dinasztikus mn 15A2

1. (Tört is) ’nemzedékeken át, dinasztiaként uralkodó 〈család〉, ill. ilyen család által uralt 〈állam, birodalom〉’ ❖ az Austriának nevezett dynastikus család olaszországi multja (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | [Bismarck idején] az európai világ felfogásában a nemzeti állam gondolata fölébe kerekedett a dinasztikus államénak (1926 Ignotus CD10) | A Habsburg-monarchia, akárcsak a másik két nagy dinasztikus birodalom, Porosz-Németország és Oroszország, militarista állam volt (1992 Deák István 2058005, 225) | [a megvakított Béla és Saul harcának] tétje az volt, hogy folytatódik-e – jóllehet leányágon – a Kálmán-ág uralma, vagy pedig egy új dinasztikus ág, az Álmos-ág jut hatalomra (2000 Kristó Gyula CD17).

1a. ’vmely dinasztiát támogató, hozzá ragaszkodó 〈személy, orgánum stb.〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉’ ❖ a’ dynasticus baloldalnak az Orléans dynastiáhozi csatlakozása kijelentetik (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Batthyány] sokkal dinasztikusabb volt, mint Kossuth, kit gyakran elragadott heve, s aki a nemzet ezredéves jogait fölébe helyezte az uralkodóház érdekeinek (1894 Gracza György CD45) | [a Reichspost nevű osztrák napilap] azelőtt dinasztikus, osztrák imperialista lap volt, Ferenc Ferdinánd szellemében (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 21) | A későbbi történetírás […] – dinasztikus elfogultságból – mindkettőjüket [ti. Kálmánt és II. Istvánt] sötét színekkel ábrázolta (2000 Kristó Gyula CD17).

2. ’vmely uralkodóházra, dinasztiára, ill. általában a dinasztiákra jellemző, azzal kapcs., abban szokásos, abban történő’ ❖ a nemzeti érdek fölébe került a csupán dynasticus érdekeknek (1847 Hetilap CD61) | Rákóczi a haladás zászlaját lengette a maga korában, szemben […] a Leopoldok és Józsefek és Károlyok dinasztikus önzésével (1919 Juhász Gyula¹ 9284869, 212) | A Hasmoneus-dinasztia uralmának Pompeius, a római hadvezér vetett véget, aki, kihasználva a belső dinasztikus viszályokat[, elfoglalta Jeruzsálemet] (1977 Gecse Gusztáv 1057001, 15) | I. Ferdinánd trónigényét a dinasztikus jog alapján, az 1515-ös házassági szerződésre hivatkozva nyújtotta be (2000 Farkas Gábor Farkas CD40).

2a. ’uralkodóházak, dinasztiák közötti, ill. vmely uralkodóházra, dinasztiára irányuló’ ❖ engesztelhetlen és vérszomjas dynasticus háború (1843 Pesti Hírlap CD61) | a magyar had zúgolódás nélkül ment utána [ti. a királya után], és csupán addig, míg tényleg dinasztikus kapcsolatokról volt szó (1939 Váczy Péter CD43) | [XIV. Lajos] násza a spanyol Mária Teréziával szokványos dinasztikus érdekházasság volt (1990 Papp Imre CD17).

3. (ritk) ’a gazdasági v. a közéletben nemzedékeken át fontos szerepet betöltő, nagy hatalommal bíró, ill. vmely szakmában, hivatásban több nemzedéken át tevékenykedő, nagy tiszteletnek örvendő 〈család〉’ ❖ dinasztikus családoknak azokat a szabad földek birtokosait nevezték, kik […] a régi grófságok részeiből vagy más földekből keletkezett uradalmat birtak (1893 PallasLex. CD02) | a dinasztikus családok ugyanabban az épületben, ahol laktak, építették a patikájukat, mert ez egy olyan szakma volt, ahol éjjel-nappal a beteg rendelkezésére kellett állni (1990 Országgyűlési Napló CD62).

3a. (ritk) ’ilyen családra jellemző 〈helyzet, körülmény〉, ill. ilyen család által végzett 〈mesterség〉 v. betöltött 〈tisztség〉’ ❖ dynasticus magasságra emelkedett Újlakyak és Garayak, Gerébek és Perényiek (1868 Botka Tivadar CD57) | [négy éve a Celtic Glasgow meccsein a nézők] kórusban szidták a tehetetlen vezetőket, a „dinasztikus igazgatótanácsot” (1997 Magyar Hírlap CD09) | dinasztikus családi háttérrel (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az a világ elmúlt, talán nem is létezett, amelyben Egon Erwin Kisch vagy Hasek bűnügyi riportjai szerint szakmai presztízs dagasztotta a hivatásost [ti. a bűnözőt]. Tisztes iparnak tekintve a dinasztikus mesterséget (1998 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: anti~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dinasztia; ÉKsz.; IdSz.

dinasztikus melléknév 15A2
1. (Tört is)
nemzedékeken át, dinasztiaként uralkodó 〈család〉, ill. ilyen család által uralt 〈állam, birodalom〉
az Austriának nevezett dynastikus család olaszországi multja
(1894 e. Kossuth Lajos)
[Bismarck idején] az európai világ felfogásában a nemzeti állam gondolata fölébe kerekedett a dinasztikus államénak
(1926 Ignotus)
A Habsburg-monarchia, akárcsak a másik két nagy dinasztikus birodalom, Porosz-Németország és Oroszország, militarista állam volt
(1992 Deák István)
[a megvakított Béla és Saul harcának] tétje az volt, hogy folytatódik-e – jóllehet leányágon – a Kálmán-ág uralma, vagy pedig egy új dinasztikus ág, az Álmos-ág jut hatalomra
(2000 Kristó Gyula)
1a.
vmely dinasztiát támogató, hozzá ragaszkodó 〈személy, orgánum stb.〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság〉
a’ dynasticus baloldalnak az Orléans dynastiáhozi csatlakozása kijelentetik
(1842 Pesti Hírlap)
[Batthyány] sokkal dinasztikusabb volt, mint Kossuth, kit gyakran elragadott heve, s aki a nemzet ezredéves jogait fölébe helyezte az uralkodóház érdekeinek
(1894 Gracza György)
[a Reichspost nevű osztrák napilap] azelőtt dinasztikus, osztrák imperialista lap volt, Ferenc Ferdinánd szellemében
(1929 TolnaiÚjLex.)
A későbbi történetírás […]dinasztikus elfogultságból – mindkettőjüket [ti. Kálmánt és II. Istvánt] sötét színekkel ábrázolta
(2000 Kristó Gyula)
2.
vmely uralkodóházra, dinasztiára, ill. általában a dinasztiákra jellemző, azzal kapcs., abban szokásos, abban történő
a nemzeti érdek fölébe került a csupán dynasticus érdekeknek
(1847 Hetilap)
Rákóczi a haladás zászlaját lengette a maga korában, szemben […] a Leopoldok és Józsefek és Károlyok dinasztikus önzésével
(1919 Juhász Gyula¹)
A Hasmoneus-dinasztia uralmának Pompeius, a római hadvezér vetett véget, aki, kihasználva a belső dinasztikus viszályokat[, elfoglalta Jeruzsálemet]
(1977 Gecse Gusztáv)
I. Ferdinánd trónigényét a dinasztikus jog alapján, az 1515-ös házassági szerződésre hivatkozva nyújtotta be
(2000 Farkas Gábor Farkas)
2a.
uralkodóházak, dinasztiák közötti, ill. vmely uralkodóházra, dinasztiára irányuló
engesztelhetlen és vérszomjas dynasticus háború
(1843 Pesti Hírlap)
a magyar had zúgolódás nélkül ment utána [ti. a királya után], és csupán addig, míg tényleg dinasztikus kapcsolatokról volt szó
(1939 Váczy Péter)
[XIV. Lajos] násza a spanyol Mária Teréziával szokványos dinasztikus érdekházasság volt
(1990 Papp Imre)
3. (ritk)
a gazdasági v. a közéletben nemzedékeken át fontos szerepet betöltő, nagy hatalommal bíró, ill. vmely szakmában, hivatásban több nemzedéken át tevékenykedő, nagy tiszteletnek örvendő 〈család〉
dinasztikus családoknak azokat a szabad földek birtokosait nevezték, kik […] a régi grófságok részeiből vagy más földekből keletkezett uradalmat birtak
(1893 PallasLex.)
a dinasztikus családok ugyanabban az épületben, ahol laktak, építették a patikájukat, mert ez egy olyan szakma volt, ahol éjjel-nappal a beteg rendelkezésére kellett állni
(1990 Országgyűlési Napló)
3a. (ritk)
ilyen családra jellemző 〈helyzet, körülmény〉, ill. ilyen család által végzett 〈mesterség〉 v. betöltött 〈tisztség〉
dynasticus magasságra emelkedett Újlakyak és Garayak, Gerébek és Perényiek
(1868 Botka Tivadar)
[négy éve a Celtic Glasgow meccsein a nézők] kórusban szidták a tehetetlen vezetőket, a „dinasztikus igazgatótanácsot”
(1997 Magyar Hírlap)
dinasztikus családi háttérrel
(1998 Magyar Hírlap)
Az a világ elmúlt, talán nem is létezett, amelyben Egon Erwin Kisch vagy Hasek bűnügyi riportjai szerint szakmai presztízs dagasztotta a hivatásost [ti. a bűnözőt]. Tisztes iparnak tekintve a dinasztikus mesterséget
(1998 Magyar Hírlap)
ÖU: antidinasztikus
Vö. ÉrtSz.; TESz. dinasztia; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások