dinamizmus fn 4A

1. (rendsz. birtokszóként) (vál) ’lendület(esség), erő(teljesség), energikusság, mozgékonyság mint tulajdonság, ill. vminek v. vkinek ilyen volta’ ❖ Petőfi gyökértehetségét, lelki élete alapjelenségét egy csodálatos lelki dinamizmusban látom (1912 Szabó Dezső 9623017, 56) | az őskereszténység természetes kezdeti dinamizmusa (1938 Korunk Szava 2131001, 423) | éppúgy fontos a fiatalok dinamizmusa az öregek számára, mint az idősebbek tapasztalata, tudása a fiataloknak (1975 Aczél György 9809001, 113) | telve voltak vitalitással, dinamizmussal (1986 Rónay László CD53) | vajon jól jellemzi-e a távközlési piacot – annak méretét és dinamizmusát – az ott található cégek puszta felsorolása? (1998 Byte Magazin CD38) | [Az autós szaklap] a 75 lóerős Fiesta dinamizmusát az 1,4 literes Polónál jobbnak értékelte (2000 Figyelő CD2601).

2. (Tud) ’vmely folyamatban bekövetkező mozgás, változás, ill. ilyen mozgások és azokat előidéző erők rendszere’ ❖ A pszichoanalizis a lelki dinamizmusok megismerésének és feltárásának módszere (1934 Székely Béla CD10) | szikesedési folyamatok vizsgálata a tómedencében. A talajok víz- és sóforgalmának, a sókészlet idő- és térbeli dinamizmusának megállapítása (1981 Pichler János CD52) | [Rubik Ernőt] a számítástechnikában is elsősorban a térbeli dinamizmusok, változó struktúrák kérdésköre izgatja (1995 Magyar Hírlap CD09) | Amikor dinamizmusról beszélünk, akkor egyszerre háromféle mozgásra is gondolhatunk. Elsőnek említhetők a főként (de nem kizárólag) demográfiai típusú események […]. A második mozgástípus az egyének és a csoport középtávú ciklikus változása, a harmadik a háztartás mint rendszer […] hosszú távú változása (2000 Magyar néprajz CD47).

3. (Fil) ’az a filozófiai irányzat, világszemlélet, amely szerint az erő az anyaghoz képest elsődleges, ill. amely a világot változónak, fejlődőnek, mozgásban levőnek tartja’ ❖ Az anyag mivoltának magyarázatára két elv küzd egymással: az atomizmus […], s a dinamizmus, mely szerint az anyag a. m. erő, vagy erők, melynek v. melyeknek működése, nyilatkozása kapcsolatos, idézi elő a testek különböző jelenségeit (1893 PallasLex. CD02) | A mana az a titkos, csodás erő, amely a természetnek némely lényeit és tárgyait betölti […]. A mana alapján nyugvó világnézetet dinamizmusnak […] is nevezik (1925 RévaiNagyLex. C5714, 742).

4. (Műv) ’〈a futurizmusban:〉 a mozgás érzékeltetésére, művészi megjelenítésére, kif-ére törekvő művészeti elv’ ❖ Művészeti programjuk [ti. a futuristáké] két irányú: kifejezni a mozgást és képet adni a lélek pillanatnyi keresztmetszetéről. Az első problémát a dinamizmus, a másikat a szimultanizmus akarja megoldani (1925 MűvészetiLex. C6812, 264) | Severini: „Nyugtalan táncosnő” c. képe, amelyen ugyanannak a táncosnőnek az alakja többször van egymás mellett lefestve a képen, amint gyors mozgása közben alakja szinte szétfolyik szemünkben […]. Ez a mozgás-ábrázolás a dinamizmus (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 164) | A futuristák nem összetevőire akarták bontani a tárgyakat, mint a kubisták, hanem érzékeltetni a bennük rejlő erőket és az erők irányát. A dinamizmus megragadásával az egész világot átfogó, totális művészeti céljaik voltak (1999 MagyarNagyLex. C5821, 362).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dinamika; ÉKsz.; IdSz.

dinamizmus főnév 4A
1. (rendsz. birtokszóként) (vál)
lendület(esség), erő(teljesség), energikusság, mozgékonyság mint tulajdonság, ill. vminek v. vkinek ilyen volta
Petőfi gyökértehetségét, lelki élete alapjelenségét egy csodálatos lelki dinamizmusban látom
(1912 Szabó Dezső)
az őskereszténység természetes kezdeti dinamizmusa
(1938 Korunk Szava)
éppúgy fontos a fiatalok dinamizmusa az öregek számára, mint az idősebbek tapasztalata, tudása a fiataloknak
(1975 Aczél György)
telve voltak vitalitással, dinamizmussal
(1986 Rónay László)
vajon jól jellemzi-e a távközlési piacot – annak méretét és dinamizmusát – az ott található cégek puszta felsorolása?
(1998 Byte Magazin)
[Az autós szaklap] a 75 lóerős Fiesta dinamizmusát az 1,4 literes Polónál jobbnak értékelte
(2000 Figyelő)
2. (Tud)
vmely folyamatban bekövetkező mozgás, változás, ill. ilyen mozgások és azokat előidéző erők rendszere
A pszichoanalizis a lelki dinamizmusok megismerésének és feltárásának módszere
(1934 Székely Béla)
szikesedési folyamatok vizsgálata a tómedencében. A talajok víz- és sóforgalmának, a sókészlet idő- és térbeli dinamizmusának megállapítása
(1981 Pichler János)
[Rubik Ernőt] a számítástechnikában is elsősorban a térbeli dinamizmusok, változó struktúrák kérdésköre izgatja
(1995 Magyar Hírlap)
Amikor dinamizmusról beszélünk, akkor egyszerre háromféle mozgásra is gondolhatunk. Elsőnek említhetők a főként (de nem kizárólag) demográfiai típusú események […]. A második mozgástípus az egyének és a csoport középtávú ciklikus változása, a harmadik a háztartás mint rendszer […] hosszú távú változása
(2000 Magyar néprajz)
3. (Fil)
az a filozófiai irányzat, világszemlélet, amely szerint az erő az anyaghoz képest elsődleges, ill. amely a világot változónak, fejlődőnek, mozgásban levőnek tartja
Az anyag mivoltának magyarázatára két elv küzd egymással: az atomizmus […], s a dinamizmus, mely szerint az anyag a. m.annyi mint erő, vagy erők, melynek v.vagy melyeknek működése, nyilatkozása kapcsolatos, idézi elő a testek különböző jelenségeit
(1893 PallasLex.)
A mana az a titkos, csodás erő, amely a természetnek némely lényeit és tárgyait betölti […]. A mana alapján nyugvó világnézetet dinamizmusnak […] is nevezik
(1925 RévaiNagyLex.)
4. (Műv)
〈a futurizmusban:〉 a mozgás érzékeltetésére, művészi megjelenítésére, kif-ére törekvő művészeti elv
Művészeti programjuk [ti. a futuristáké] két irányú: kifejezni a mozgást és képet adni a lélek pillanatnyi keresztmetszetéről. Az első problémát a dinamizmus, a másikat a szimultanizmus akarja megoldani
(1925 MűvészetiLex.)
Severini: „Nyugtalan táncosnő” c.című képe, amelyen ugyanannak a táncosnőnek az alakja többször van egymás mellett lefestve a képen, amint gyors mozgása közben alakja szinte szétfolyik szemünkben […]. Ez a mozgás-ábrázolás a dinamizmus
(1926 TolnaiÚjLex.)
A futuristák nem összetevőire akarták bontani a tárgyakat, mint a kubisták, hanem érzékeltetni a bennük rejlő erőket és az erők irányát. A dinamizmus megragadásával az egész világot átfogó, totális művészeti céljaik voltak
(1999 MagyarNagyLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dinamika; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások