defter fn 4B6

1. (Tört) ’〈a török hódoltság korában:〉 az adófizetésre kötelezett személyek nevét, vagyoni helyzetét, a befizetett adó mennyiségét, hűbéri és egyéb viszonyokra vonatkozó adatokat feltüntető hivatalos török okirat, adólajstrom, ill. az azt tartalmazó könyv’ ❖ A török foglalás első századából […] ismert egyetlen török adózási-telekkönyvben (defter) […] be van jegyezve a kapuk száma (1864 Salamon Ferenc C3655, 189) | [A török kézirat] alakja – mint a deftereknek rendesen – keskeny ívrét. Kötése kemény, barnabőr (1876 Szinnyei József CD40) | az adórendszert, mely a török kincstár deftereiben szépen és világosan le volt írva, éppen a sérelmek, a törvénytelen erőszakosságok tették igazán sujtóvá (1929 Szekfű Gyula CD42) | A mindennapi élet tükréül szolgáló defterek adatai alapján megrajzolt hódoltsági kép, legalább is a XVI. századot illetőleg, nem olyan vigasztalan, mint ahogyan azt több egykorú elbeszélő forrás után elképzelnők (1940 Lukinich Imre CD43) | Az 1567. évi defter csak a városra kivetett báránytized összegét tüntette fel (1998 Pach Zsigmond Pál CD58).

2. (rég, átv is)(kereskedő által vezetett,) a bevételeket és kiadásokat, ill. kölcsönöket és hitelezéseket feltüntető lajstrom, ill. az azt tartalmazó (üzleti) könyv’ ❖ felnyitjuk a’ napjegyzéket (Tagzettel) záró deftert (1859 Beniczky Lajos C0944, 69) | egy X lábu asztal, rajta zörgős korsó és a hitelezők deftere (1884 Teleki Sándor C4114, 9) | a sírba te döntötted az édesapádat, a mit az Úr fel fog jegyezni a nagy defterbe (1905 Petelei István C3489, 175).

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

defter főnév 4B6
1. (Tört)
〈a török hódoltság korában:〉 az adófizetésre kötelezett személyek nevét, vagyoni helyzetét, a befizetett adó mennyiségét, hűbéri és egyéb viszonyokra vonatkozó adatokat feltüntető hivatalos török okirat, adólajstrom, ill. az azt tartalmazó könyv
A török foglalás első századából […] ismert egyetlen török adózási-telekkönyvben (defter) […] be van jegyezve a kapuk száma
(1864 Salamon Ferenc)
[A török kézirat] alakja – mint a deftereknek rendesen – keskeny ívrét. Kötése kemény, barnabőr
(1876 Szinnyei József)
az adórendszert, mely a török kincstár deftereiben szépen és világosan le volt írva, éppen a sérelmek, a törvénytelen erőszakosságok tették igazán sujtóvá
(1929 Szekfű Gyula)
A mindennapi élet tükréül szolgáló defterek adatai alapján megrajzolt hódoltsági kép, legalább is a XVI. századot illetőleg, nem olyan vigasztalan, mint ahogyan azt több egykorú elbeszélő forrás után elképzelnők
(1940 Lukinich Imre)
Az 1567. évi defter csak a városra kivetett báránytized összegét tüntette fel
(1998 Pach Zsigmond Pál)
2. (rég, átv is)
(kereskedő által vezetett,) a bevételeket és kiadásokat, ill. kölcsönöket és hitelezéseket feltüntető lajstrom, ill. az azt tartalmazó (üzleti) könyv
felnyitjuk a’ napjegyzéket (Tagzettel) záró deftert
(1859 Beniczky Lajos)
egy X lábu asztal, rajta zörgős korsó és a hitelezők deftere
(1884 Teleki Sándor)
a sírba te döntötted az édesapádat, a mit az Úr fel fog jegyezni a nagy defterbe
(1905 Petelei István)
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások