elektrodinamika fn 6A

1. (Tud) ’〈a fizikai tudományok ágaként:〉 a térben és időben változó elektromos és mágneses jelenségek egységes elmélete’ ❖ Elektrodinamika. [...] Az elektromos áramok kölcsönös hatásán alapuló tünemények tana (1893 PallasLex. CD02) | A newtoni mechanika és a Maxwell-Lorentz féle elektrodinamika gondolatrendszereinek teljessége és egzaltsága, a szemlélet harmóniája láttán sokakban ébredt az az érzés, hogy a fizika immáron lezárt tudomány (1982 e. Maróti Lajos 9427001, 75) | A sugárzás Einstein szerint tehát hv energiájú részecskékből, fotonokból áll, s így megmagyarázhatók a fotoeffektus klasszikus elektrodinamikával nem értelmezhető sajátosságai (2006 Varró Sándor–Dombi Péter 3316001, 157).

1a. (Isk) ’ez mint egyetemi tantárgy’ ❖ mint az elméletifizika egyik helyettes tanára az elektrodynamikát adom elő (1916 Ortvay Rudolf CD30).

2. (Fiz) ’e tudományág vizsgálati körébe tartozó, kül. az elektromágnesességgel összefüggő jelenség(ek összessége)’ ❖ [1820-ban] Ampere megállapította az elektrodinamika és elektromágnesség alaptörvényeit (1894 PallasLex. CD02) | a legmodernebb problémákat a mozgó testek elektrodinamikája adja, itt az összes jelenségek összefoglalását Einstein relativitás-elmélete szolgáltatja (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 128) | [Dirac] elsőként kísérelte meg felépíteni az elektrodinamika kvantumelméletét (2000 Természet Világa CD50).

ÖU: kvantum-~.

Sz: elektrodinamikus.

Vö. ÉrtSz.; TESz. elektro-; ÉKsz.; IdSz.

elektrodinamika főnév 6A
1. (Tud)
〈a fizikai tudományok ágaként:〉 a térben és időben változó elektromos és mágneses jelenségek egységes elmélete
Elektrodinamika. [...] Az elektromos áramok kölcsönös hatásán alapuló tünemények tana
(1893 PallasLex.)
A newtoni mechanika és a Maxwell-Lorentz féle elektrodinamika gondolatrendszereinek teljessége és egzaltsága, a szemlélet harmóniája láttán sokakban ébredt az az érzés, hogy a fizika immáron lezárt tudomány
(1982 e. Maróti Lajos)
A sugárzás Einstein szerint tehát hv energiájú részecskékből, fotonokból áll, s így megmagyarázhatók a fotoeffektus klasszikus elektrodinamikával nem értelmezhető sajátosságai
(2006 Varró Sándor–Dombi Péter)
1a. (Isk)
ez mint egyetemi tantárgy
mint az elméletifizika egyik helyettes tanára az elektrodynamikát adom elő
(1916 Ortvay Rudolf)
2. (Fiz)
e tudományág vizsgálati körébe tartozó, kül. az elektromágnesességgel összefüggő jelenség(ek összessége)
[1820-ban] Ampere megállapította az elektrodinamika és elektromágnesség alaptörvényeit
(1894 PallasLex.)
a legmodernebb problémákat a mozgó testek elektrodinamikája adja, itt az összes jelenségek összefoglalását Einstein relativitás-elmélete szolgáltatja
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Dirac] elsőként kísérelte meg felépíteni az elektrodinamika kvantumelméletét
(2000 Természet Világa)
ÖU: kvantum-elektrodinamika
Sz: elektrodinamikus
Vö. ÉrtSz.; TESz. elektro-; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások