngyölik ki a damaszt abroszokat
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
damasztfüggöny főnév 4C
szétválasztá a’ damask függönyöket, mellyek az országut felé nyiló ablakon redőnyöztek
(1848 Sepsy Károly)
félrehúzta az alkoven [= alkóv] damasztfüggönyét
(1888 Jókai Mór)
damasztruha főnév 6A
Legelől huszonnégy trombitás lovagolt, damaszt- és posztóruhákba öltözve
(1908 Berzeviczy Albert)
bíborlila damasztruhájának ezüsthímzéses uszályát kezében emelve (oly graciozitással, ahogyan csak az ősanyák tudtak valamikor) ellépett a királyné előtt
(1926 Krúdy Gyula)
damasztszalvéta főnév 6A
vörösbor csöppent a „drága damaszt szalvétára
(1936 Kolozsvári Grandpierre Emil)
hollóházi porcelánból eszünk, finom evőeszközökkel, és […] ölünkbe nem papír, hanem damaszt szalvétát teríthetünk
(2000 Figyelő)
damasztszoknya főnév 6A
damaszt és selyem szoknyákat, kötényeket, öveket
(1880 Demkó Kálmán)
damasztszoknya bársonnyal szegélyezve
(1992 Mollay Károly)
damasztterítő főnév 1C
Ott állt a hangszer, emelvényen, damaszt-terítővel letakarva
(1922 Torday Emil)
az ünnepi alkalomhoz illő terítékhez hófehér, azsúrozott damasztterítőt választottak
(2000 Lakáskultúra)

Beállítások