dinamika fn 6A

1. (Fiz) ’a mechanikának a mozgásokkal és az azokat előidéző erőkkel foglalkozó ága’ ❖ Dynamica: erőtudomány (1835 Kunoss Endre C2852, 29) | [Mandelli Dávid] egész éltében legfőbbkép a statica és dinamicával foglalkozott, s […] e tudományokban Archimedessel is megvivott volna (1854 Vasárnapi Újság ford. CD56) | A mozgást két szempontból tanulmányozhatjuk: először a puszta leírás szempontjából, ez a kinematika feladata; másodszor az okok szempontjából, ez pedig a dinamika feladata (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 195) | a klasszikus dinamika szerkezete (annak hamiltoni formájában) lehetőséget adott arra, hogy meg tudjuk szerkeszteni az új elméletben megjelenő új mennyiségeket, a dinamikai változókat reprezentáló operátorokat (2000 Természet Világa CD50).

2. (rendsz. birtokszóként) (Tud) ’vminek a mozgásával kapcs. tulajdonságoknak, ill. a mozgására vonatk. tényezőknek, adatoknak stb. az összessége’ ❖ Mivel a szél a légnyomás egyenlőtlen eloszlásának a következménye, könnyen érthető, hogy a szél erőssége a gradiens nagyságával fokozódik. A gradiensnek igen fontos szerepe jut a levegő dinamikájában (1894 PallasLex. CD02) | Gázos kutak dinamikájáról (1928 Pattantyús-Ábrahám Géza CD30) | a Fiat [Brava] a jó dinamikához megfelelő fordulatszámot is követel (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a Smartpen digitális toll] a későbbi összehasonlíthatóság érdekében kiszámolja és tárolja a toll háromdimenziós pályagörbéjét, valamint dinamikáját (1997 Byte Magazin ford. CD38).

3. (Zene) ’vmely zenemű hangerősséggel kapcs. tulajdonságainak az összessége, hangerősségbeli jellege, ill. annak elmélete’ ❖ Dinamika a zenében a zeneteoriának a hangok erejének különbségére vonatkozó rész (1893 PallasLex. CD02) | Dinamika (dynamis, gör. a. m. erő), a hangerősség tana vagy valamely zenedarab hangerősségbeli felépítése, szerkezete, vagy végül egyes zenerészek hangerősségbeli állapota (1930 ZeneiLex. CD49) | [Bartók Szólószonáta hegedűre című művének első tételében] a lírai téma fokozatosan ellágyítja a zenét, a dinamikában is a Piano tónus uralkodik (1975 Kroó György 1085003, 248).

4. (gyakr. birtokszóként) (vál) ’vminek, kül. folyamatnak belülről fakadó lendülete, hajtóereje, energiája’ ❖ Szerencse, hogy a társadalmak dinamikája sikeresen dacol világ végéig (1907 Ady Endre 9003041, 227) | A regény, az irodalom általában mindig fokozottabb szinekkel, fokozottabb dinamikával dolgozik, hogy közvetiteni tudja az élet arcát (1929 Fábry Zoltán 9131003, 56) | [az i. e. 3. században] az északi határokon túl egy másik, laza, szervezetlen „világ”-uralom él, nincs benne semmi állandóság, de annál több dinamika: a keltáké (1972 Várkonyi Nándor 9758002, 228) | A világkereskedelem dinamikáját […] továbbra is az iparcikkek hordozzák (1988 Tények könyve CD37) | az öt méter oldalhosszúságú, kocka alakú új részt eltoltuk 120 cm-rel északi irányban, ami dinamikát is adott az épületnek (1999 Lakáskultúra CD39).

Ö: aero~, elektro~, hidro~, termo~.

Sz: dinamikai.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

dinamika főnév 6A
1. (Fiz)
a mechanikának a mozgásokkal és az azokat előidéző erőkkel foglalkozó ága
Dynamica: erőtudomány
(1835 Kunoss Endre)
[Mandelli Dávid] egész éltében legfőbbkép a statica és dinamicával foglalkozott, s […] e tudományokban Archimedessel is megvivott volna
(1854 Vasárnapi Újság ford.)
A mozgást két szempontból tanulmányozhatjuk: először a puszta leírás szempontjából, ez a kinematika feladata; másodszor az okok szempontjából, ez pedig a dinamika feladata
(1928 TolnaiÚjLex.)
a klasszikus dinamika szerkezete (annak hamiltoni formájában) lehetőséget adott arra, hogy meg tudjuk szerkeszteni az új elméletben megjelenő új mennyiségeket, a dinamikai változókat reprezentáló operátorokat
(2000 Természet Világa)
2. (rendsz. birtokszóként) (Tud)
vminek a mozgásával kapcs. tulajdonságoknak, ill. a mozgására vonatk. tényezőknek, adatoknak stb. az összessége
Mivel a szél a légnyomás egyenlőtlen eloszlásának a következménye, könnyen érthető, hogy a szél erőssége a gradiens nagyságával fokozódik. A gradiensnek igen fontos szerepe jut a levegő dinamikájában
(1894 PallasLex.)
Gázos kutak dinamikájáról
(1928 Pattantyús-Ábrahám Géza)
a Fiat [Brava] a jó dinamikához megfelelő fordulatszámot is követel
(1995 Magyar Hírlap)
[a Smartpen digitális toll] a későbbi összehasonlíthatóság érdekében kiszámolja és tárolja a toll háromdimenziós pályagörbéjét, valamint dinamikáját
(1997 Byte Magazin ford.)
3. (Zene)
vmely zenemű hangerősséggel kapcs. tulajdonságainak az összessége, hangerősségbeli jellege, ill. annak elmélete
Dinamika a zenében a zeneteoriának a hangok erejének különbségére vonatkozó rész
(1893 PallasLex.)
Dinamika (dynamis, gör.görög a. m.annyi mint erő), a hangerősség tana vagy valamely zenedarab hangerősségbeli felépítése, szerkezete, vagy végül egyes zenerészek hangerősségbeli állapota
(1930 ZeneiLex.)
[Bartók Szólószonáta hegedűre című művének első tételében] a lírai téma fokozatosan ellágyítja a zenét, a dinamikában is a Piano tónus uralkodik
(1975 Kroó György)
4. (gyakr. birtokszóként) (vál)
vminek, kül. folyamatnak belülről fakadó lendülete, hajtóereje, energiája
Szerencse, hogy a társadalmak dinamikája sikeresen dacol világ végéig
(1907 Ady Endre)
A regény, az irodalom általában mindig fokozottabb szinekkel, fokozottabb dinamikával dolgozik, hogy közvetiteni tudja az élet arcát
(1929 Fábry Zoltán)
[az i. e. 3. században] az északi határokon túl egy másik, laza, szervezetlen „világ”-uralom él, nincs benne semmi állandóság, de annál több dinamika: a keltáké
(1972 Várkonyi Nándor)
A világkereskedelem dinamikáját […] továbbra is az iparcikkek hordozzák
(1988 Tények könyve)
az öt méter oldalhosszúságú, kocka alakú új részt eltoltuk 120 cmcentiméter-rel északi irányban, ami dinamikát is adott az épületnek
(1999 Lakáskultúra)
Sz: dinamikai
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások