diadaljel fn 2B6 (rég)

1. ’vmely, rendsz. katonai győzelmet, sikert tanúsító, annak emlékét őrző(, zsákmányként szerzett) tárgy’ ❖ a világ minden diadaljelt kaczag mellyet a’ pulya lélek érdem nélkül állít magának (1816 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe C2530, 278) | Siskam [= sisakom] búbjáról hova lett a lángszinü structoll, A mely atyám diadaljele volt szentföldi csatából? (1879 Szabó Dávid C3764, 23) | A vár [ti. Érsekújvár] bevételénél nyert diadaljelek közt legnevezetesebb egy 18 láb hosszu és 10 láb széles török főzászló volt (1894 PallasLex. CD02) | [az ókori népek] az istenek iránt érzett hálájuk kifejezésére s győzelmük emlékezetére az ellenségtől elvett fegyverzsákmányból a harcz szinhelyén diadaljelt nem emeltek (1904 ÓkoriLex. CD28).

1a. ’a harc végét jelző, a győzelmet hirdető tárgy’ ❖ A diadalmas dalia pedig leszakítá a lecsüngő vöröskeresztes fehér palástot a válláról s odatűzé azt lobogónak a kopja hegyére, melyről a napczímeres zászlót a tűz leperzselte s kitűzte a diadal-jelt a torony ormára (1882 Jókai Mór C2299, 108).

1b. ’katonai győzelemre utaló, azt szimbolizáló ábra’ ❖ Túl e kövön egy kék márványobeliszk eltört darabja hevert, meglátszottak rajta a ráfaragott római sasok, a bevésett trophaeumok, eltördelve, megcsorbítva. A diadaljelek alá e név volt bevésve: „Scipio Asiaticvs” (1851 Jókai Mór CD18) | [a kancsó] a renaissance változatos ívezeteivel, […] a mellékfülkékben alkalmazott diadaljeleivel és ízletes fogantyújával azon kor [ti. a 16. század] jobb darabjai közé tartozik (1869 Századok CD57).

2. ’az elejtett vad vmely testrészének kikészített része mint a sikeres vadászatot tanúsító emléktárgy’ ❖ [a herceg] rendesen haza hozta a tigris bőrét a vadászatról. Azok a diadaljelek ékesíték a sátorát köröskörül (1877 Jókai Mór C2303, 235) | [II. Rákóczi Ferenc] kastélyának minden folyosója tele volt szarvasagancsokkal, vadászszenvedelme diadaljeleivel (1907 Márki Sándor CD55) | [Arany László] kedvesen vigasztalta egyik levelében Gyulai Kálmánt, mint fiatal vadászt, hogy bár a küldött vadászzsákmányt nem is ő lőtte, még sok diadaljelet szerezhet (1941 Papp Ferenc¹ C3427, 352).

Vö. CzF.

diadaljel főnév 2B6 (rég)
1.
vmely, rendsz. katonai győzelmet, sikert tanúsító, annak emlékét őrző(, zsákmányként szerzett) tárgy
a világ minden diadaljelt kaczag mellyet a’ pulya lélek érdem nélkül állít magának
(1816 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
Siskam [= sisakom] búbjáról hova lett a lángszinü structoll, A mely atyám diadaljele volt szentföldi csatából?
(1879 Szabó Dávid)
A vár [ti. Érsekújvár] bevételénél nyert diadaljelek közt legnevezetesebb egy 18 láb hosszu és 10 láb széles török főzászló volt
(1894 PallasLex.)
[az ókori népek] az istenek iránt érzett hálájuk kifejezésére s győzelmük emlékezetére az ellenségtől elvett fegyverzsákmányból a harcz szinhelyén diadaljelt nem emeltek
(1904 ÓkoriLex.)
1a.
a harc végét jelző, a győzelmet hirdető tárgy
A diadalmas dalia pedig leszakítá a lecsüngő vöröskeresztes fehér palástot a válláról s odatűzé azt lobogónak a kopja hegyére, melyről a napczímeres zászlót a tűz leperzselte s kitűzte a diadal-jelt a torony ormára
(1882 Jókai Mór)
1b.
katonai győzelemre utaló, azt szimbolizáló ábra
Túl e kövön egy kék márványobeliszk eltört darabja hevert, meglátszottak rajta a ráfaragott római sasok, a bevésett trophaeumok, eltördelve, megcsorbítva. A diadaljelek alá e név volt bevésve: „Scipio Asiaticvs”
(1851 Jókai Mór)
[a kancsó] a renaissance változatos ívezeteivel, […] a mellékfülkékben alkalmazott diadaljeleivel és ízletes fogantyújával azon kor [ti. a 16. század] jobb darabjai közé tartozik
(1869 Századok)
2.
az elejtett vad vmely testrészének kikészített része mint a sikeres vadászatot tanúsító emléktárgy
[a herceg] rendesen haza hozta a tigris bőrét a vadászatról. Azok a diadaljelek ékesíték a sátorát köröskörül
(1877 Jókai Mór)
[II. Rákóczi Ferenc] kastélyának minden folyosója tele volt szarvasagancsokkal, vadászszenvedelme diadaljeleivel
(1907 Márki Sándor)
[Arany László] kedvesen vigasztalta egyik levelében Gyulai Kálmánt, mint fiatal vadászt, hogy bár a küldött vadászzsákmányt nem is ő lőtte, még sok diadaljelet szerezhet
(1941 Papp Ferenc¹)
Vö. CzF.

Beállítások