diadal fn 4A

1. (átv is) ’〈győzelmet, sikert hirdető, ujjongó felkiáltásként is:〉 vmely (cél érdekében folytatott) harcban, küzdelemben v. versenyben való győzelem, ill. annak eredményeként elért fényes siker’ ❖ Annyi szél-vészen diadalt nyerett fa! (1791 Baróti Szabó Dávid C2521, 25) | milly dicső lett volna még házasságom előtt diadalt venni egy sereg akadályon (1841 Gaal József 8149001, 342) | az ostromlók kitűzték diadaluk jeleit, a lófarkas félholdakat (1860 Jókai Mór CD18) | a nándorfehérvári diadal (1932 Pintér Jenő CD44) | Ezernyi kéz nyúlt feléje, hogy megérintse ruháját. – Nero! Nero! – […] A hadvezérek, a szenátorok, az államférfiak csapata feléje indult. Ezer meg ezer ajkon egyetlen szó harsogott: – Diadal! Diadal! (1965 Kovai Lőrinc 9361001, 472) | A két idegenbeli diadal növeli a Fradi-játékosok sikerének értékét (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely eszme, elképzelés, terv stb.〉(vminek ellenében történő) érvényesítése v. érvényesülése (és térhódítása), ill. megvalósulása’ ❖ képviseletrőli tervök diadalt nyerne (1843 Kemény Zsigmond 8235033, 77) | a köztársaság diadala Franciaországban (1872 Toldy István 8482010, 141) | azok az új nézetek, a melyeket [II.] József diadalra akart segíteni, csupán a felsőbb osztályoknál […] találtak készséges befogadást (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Kossuth Lajos eszméinek teljes és tökéletes diadala nélkül nincsen magyar föltámadás! (1924 Juhász Gyula¹ 9284932, 134) | Az igazság felderítését és diadalra juttatását – mely nemigen megy végbe véres leszámolás nélkül – csak ritkán végzi hivatalos közeg (1988 Lányi András 1090002, 134).

1b. (rendsz. birtokszóként) ’vminek széles körben való elfogadottá válása, sikeres elterjedése’ ❖ A reformáció a nyomtatott betű diadalára vezetett (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 151) | [a vallási életben] a magyar nyelvű éneklést igazán a reformáció és a könyvnyomtatás viszi diadalra (1977 NéprajziLex. CD47) | [az egyes cégek monopolhelyzete] nem tart örökké (lásd a Linux térhódítását […] vagy a PC-k diadalát) (1999 Byte Magazin CD38).

1c. ’a győzelmen, a sikeren érzett ujjongó öröm, diadalérzés, ill. annak megnyilvánulása’ ❖ ’S az Úr járt Franczia-országban? kérdé az Idegen, ’s a’ legnyájasbb diadallal a’ világon felém fordult (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Sterne C2526, 89) | Talán egy félóra is elmúlt, lehet hogy több, mire újra visszatért Königgrätz apó diadaltól ragyogó arccal (1897 Mikszáth Kálmán 8312009, 216) | lelke mélyéről eltűnt a diadal s valami kábult aggódás foglalta el helyét az ebédutáni bamba lomhaságban (1923 Babits Mihály 9014131, 235) | Mekkora öröm manapság is, folytatja a szerző, ha a vadásznak nagyobb vadat, szarvast, vagy vadkant sikerül elejtenie. Akkora a diadal, mintha egy nagy királyt győztek volna le (1997 Szabó Thomas CD58).

2. (/vál) ’győzelmi ünnep, diadalünnep’ ❖ pánszláv uraknak nincs okuk diadalt ülni (1843–1844 Kossuth Lajos CD32) | az idősb Scipio Africanus Hannibálon nyert győzelme után diadalt tartva vonult be Rómába (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Ünnepnapokon a Jupiter szobrok arczát vörös (minium) színnel mázolták be, diadalt ülő hadvezérek (p. Camillus) egész testöket szokták volt vörös színnel bekenni (1878 Török Aurél 8613001, 80) | soha még ilyen diadalt nem látott az ország népe. Elől hajtották az ellenséges országban összefogott barmokat roppant számban, végtelen sorban […]. Aztán jöttek az elfoglalt fegyverek és zászlók garmadái (1921 Szabó Dezső 9623002, 79) diadalt ül ’győzelmet arat, győzedelmeskedik vki, vmi vmin’ ❖ Az enyészet hatalmas diadalt ül (1856 Abonyi Lajos C0504, 73) | a gazság diadalt ül a tiszta szándék s becsület felett (1881 Kalocsai Néplap 8639001, 335) | [Savoyai Jenő] egész erővel megtámadta a nagyvezir hadát és fényes diadalt ült rajta, azután pedig magát Belgrád őrségét kényszerítette megadásra (1895 PallasLex. CD02) | a művészi szabadság diadalt ül a politikai inkompetencia fölött (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmivel, rendsz. kiváló teljesítménnyel kiváltott nagy tetszés, elismerés, elsöprő siker’ ❖ Nemzeti felvirágzás ügyében vérünket tekintve, én biztos és növekedő siker után sovárgok. A rövid, a napi diadal nem oltja szomjamat, mert rövid, mert napi, szomjam pedig határtalan (1843 Széchenyi István 8429028, 25) | [Mayer Károly] rokonszenves egyéni tulajdonságai […] diadalt fognak aratni (1897 Délmagyarországi Közlöny 8612001, 3) | [Giovanni Paisiello Il barbiere di Seviglia című operája] az egész világot diadallal járta be (1931 ZeneiLex. CD49) | Fordító és kiadó közös célja, hogy a fordított művet diadalra vigye (1953 Németh László² 9485053, 339) | azon az estén, midőn Laurence Olivier meghalt, megrendítő és egyszersmind megnyugtató érzés volt ott lenni az Old Vicben, Olivier legnagyobb színpadi diadalai színhelyén (1989 Szántó Judit ford.–Edwardes 2046016, 43).

4. (birtokszóként) ’〈irányzatnak, tannak, szemléletnek stb.〉 vmely alkotásban, tettben stb. való legteljesebb, legnagyszerűbb megnyilatkozása’ ❖ az Árgirus és Tündér Ilona régi meséjéből készűlt „Csongor és Tünde” […] a magyar költői nyelvnek legszebb diadala (1896 Beöthy Zsolt C1014, 99) | [a humanizmus] egyik legnagyobb diadala volt az a tette, hogy az ókor fennmaradt kézírásos emlékeit kinyomatta és könnyen hozzáférhető könyvekké változtatta (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 144) | Arany arra vállalkozott, hogy a nemzet fenntartójának szerepében a népet állítsa a nemesség helyére. Leveleiben, politikai cikkeiben újra meg újra kimondott gondolata, hogy a fejedelmek, az Árpádok, de még Mátyás korában is: az egész nép nemes volt. A Toldi ennek a történelemszemléletnek költői diadala (1971 Keresztury Dezső CD30) | [a könyvnek az emberi fajról szóló fejezete] azt a benyomást keltheti, hogy az ember valahogyan az evolúció végső diadala (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146006, 316).

J: diadalom.

ÖU: vég~.

ÖE: ~hír, ~jelvény, ~nap, ~öröm, ~szomj, ~tánc, ~tűz, ~zaj, ~zászló.

Sz: diadali, diadalos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

diadal főnév 4A
1. (átv is)
〈győzelmet, sikert hirdető, ujjongó felkiáltásként is:〉 vmely (cél érdekében folytatott) harcban, küzdelemben v. versenyben való győzelem, ill. annak eredményeként elért fényes siker
Annyi szél-vészen diadalt nyerett fa!
(1791 Baróti Szabó Dávid)
milly dicső lett volna még házasságom előtt diadalt venni egy sereg akadályon
(1841 Gaal József)
az ostromlók kitűzték diadaluk jeleit, a lófarkas félholdakat
(1860 Jókai Mór)
a nándorfehérvári diadal
(1932 Pintér Jenő)
Ezernyi kéz nyúlt feléje, hogy megérintse ruháját. – Nero! Nero! – […] A hadvezérek, a szenátorok, az államférfiak csapata feléje indult. Ezer meg ezer ajkon egyetlen szó harsogott: – Diadal! Diadal!
(1965 Kovai Lőrinc)
A két idegenbeli diadal növeli a Fradi-játékosok sikerének értékét
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely eszme, elképzelés, terv stb.〉 (vminek ellenében történő) érvényesítése v. érvényesülése (és térhódítása), ill. megvalósulása
képviseletrőli tervök diadalt nyerne
(1843 Kemény Zsigmond)
a köztársaság diadala Franciaországban
(1872 Toldy István)
azok az új nézetek, a melyeket [II.] József diadalra akart segíteni, csupán a felsőbb osztályoknál […] találtak készséges befogadást
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Kossuth Lajos eszméinek teljes és tökéletes diadala nélkül nincsen magyar föltámadás!
(1924 Juhász Gyula¹)
Az igazság felderítését és diadalra juttatását – mely nemigen megy végbe véres leszámolás nélkül – csak ritkán végzi hivatalos közeg
(1988 Lányi András)
1b. (rendsz. birtokszóként)
vminek széles körben való elfogadottá válása, sikeres elterjedése
A reformáció a nyomtatott betű diadalára vezetett
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
[a vallási életben] a magyar nyelvű éneklést igazán a reformáció és a könyvnyomtatás viszi diadalra
(1977 NéprajziLex.)
[az egyes cégek monopolhelyzete] nem tart örökké (lásd a Linux térhódítását […] vagy a PCpersonal computer ’személyi számítógép’-k diadalát)
(1999 Byte Magazin)
1c.
a győzelmen, a sikeren érzett ujjongó öröm, diadalérzés, ill. annak megnyilvánulása
’S az Úr járt Franczia-országban? kérdé az Idegen, ’s a’ legnyájasbb diadallal a’ világon felém fordult
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Sterne)
Talán egy félóra is elmúlt, lehet hogy több, mire újra visszatért Königgrätz apó diadaltól ragyogó arccal
(1897 Mikszáth Kálmán)
lelke mélyéről eltűnt a diadal s valami kábult aggódás foglalta el helyét az ebédutáni bamba lomhaságban
(1923 Babits Mihály)
Mekkora öröm manapság is, folytatja a szerző, ha a vadásznak nagyobb vadat, szarvast, vagy vadkant sikerül elejtenie. Akkora a diadal, mintha egy nagy királyt győztek volna le
(1997 Szabó Thomas)
2. (/vál)
győzelmi ünnep, diadalünnep
pánszláv uraknak nincs okuk diadalt ülni
(1843–1844 Kossuth Lajos)
az idősb Scipio Africanus Hannibálon nyert győzelme után diadalt tartva vonult be Rómába
(1860 Vasárnapi Újság)
Ünnepnapokon a Jupiter szobrok arczát vörös (minium) színnel mázolták be, diadalt ülő hadvezérek (p.például Camillus) egész testöket szokták volt vörös színnel bekenni
(1878 Török Aurél)
soha még ilyen diadalt nem látott az ország népe. Elől hajtották az ellenséges országban összefogott barmokat roppant számban, végtelen sorban […]. Aztán jöttek az elfoglalt fegyverek és zászlók garmadái
(1921 Szabó Dezső)
diadalt ül
győzelmet arat, győzedelmeskedik vki, vmi vmin
Az enyészet hatalmas diadalt ül
(1856 Abonyi Lajos)
a gazság diadalt ül a tiszta szándék s becsület felett
(1881 Kalocsai Néplap)
[Savoyai Jenő] egész erővel megtámadta a nagyvezir hadát és fényes diadalt ült rajta, azután pedig magát Belgrád őrségét kényszerítette megadásra
(1895 PallasLex.)
a művészi szabadság diadalt ül a politikai inkompetencia fölött
(1999 Magyar Hírlap)
3.
vmivel, rendsz. kiváló teljesítménnyel kiváltott nagy tetszés, elismerés, elsöprő siker
Nemzeti felvirágzás ügyében vérünket tekintve, én biztos és növekedő siker után sovárgok. A rövid, a napi diadal nem oltja szomjamat, mert rövid, mert napi, szomjam pedig határtalan
(1843 Széchenyi István)
[Mayer Károly] rokonszenves egyéni tulajdonságai […] diadalt fognak aratni
(1897 Délmagyarországi Közlöny)
[Giovanni Paisiello Il barbiere di Seviglia című operája] az egész világot diadallal járta be
(1931 ZeneiLex.)
Fordító és kiadó közös célja, hogy a fordított művet diadalra vigye
(1953 Németh László²)
azon az estén, midőn Laurence Olivier meghalt, megrendítő és egyszersmind megnyugtató érzés volt ott lenni az Old Vicben, Olivier legnagyobb színpadi diadalai színhelyén
(1989 Szántó Judit ford.Edwardes)
4. (birtokszóként)
〈irányzatnak, tannak, szemléletnek stb.〉 vmely alkotásban, tettben stb. való legteljesebb, legnagyszerűbb megnyilatkozása
az Árgirus és Tündér Ilona régi meséjéből készűlt „Csongor és Tünde” […] a magyar költői nyelvnek legszebb diadala
(1896 Beöthy Zsolt)
[a humanizmus] egyik legnagyobb diadala volt az a tette, hogy az ókor fennmaradt kézírásos emlékeit kinyomatta és könnyen hozzáférhető könyvekké változtatta
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
Arany arra vállalkozott, hogy a nemzet fenntartójának szerepében a népet állítsa a nemesség helyére. Leveleiben, politikai cikkeiben újra meg újra kimondott gondolata, hogy a fejedelmek, az Árpádok, de még Mátyás korában is: az egész nép nemes volt. A Toldi ennek a történelemszemléletnek költői diadala
(1971 Keresztury Dezső)
[a könyvnek az emberi fajról szóló fejezete] azt a benyomást keltheti, hogy az ember valahogyan az evolúció végső diadala
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
ÖU: végdiadal
ÖE: diadalhír, diadaljelvény, diadalnap, diadalöröm, diadalszomj, diadaltánc, diadaltűz, diadalzaj, diadalzászló
Sz: diadali, diadalos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

diadal- (előtagként)

’a győzelmen, a sikeren érzett ujjongó örömet kifejező 〈hang(adás)〉’ ❖ diadalkiáltás fn 4A | Fegyverek’ dörgése, halálnyögések, diadalkiáltások hangzottak (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 214) | A gallusok és germánok diadalkiáltásban törtek ki s kardélre hánytak mindenkit, a ki nem tudott menekűlni (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A vonal túloldalán diadalkiáltás, megérkezett Lisszabonból a [Lipcsei] Peti játékengedélye (1996 Magyar Hírlap CD09)  diadalordítás fn 4A | Holttesteken keresztül diadalordítással rohantak a palmíraiak a római légiókra (1852 Jókai Mór CD18) | [Jókai országgyűlési képviselővé választásakor] mámoros diadalordítás reszketteté meg a levegőt (1906 Mikszáth Kálmán CD04) | [a labdarúgó-világbajnokságon a francia válogatott negyeddöntőbe jutásakor] Chinon városának ötszáz éves falai megremegtek a franciák diadalordításától (1998 Magyar Hírlap CD09)  diadalujjongás fn 4A | A kétségbeesett halálorditás közé a győztesek diadal ujjongása vegyült (1862 Virághalmi Ferenc C4513, 193) | Diadalujjongásra számított, e helyett gúnyolták, sértegették [a matadort] (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 240)  diadalüvöltés fn 4B | Az ostromlók petárdát tettek a kapu alá, s a tűzgéppel kivettették azt sarkaiból. A diadalüvöltés hirdeti, hogy urai lettek az ostromlott bejáratnak (1877 Jókai Mór CD18) | A [maratoni] táv utolsó negyedében élre álló spanyol [ti. Abel Antón] 60 ezer ember diadalüvöltése közepette futott be az Olimpiai-stadionba (1999 Magyar Hírlap CD09).

diadal- (előtagként)
a győzelmen, a sikeren érzett ujjongó örömet kifejező 〈hang(adás)
diadalkiáltás főnév 4A
Fegyverek’ dörgése, halálnyögések, diadalkiáltások hangzottak
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
A gallusok és germánok diadalkiáltásban törtek ki s kardélre hánytak mindenkit, a ki nem tudott menekűlni
(1899 Nagy képes világtörténet)
A vonal túloldalán diadalkiáltás, megérkezett Lisszabonból a [Lipcsei] Peti játékengedélye
(1996 Magyar Hírlap)
diadalordítás főnév 4A
Holttesteken keresztül diadalordítással rohantak a palmíraiak a római légiókra
(1852 Jókai Mór)
[Jókai országgyűlési képviselővé választásakor] mámoros diadalordítás reszketteté meg a levegőt
(1906 Mikszáth Kálmán)
[a labdarúgó-világbajnokságon a francia válogatott negyeddöntőbe jutásakor] Chinon városának ötszáz éves falai megremegtek a franciák diadalordításától
(1998 Magyar Hírlap)
diadalujjongás főnév 4A
A kétségbeesett halálorditás közé a győztesek diadal ujjongása vegyült
(1862 Virághalmi Ferenc)
Diadalujjongásra számított, e helyett gúnyolták, sértegették [a matadort]
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
diadalüvöltés főnév 4B
Az ostromlók petárdát tettek a kapu alá, s a tűzgéppel kivettették azt sarkaiból. A diadalüvöltés hirdeti, hogy urai lettek az ostromlott bejáratnak
(1877 Jókai Mór)
A [maratoni] táv utolsó negyedében élre álló spanyol [ti. Abel Antón] 60 ezer ember diadalüvöltése közepette futott be az Olimpiai-stadionba
(1999 Magyar Hírlap)

Beállítások