diszkrepancia fn 6A (vál)

1. ’〈két, egymással összefüggő, összetartozó dolog, jelenség stb. közötti〉(nagy) különbség, különbözőség, eltérés’ ❖ [a szerző és a fordító személyiségének] poláris ellenkezése ütközik ki Horvát Henriknek összes Ady fordításaiból is. Se idő, se tér, hogy […] Ady-fordításait sorra vegyem s kimutassam a strófáról-strófára feltátongó discrepantiákat (1922 Hatvany Lajos CD10) | úgy érzem, hogy jelentőségbeli és nagyságrendi diskrepancia van, eltérés van a megajánlott források és a célnak a megvalósíthatósága között (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Óriási a diszkrepancia az unióbeli és a hazai zöldségárak között (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈két, egymással összefüggő, összetartozó dolog, jelenség stb. közötti〉 ellentmondás, ellentét’ ❖ A franciás helyzetek és norvéges motiválások között valami furcsa discrepantia támad (1930 Schöpflin Aladár CD10) | [Ambrus Zoltán] a századvégi novellisták egész sorának tragédiáját a nagy szubjektív erőfeszítés és a viszonylag csekély társadalmi hatás közötti diszkrepanciában látja (1965 Diószegi András CD53) | A kötelezettségek és a szükségletek között feszülő diszkrepancia vált az elmúlt időszak legfeszítőbb kérdésévé a NATO-ban (1997 Szemerkényi Réka CD17).

Vö. IdSz.

diszkrepancia főnév 6A (vál)
1.
〈két, egymással összefüggő, összetartozó dolog, jelenség stb. közötti〉 (nagy) különbség, különbözőség, eltérés
[a szerző és a fordító személyiségének] poláris ellenkezése ütközik ki Horvát Henriknek összes Ady fordításaiból is. Se idő, se tér, hogy […] Ady-fordításait sorra vegyem s kimutassam a strófáról-strófára feltátongó discrepantiákat
(1922 Hatvany Lajos)
úgy érzem, hogy jelentőségbeli és nagyságrendi diskrepancia van, eltérés van a megajánlott források és a célnak a megvalósíthatósága között
(1991 Országgyűlési Napló)
Óriási a diszkrepancia az unióbeli és a hazai zöldségárak között
(1996 Magyar Hírlap)
2.
〈két, egymással összefüggő, összetartozó dolog, jelenség stb. közötti〉 ellentmondás, ellentét
A franciás helyzetek és norvéges motiválások között valami furcsa discrepantia támad
(1930 Schöpflin Aladár)
[Ambrus Zoltán] a századvégi novellisták egész sorának tragédiáját a nagy szubjektív erőfeszítés és a viszonylag csekély társadalmi hatás közötti diszkrepanciában látja
(1965 Diószegi András)
A kötelezettségek és a szükségletek között feszülő diszkrepancia vált az elmúlt időszak legfeszítőbb kérdésévé a NATONorth Atlantic Treaty Organisation ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’-ban
(1997 Szemerkényi Réka)
Vö. IdSz.

Beállítások