deliktum fn 3A

1. (Jog v. vál) ’bűncselekmény, ill. annak elkövetése’ ❖ ha ez a’ delictum nyomoztatik, úgy ő ment, mert vétlen (1828 Kazinczy Ferenc 7033013, 299) | az iszlámban, mely bár a régi arab bűntett fogalmat vette át, de minden delictumot az isteni törvény megszegésének tekint, a büntetendő cselekmény tartalmilag egybevág az erkölcstelen cselekménynyel (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 128) | A szabadakarat megvan […] a deliktum idején (1933 Gartner Pál CD10) | Ugyanez az ember civil korában is, majd katona-korában is elkövet egy-egy deliktumot, ki birálja el ezeket? A civilkori cselekmény felett a polgári büntetőbiráskodás, a katona büntett vagy vétség felett a katonai büntetőbiráskodás érvényesül (1950 Fehérváry Jenő 1048001, 3) | [a jogszabályok módosítása] a deliktumokkal szembeni szigorúbb fellépés lehetőségét teremti meg (1999 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (Jog) ’〈büntető törvénykönyvben:〉 vmely büntetendő cselekedetet leíró és büntetési tételét meghatározó törvényi tényállás’ ❖ Az 1931. év második felében beállott súlyos közgazdasági válság, a pénz stabilitását fenyegető veszélyek, majd a kötött devizagazdálkodás szükségessé vált bevezetése a valuta- és devizaforgalommal kapcsolatos visszaélések újabb alakjainak pönalizálására [= büntetésére], új deliktumok kialakítására vezettek (1935 RévaiNagyLex. C5717, 821) | Olyan elkövetési magatartások is megjelentek, amelyek arányos értékelésére a büntetőjog korábbi rendszere nem volt alkalmas. Ilyen például az emberrablás megjelenése. A javaslat eme új delictum bevezetésével megfelel a társadalom nagy részében meglevő jogos várakozásoknak (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. (vál, túlzó is) ’helytelen cselekedet v. magatartás, hiba, vétség’ ❖ erkölcsi deliktum (1931 ZeneiLex. CD49) | Rechnitzer a parkban, lányok társaságában megkínált cigarettával. […] Ez a deliktum mai szemmel nézve persze sovány, de akkor hatalmas volt számomra (1956 Bernáth Aurél 9052011, 170) | Az első deliktum, amit mai szemmel is főbejárónak kell tekintenünk, az volt, hogy Bárdossy a minisztertanács 1941. június 26-ai ülésén elfogadtatta a kormánnyal a hadbalépés kinyilvánítását (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. delictum

deliktum főnév 3A
1. (Jog v. vál)
bűncselekmény, ill. annak elkövetése
ha ez a’ delictum nyomoztatik, úgy ő ment, mert vétlen
(1828 Kazinczy Ferenc)
az iszlámban, mely bár a régi arab bűntett fogalmat vette át, de minden delictumot az isteni törvény megszegésének tekint, a büntetendő cselekmény tartalmilag egybevág az erkölcstelen cselekménynyel
(1907 Vámbéry Rusztem)
A szabadakarat megvan […] a deliktum idején
(1933 Gartner Pál)
Ugyanez az ember civil korában is, majd katona-korában is elkövet egy-egy deliktumot, ki birálja el ezeket? A civilkori cselekmény felett a polgári büntetőbiráskodás, a katona büntett vagy vétség felett a katonai büntetőbiráskodás érvényesül
(1950 Fehérváry Jenő)
[a jogszabályok módosítása] a deliktumokkal szembeni szigorúbb fellépés lehetőségét teremti meg
(1999 Országgyűlési Napló)
1a. (Jog)
〈büntető törvénykönyvben:〉 vmely büntetendő cselekedetet leíró és büntetési tételét meghatározó törvényi tényállás
Az 1931. év második felében beállott súlyos közgazdasági válság, a pénz stabilitását fenyegető veszélyek, majd a kötött devizagazdálkodás szükségessé vált bevezetése a valuta- és devizaforgalommal kapcsolatos visszaélések újabb alakjainak pönalizálására [= büntetésére], új deliktumok kialakítására vezettek
(1935 RévaiNagyLex.)
Olyan elkövetési magatartások is megjelentek, amelyek arányos értékelésére a büntetőjog korábbi rendszere nem volt alkalmas. Ilyen például az emberrablás megjelenése. A javaslat eme új delictum bevezetésével megfelel a társadalom nagy részében meglevő jogos várakozásoknak
(1992 Országgyűlési Napló)
2. (vál, túlzó is)
helytelen cselekedet v. magatartás, hiba, vétség
erkölcsi deliktum
(1931 ZeneiLex.)
Rechnitzer a parkban, lányok társaságában megkínált cigarettával. […] Ez a deliktum mai szemmel nézve persze sovány, de akkor hatalmas volt számomra
(1956 Bernáth Aurél)
Az első deliktum, amit mai szemmel is főbejárónak kell tekintenünk, az volt, hogy Bárdossy a minisztertanács 1941. június 26-ai ülésén elfogadtatta a kormánnyal a hadbalépés kinyilvánítását
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz. delictum

Beállítások