divatcikk l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

divat- (előtagként)

1. ’az élet különféle területeit (időszakhoz kötötten) irányító ízlésben v. stílusban megmutatkozó 〈hatás〉’ ❖ divatáramlat fn 3A | Más az átlagember lelki világa, a tömegszerű divatáramlatok és más viszont a kor szellemi élete, lelki irányváltozásai (1932 Váczy Péter CD10) | Egy-egy új divatáramlat hetek alatt terjed el a fővárosban, hosszú hónapok, gyakran évek alatt a kisvárosban, vagy falun (1958 Magyar Nemzet aug. 17. C0354, 1) | Divatáramlatok jönnek, mennek, ám a kényelmes akácfa kerti bútorok mindig közkedveltek maradnak (2000 Lakáskultúra CD39)  divathullám fn 3A | a magyar koponyákban divathullám nélkül is akad megszerezni való érték (1929 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Hozzájárult a kulturális egységesüléshez a parasztoknak a nemességet utánzó hajlama, s mindkét réteget befolyásolták a városok felől terjedő új divathullámok (1999 Természet Világa CD50).

2. ’adott időszakban elterjedt, felkapott 〈jelenség〉’ ❖ divathóbort fn 3A1 | nagyon szükséges volt, hogy az Otthon város női lakossága a divatban is kezdeményező legyen, s versenyt támaszszon a Newa felől jövő bizarr divathóbortoknak (1872–1874 Jókai Mór C2292, 110) | A vállad jobban ki van tömve, a nyakadban sál van és a kezedben esernyő. Bár meleg van és eső nem fenyeget. Ez azonban csak divathóbort, amit nevetséges volna elemezni és bírálni (1933 Csathó Kálmán 9086004, 79) | a nők érvényesüléséért, tanulási lehetőségéért, előbbrejutásáért vívott küzdelem nem újmódi praktika, import divathóbort, hanem több száz éves, haladó magyar hagyomány (1997 Magyar Hírlap CD09)  divatjelenség fn 3B8 | divatjelenség a grafikai lapok példányszámainak korlátozása (1910 Lengyel Géza CD10) | a fiatal király sok fogékonyságot árult el a kor legújabb eszméi, divatjelenségei iránt (1939 Váczy Péter CD43) | Aki a századforduló és a századkezdet művészvilágára, a kor ízlésére, zenei, irodalmi, képzőművészeti divatjelenségeire kíváncsi, annak számára a leghitelesebb forrás Justh Zsigmond párizsi és itthoni naplója (1888–89) és Gozsdu Elek Anna-levelei (1906–15) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13)  divatszó fn 8A4 | Modeausdruck: divatszó (1835 Magyar és német zsebszótár C2980, 475) | Így lőn e’ szó: individualitas, divatszóvá (1838 Athenaeum C0017, 472) | London, Párizs, Róma, Berlin, Bécs nyelve telistele van ilyen hóbortokkal, ilyen fölkapott, kérészéletü divatszókkal, melyek az idén még élnek, de jövőre esetleg teljesen eltünnek (1933 Kosztolányi Dezső 9359112, 246) | A globalizáció némiképp divatszóvá vált, derűre-borúra alkalmazzák nemcsak politikusok és újságírók, de immáron a köznapok emberei is (1999 Új Könyvek CD29).

3. ’az aktuális ízlés- v. stílusirányzat szerint készült 〈viseleti tárgy〉’ ❖ divatcikk fn 3B | Modeartikel, der: divatczikk (1835 Magyar és német zsebszótár C2980, 475) | az uj kormány alapelve: könnyitni a’ közép és alsó néposztály terheit, ’s inkább a’ gazdagabbakra ’s a’ divatczikkekre vetni nagyobb adót (1841 Pesti Hírlap CD61) | idényszerü divatczikk (1896 Bartók Lajos C0863, 53) | a mobiltelefon már nem csak kommunikációs eszköz, hanem divatcikk is (1997 Magyar Hírlap CD09)  divatcipő fn 1C | Női divatcipők garantált minőség (1931 Budapesti Hírlap febr. 5. C4719, 7) | új divatcipő (1977 Almási Miklós 1002003, 280) | divatcipőket gyártó vállalatokkal (2000 Magyar Hírlap CD09)  divatholmi fn 1A1 | a lány minden második kirakat előtt megállt, ami nagyon meglassította a sétát. Hosszú percekig állt és bámulta a divatholmikat, az ékszerészek és bőröndösök kirakatait (1925 Thury Lajos CD10) | A mosolygó öregség levendulaillata árad a hervadásból és valami kacér szomorúság, mint mikor egy fonnyadó szépasszony színes divatholmi közt válogat a halálos ágyon (1938 Becht Rezső CD52) | [nekünk] nem jutott Adidas cuccoknak megfelelő akkori divatholmikra (1997 Magyar Hírlap CD09)  divatkelme fn 3B (rég) | a divatkelmék szövői (1847 Hetilap CD61) | Leltározás alkalmából Deczember 1-től kezdve az összes raktárunkon lévő női ruhaszöveteket, (finom fekete divat kelméket is), […] téli nagy- és kiskendőket, berlini harasz- és főrevaló caschmir-kendőket tetemesen leszállitott árakon árúsitjuk el (1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő 8611001, 4) | kosztüm angol divatkelméből (1925 Budapesti Hírlap ápr. 7. C4713, 9)  divatkreáció fn 1A | A nászruha-kiállítás első díját okvetetlenül madarak vinnék el. Nincs az a merész divatkreáció, amin ők túl ne tennének (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 292) | Hottie Carneggie, egy híres new-yorki divattervezőnő úgy hirdette legújabb divatkreációját, hogy „ezt a gyönyörű ruhát Scarlett is viselhette volna az Elfújta a szélben” (1961 Földes Anna 9154004, 117) | Nálunk is elérhetővé váltak a nemzetközi divatkreációk, kialakult a divatban is a szakértő vásárlóerő (1999 Figyelő CD2601).

3a. ’ilyen tárgyak tervezésére, készítésére v. eladására létesített, ill. berendezett 〈vállalkozás (épülete v. helyisége)〉’ ❖ divatáruház fn 2A | Girardi divatáruházába naponta érkeznek […] divatujdonságok (1900 Budapesti Hírlap okt. 12. C0055, 7) | Széll Emilt szokta elküldeni a Fő utcán díszelgő divatáruházba nyakkendőért (1956 e. Babay József 9013002, 11) | Bevásárlóközpont, szálloda és kongresszusi központ, irodaház, divatáruház, valamint szabadidőközpont is épül a XXII. kerületi Nagytétényi út, 6-os út által határolt, mintegy 19 hektárnyi területen (1994 Magyar Hírlap CD09)  divatcég fn 3B | visszakullogok a belvárosi úri divatcéghez, amelyik karácsony előtt szeretett volna reklámfüzetet iratni velem, vagy harminc oldalra kértek „elegáns és poétikus sorokat” az ábrák alá, cilindert, frakkinget, nyakkendőt, pyjamát, fürdőköpenyt, házikabátot, sált, papucsot, zsebkendőt dicsőíteni (1935 Szép Ernő 9665044, 122) | Az Estée Lauder divatcég (1993 Tények könyve CD37) | A harmincas évek elején ugyanis a párizsi vezető divatcégek is érdeklődve fordultak a különböző népek viselete felé (1998 F. Dózsa Katalin CD17)  divatház fn 2A | Faludi László divatháza tudatja a tisztelt vevőközönséggel hogy a bluz vásárt már megkezdte s az összes raktáron levő árukat óriási mennyiségü selyem-, bársony- és csipkebluzok, aljak, pongyolák, ruhák, mint más mindennemü divatáruk mélyen leszállított árakban adatnak el (1910 Budapesti Hírlap febr. 20. C4698, 34) | a párizsi nagy divatházak tervezői […] megbeszélik, milyen vonalak legyenek az irányadók (1957 Esti Hírlap dec. 25. C0121, 4) | a Gucci olasz divatházzal (1997 Figyelő CD2601)  divatszalon fn 4A1 | [Messy Klára] ajánlja a Nővilágnak […] Divat-Salonját (1850 Pesti Röpívek C1517, 128–129 között) | A Budapesti Nemzetközi Vásár divatbemutatóján minden évben Budapest legszebb mannequinjei vonulnak fel a legelső divatszalonok pompás kreációiban (1939 Esti Újság 2124001, 5) | Mivel ügyes keze van a varráshoz, hímzéshez, hamarosan elhelyezkedik egy divatszalonban, majd önálló üzletet nyit (2000 Új Könyvek CD29)  divatüzlet fn 3B | [az örökségem] befektetem valami kis […] divatüzletbe (1872 Tolnai Lajos C4207, 92) | A Bécsi utcáig, ahol a nagy divatüzlet van, aminek kegyed dolgozik, könnyű eljutni az Erzsébet téren keresztül (1890 Jókai Mór CD18) | a Kígyó utca sarkán, a divatüzlet előtt megáll (1978 Lengyel Péter 9397004, 403).

4. ’az aktuális stílus- és ízlésirányzatot (vakon) követő(, a társasági életben központi szerepet betöltő) 〈személy〉’ ❖ divatfi fn 21A9 (vál) | Gontran ur ... egy valódi divatfi (1842 Irinyi József ford.–Sue C5780, 664) | [Csutora Balázs] harmincesztendős lehet, öltözéke egy félig városi, félig falusi divatfié (1961 Urbán Ernő C4481, 9) | [Ábrányi Kornél] igazi arszlán (lion) volt, nemcsak a szó divatfi értelmében, de erre vallott vad természete is (1996 Magyar Hírlap CD09)  divathölgy fn 2C (vál, kissé pejor) | A mi előtted utálttá teszi e szeszélyes kalandort, az érdekessé varázsolja őt a divathölgyek előtt, kik rejtélyes regényessége miatt inkább imádják őt, mintha legragyogóbb érdemekkel birna (1840 Nagy Ignác 8324005, 8) | Ilonka egy selyemtől suhogó divathölgyet lát belépni (1882 Jókai Mór C2307, 200) | [Emma néni] nem tartozik a divathölgyek közé, akik sűrűn cserélik a bútorzatot (1934 Márai Sándor 9421006, 195) | Mindezeknek az alkotmányoknak tulajdonképpen csak a neve volt kalap; valójában önálló díszművek voltak, amelyeket felillesztettek a divathölgyek magasra tornyozott frizurájára (1957 Ráth-Végh István 9556006, 728)  divaturacs fn 3A (rég, pejor is) | Nekem Bécsben volt alkalmam vele [ti. az ifjúval] megismerkedni, s mondhatom, veszélyessé teendi magát köreinkben divaturacsinkra nézve (1840 Nagy Ignác 8324005, 14) | Bálokban, fürdőkön, divaturacsok rajongák körül a nőt (1862–1863 Jókai Mór 8209010, 373) | Feladlak urat két cicomás hölgyike s két idegen divaturacs mögött pillantotta meg (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

divatcikk - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
divat- (előtagként)
1.
az élet különféle területeit (időszakhoz kötötten) irányító ízlésben v. stílusban megmutatkozó 〈hatás〉
divatáramlat főnév 3A
Más az átlagember lelki világa, a tömegszerű divatáramlatok és más viszont a kor szellemi élete, lelki irányváltozásai
(1932 Váczy Péter)
Egy-egy új divatáramlat hetek alatt terjed el a fővárosban, hosszú hónapok, gyakran évek alatt a kisvárosban, vagy falun
(1958 Magyar Nemzet aug. 17.)
Divatáramlatok jönnek, mennek, ám a kényelmes akácfa kerti bútorok mindig közkedveltek maradnak
(2000 Lakáskultúra)
divathullám főnév 3A
a magyar koponyákban divathullám nélkül is akad megszerezni való érték
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
Hozzájárult a kulturális egységesüléshez a parasztoknak a nemességet utánzó hajlama, s mindkét réteget befolyásolták a városok felől terjedő új divathullámok
(1999 Természet Világa)
2.
adott időszakban elterjedt, felkapott 〈jelenség〉
divathóbort főnév 3A1
nagyon szükséges volt, hogy az Otthon város női lakossága a divatban is kezdeményező legyen, s versenyt támaszszon a Newa felől jövő bizarr divathóbortoknak
(1872–1874 Jókai Mór)
A vállad jobban ki van tömve, a nyakadban sál van és a kezedben esernyő. Bár meleg van és eső nem fenyeget. Ez azonban csak divathóbort, amit nevetséges volna elemezni és bírálni
(1933 Csathó Kálmán)
a nők érvényesüléséért, tanulási lehetőségéért, előbbrejutásáért vívott küzdelem nem újmódi praktika, import divathóbort, hanem több száz éves, haladó magyar hagyomány
(1997 Magyar Hírlap)
divatjelenség főnév 3B8
divatjelenség a grafikai lapok példányszámainak korlátozása
(1910 Lengyel Géza)
a fiatal király sok fogékonyságot árult el a kor legújabb eszméi, divatjelenségei iránt
(1939 Váczy Péter)
Aki a századforduló és a századkezdet művészvilágára, a kor ízlésére, zenei, irodalmi, képzőművészeti divatjelenségeire kíváncsi, annak számára a leghitelesebb forrás Justh Zsigmond párizsi és itthoni naplója (1888–89) és Gozsdu Elek Anna-levelei (1906–15)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
divatszó főnév 8A4
Modeausdruck: divatszó
(1835 Magyar és német zsebszótár)
Így lőn e’ szó: individualitas, divatszóvá
(1838 Athenaeum)
London, Párizs, Róma, Berlin, Bécs nyelve telistele van ilyen hóbortokkal, ilyen fölkapott, kérészéletü divatszókkal, melyek az idén még élnek, de jövőre esetleg teljesen eltünnek
(1933 Kosztolányi Dezső)
A globalizáció némiképp divatszóvá vált, derűre-borúra alkalmazzák nemcsak politikusok és újságírók, de immáron a köznapok emberei is
(1999 Új Könyvek)
3.
az aktuális ízlés- v. stílusirányzat szerint készült 〈viseleti tárgy〉
divatcikk főnév 3B
Modeartikel, der: divatczikk
(1835 Magyar és német zsebszótár)
az uj kormány alapelve: könnyitni a’ közép és alsó néposztály terheit, ’s inkább a’ gazdagabbakra ’s a’ divatczikkekre vetni nagyobb adót
(1841 Pesti Hírlap)
idényszerü divatczikk
(1896 Bartók Lajos)
a mobiltelefon már nem csak kommunikációs eszköz, hanem divatcikk is
(1997 Magyar Hírlap)
divatcipő főnév 1C
Női divatcipők garantált minőség
(1931 Budapesti Hírlap febr. 5.)
új divatcipő
(1977 Almási Miklós)
divatcipőket gyártó vállalatokkal
(2000 Magyar Hírlap)
divatholmi főnév 1A1
a lány minden második kirakat előtt megállt, ami nagyon meglassította a sétát. Hosszú percekig állt és bámulta a divatholmikat, az ékszerészek és bőröndösök kirakatait
(1925 Thury Lajos)
A mosolygó öregség levendulaillata árad a hervadásból és valami kacér szomorúság, mint mikor egy fonnyadó szépasszony színes divatholmi közt válogat a halálos ágyon
(1938 Becht Rezső)
[nekünk] nem jutott Adidas cuccoknak megfelelő akkori divatholmikra
(1997 Magyar Hírlap)
divatkelme főnév 3B (rég)
a divatkelmék szövői
(1847 Hetilap)
Leltározás alkalmából Deczember 1-től kezdve az összes raktárunkon lévő női ruhaszöveteket, (finom fekete divat kelméket is), […] téli nagy- és kiskendőket, berlini harasz- és főrevaló caschmir-kendőket tetemesen leszállitott árakon árúsitjuk el
(1891 Debrecen–Nagyváradi Értesítő)
kosztüm angol divatkelméből
(1925 Budapesti Hírlap ápr. 7.)
divatkreáció főnév 1A
A nászruha-kiállítás első díját okvetetlenül madarak vinnék el. Nincs az a merész divatkreáció, amin ők túl ne tennének
(1928 TolnaiÚjLex.)
Hottie Carneggie, egy híres new-yorki divattervezőnő úgy hirdette legújabb divatkreációját, hogy „ezt a gyönyörű ruhát Scarlett is viselhette volna az Elfújta a szélben”
(1961 Földes Anna)
Nálunk is elérhetővé váltak a nemzetközi divatkreációk, kialakult a divatban is a szakértő vásárlóerő
(1999 Figyelő)
3a.
ilyen tárgyak tervezésére, készítésére v. eladására létesített, ill. berendezett 〈vállalkozás (épülete v. helyisége)
divatáruház főnév 2A
Girardi divatáruházába naponta érkeznek […] divatujdonságok
(1900 Budapesti Hírlap okt. 12.)
Széll Emilt szokta elküldeni a Fő utcán díszelgő divatáruházba nyakkendőért
(1956 e. Babay József)
Bevásárlóközpont, szálloda és kongresszusi központ, irodaház, divatáruház, valamint szabadidőközpont is épül a XXII. kerületi Nagytétényi út, 6-os út által határolt, mintegy 19 hektárnyi területen
(1994 Magyar Hírlap)
divatcég főnév 3B
visszakullogok a belvárosi úri divatcéghez, amelyik karácsony előtt szeretett volna reklámfüzetet iratni velem, vagy harminc oldalra kértek „elegáns és poétikus sorokat” az ábrák alá, cilindert, frakkinget, nyakkendőt, pyjamát, fürdőköpenyt, házikabátot, sált, papucsot, zsebkendőt dicsőíteni
(1935 Szép Ernő)
Az Estée Lauder divatcég
(1993 Tények könyve)
A harmincas évek elején ugyanis a párizsi vezető divatcégek is érdeklődve fordultak a különböző népek viselete felé
(1998 F. Dózsa Katalin)
divatház főnév 2A
Faludi László divatháza tudatja a tisztelt vevőközönséggel hogy a bluz vásárt már megkezdte s az összes raktáron levő árukat óriási mennyiségü selyem-, bársony- és csipkebluzok, aljak, pongyolák, ruhák, mint más mindennemü divatáruk mélyen leszállított árakban adatnak el
(1910 Budapesti Hírlap febr. 20.)
a párizsi nagy divatházak tervezői […] megbeszélik, milyen vonalak legyenek az irányadók
(1957 Esti Hírlap dec. 25.)
a Gucci olasz divatházzal
(1997 Figyelő)
divatszalon főnév 4A1
[Messy Klára] ajánlja a Nővilágnak […] Divat-Salonját
(1850 Pesti Röpívek)
A Budapesti Nemzetközi Vásár divatbemutatóján minden évben Budapest legszebb mannequinjei vonulnak fel a legelső divatszalonok pompás kreációiban
(1939 Esti Újság)
Mivel ügyes keze van a varráshoz, hímzéshez, hamarosan elhelyezkedik egy divatszalonban, majd önálló üzletet nyit
(2000 Új Könyvek)
divatüzlet főnév 3B
[az örökségem] befektetem valami kis […] divatüzletbe
(1872 Tolnai Lajos)
A Bécsi utcáig, ahol a nagy divatüzlet van, aminek kegyed dolgozik, könnyű eljutni az Erzsébet téren keresztül
(1890 Jókai Mór)
a Kígyó utca sarkán, a divatüzlet előtt megáll
(1978 Lengyel Péter)
4.
az aktuális stílus- és ízlésirányzatot (vakon) követő(, a társasági életben központi szerepet betöltő) 〈személy〉
divatfi főnév 21A9 (vál)
Gontran ur ... egy valódi divatfi
(1842 Irinyi József ford.Sue)
[Csutora Balázs] harmincesztendős lehet, öltözéke egy félig városi, félig falusi divatfié
(1961 Urbán Ernő)
[Ábrányi Kornél] igazi arszlán (lion) volt, nemcsak a szó divatfi értelmében, de erre vallott vad természete is
(1996 Magyar Hírlap)
divathölgy főnév 2C (vál, kissé pejor)
A mi előtted utálttá teszi e szeszélyes kalandort, az érdekessé varázsolja őt a divathölgyek előtt, kik rejtélyes regényessége miatt inkább imádják őt, mintha legragyogóbb érdemekkel birna
(1840 Nagy Ignác)
Ilonka egy selyemtől suhogó divathölgyet lát belépni
(1882 Jókai Mór)
[Emma néni] nem tartozik a divathölgyek közé, akik sűrűn cserélik a bútorzatot
(1934 Márai Sándor)
Mindezeknek az alkotmányoknak tulajdonképpen csak a neve volt kalap; valójában önálló díszművek voltak, amelyeket felillesztettek a divathölgyek magasra tornyozott frizurájára
(1957 Ráth-Végh István)
divaturacs főnév 3A (rég, pejor is)
Nekem Bécsben volt alkalmam vele [ti. az ifjúval] megismerkedni, s mondhatom, veszélyessé teendi magát köreinkben divaturacsinkra nézve
(1840 Nagy Ignác)
Bálokban, fürdőkön, divaturacsok rajongák körül a nőt
(1862–1863 Jókai Mór)
Feladlak urat két cicomás hölgyike s két idegen divaturacs mögött pillantotta meg
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)

Beállítások