dobog ige 2a

1. tn ’〈szív〉 folyamatosan, ill. megerőltetés v. vmely heves érzelem hatására gyorsabban, érezhetően, hallhatóan ver’ ❖ Érezzk trvényit dobogó szívnknek (1772 Bessenyei György¹ C1075, 116) | Nem érté, keble mért dobog? Nem tudta könyje mért omol? (1845 Tompa Mihály 8484004, 20) | a szivünk dobogott a gyors meneteléstől (1927 Kassák Lajos 9314009, 36) | Fogantatásunk után néhány héttel a magzati szív dobogni kezd, s dobog életünk végéig (2000 Természet Világa CD50).

1a. tn (›szív‹ jelentésű, rendsz. birtokszói alannyal) dobog vkiért, vmiért ’〈annak kif-ére, hogy vkiért, vmiért lelkesedik, hevül vki, az élteti őt〉’ ❖ E’ lángszív pedig éretted dobogjon örökké (1808 Andrád Elek 8010002, 35) | Dicsőség és siker koronázza a jeles férfiú [ti. Bem tábornok] lépteit, mig Magyarhon-, s az igaz ügyért dobog kebele (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | kiderült, hogy nem kell a győrieknek Shakespeare, Pirandello, vagy Katona József, hanem kizárólag operettért dobog a szívük (1933 Nagy Lajos 9472017, 54) | Alig néhány nappal [Teréz anya] 87. születésnapja után, szeptemberben a másokért dobogó szív felmondta a szolgálatot (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ts (irod) ’〈szív〉 verésével kifejez vmit’ ❖ Az én Szívem kevély Megelégedéssel azt dobogta: „Az én T–aimnak nints Párja![”] (1794 Kármán József² 7165022, 142) | Hiába mondja csalfa ajkad: „Nem!” kebled „óh igen”-t dobog (1860 Thaly Kálmán 8477015, 82) | Oh Christina, halld, mit dobog szivem: Szeretlek! (1897 Szalay Fruzina 8418014, 188) | Szív dobogta: igen! Ész dörögte: nem! Nem! Ki lesz győztes ebben a vad hangversenyben? (1968 Hidas Antal 9249020, 333).

2. tn ’〈ember, állat〉 lábát (tánc v. járás közben) erőteljesen a talajhoz ütve, ill. 〈ember, állat lába v. lépése〉(ütemesen) ismétlődő, tompa, mély hangot kelt’ ❖ tántzba dóbógva menék (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 764) | Méneseknek nyargaló futása Zúg a szélben, körmeik dobognak (1844 Petőfi Sándor 8366054, 107) | Nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 122) | a tornác földjén ritmusra dobognak a lábak, brummog a köcsögduda (1956 Kónya Lajos 2005023, 89) | kofák rikoltoztak, járőrök dobogtak (1985 Békés Pál 1014003, 85).

2a. ’tetszését, türelmetlenségét stb. kifejezve lábát v. vmely eszközt a földhöz ütögetve tompa, mély hangot kelt vki’ ❖ A rabonbánok a fokosaik nyelével dobogtak a földön, helyeselve (1882 Jókai Mór CD18) | [a moziban ülők] dobogtak, a székeket nyikorgatták, fütyültek [a hirtelen megszakadt előadás miatt] (1969 Mándy Iván 9420034, 495) | [A teniszmérkőzésen] a nézők dobogtak, kiabáltak, tapsviharral reagáltak az ellenfél elvesztett játszmáira (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (lépésével) ismétlődő tompa, mély hangot keltve halad vhol v. vhova’ ❖ [a 24 ördög] óríási lépésekkel dobogott felénk, kecskelábait mélyen verve a’ fagyos ropogó hóba (1834 Garasos Tár 8625002, 95) | [Gerguca úr] gőgős felfujt képpel dobogott végig a folyosón (1867 Tolnai Lajos 8483015, 129) | De az [ti. a kuruc] csak dobogott előre (1882 Jókai Mór C2306, 150) | nagy bakancsaiban fürgén dobog lefelé a lépcsőn (1956 Lengyel József 9395006, 112).

2c. ’〈szerkezet, gép〉 működése közben tompán kattogó zajt kelt’ ❖ A gép egyhangúan dobog e zajban (1900 Kovács Dezső¹ C2755, 93) | bányák, kohók, üzemek dobogtak ütemre (1952 Pákozdy Ferenc 9508016, 70) | egy vontatóhajó dobog messze (1956 Karinthy Ferenc C2492, 87) | a kerekek monoton dobogó kattogása (1990 Rubicon CD17).

3. tn ’〈(építmény) talaj(a)〉 ismétlődő erőteljes léptektől tompa, mély hangot ad’ ❖ úgy fog hallgatózni, hogy nem reng vagy dobog é a’ fld (1789 Gvadányi József C1925, 197) | Táncot és éneket kezdettek meg legott, Lábok alatt a föld reszketve dobogott (1844 Petőfi Sándor 8366136, 216) | a mélyben fekvő híd keményen dobog a sokezer talp alatt (1931 Sárközi György 9587011, 217).

3a. ’〈tárgy, ütőhangszer〉 ismétlődő ütésektől tompa, mély hangon szól’ ❖ Prémzett kalapács dobogó ülője (1796 k. Nagy István³ 7467002, 285) | dobog a’ dob (1796 Diétai Magyar Múzsa C1331, 18) | Döngő buzogánytól a paizs öble dobog (1860 Thaly Kálmán 8477010, 8) | Dobok dobogtak, sípok sípítoztak (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 229) | nádsíp sipít és dob dobog (1958 Weöres Sándor ford. 9788265, 34).

Fr: torok.

ÖU: el~, fel~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

dobog ige 2a
1. tárgyatlan
〈szív〉 folyamatosan, ill. megerőltetés v. vmely heves érzelem hatására gyorsabban, érezhetően, hallhatóan ver
Érezzk trvényit dobogó szívnknek
(1772 Bessenyei György¹)
Nem érté, keble mért dobog? Nem tudta könyje mért omol?
(1845 Tompa Mihály)
a szivünk dobogott a gyors meneteléstől
(1927 Kassák Lajos)
Fogantatásunk után néhány héttel a magzati szív dobogni kezd, s dobog életünk végéig
(2000 Természet Világa)
1a. tárgyatlan (›szív‹ jelentésű, rendsz. birtokszói alannyal) dobog vkiért, vmiért
〈annak kif-ére, hogy vkiért, vmiért lelkesedik, hevül vki, az élteti őt〉
E’ lángszív pedig éretted dobogjon örökké
(1808 Andrád Elek)
Dicsőség és siker koronázza a jeles férfiú [ti. Bem tábornok] lépteit, mig Magyarhon-, s az igaz ügyért dobog kebele
(1848 Kossuth Hírlapja)
kiderült, hogy nem kell a győrieknek Shakespeare, Pirandello, vagy Katona József, hanem kizárólag operettért dobog a szívük
(1933 Nagy Lajos)
Alig néhány nappal [Teréz anya] 87. születésnapja után, szeptemberben a másokért dobogó szív felmondta a szolgálatot
(1997 Magyar Hírlap)
1b. tárgyas (irod)
〈szív〉 verésével kifejez vmit
Az én Szívem kevély Megelégedéssel azt dobogta: „Az én T–aimnak nints Párja![”]
(1794 Kármán József²)
Hiába mondja csalfa ajkad: „Nem!” kebled „óh igen”-t dobog
(1860 Thaly Kálmán)
Oh Christina, halld, mit dobog szivem: Szeretlek!
(1897 Szalay Fruzina)
Szív dobogta: igen! Ész dörögte: nem! Nem! Ki lesz győztes ebben a vad hangversenyben?
(1968 Hidas Antal)
2. tárgyatlan
〈ember, állat〉 lábát (tánc v. járás közben) erőteljesen a talajhoz ütve, ill. 〈ember, állat lába v. lépése〉 (ütemesen) ismétlődő, tompa, mély hangot kelt
tántzba dóbógva menék
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Méneseknek nyargaló futása Zúg a szélben, körmeik dobognak
(1844 Petőfi Sándor)
Nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott
(1907 Molnár Ferenc²)
a tornác földjén ritmusra dobognak a lábak, brummog a köcsögduda
(1956 Kónya Lajos)
kofák rikoltoztak, járőrök dobogtak
(1985 Békés Pál)
2a.
tetszését, türelmetlenségét stb. kifejezve lábát v. vmely eszközt a földhöz ütögetve tompa, mély hangot kelt vki
A rabonbánok a fokosaik nyelével dobogtak a földön, helyeselve
(1882 Jókai Mór)
[a moziban ülők] dobogtak, a székeket nyikorgatták, fütyültek [a hirtelen megszakadt előadás miatt]
(1969 Mándy Iván)
[A teniszmérkőzésen] a nézők dobogtak, kiabáltak, tapsviharral reagáltak az ellenfél elvesztett játszmáira
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
(lépésével) ismétlődő tompa, mély hangot keltve halad vhol v. vhova
[a 24 ördög] óríási lépésekkel dobogott felénk, kecskelábait mélyen verve a’ fagyos ropogó hóba
(1834 Garasos Tár)
[Gerguca úr] gőgős felfujt képpel dobogott végig a folyosón
(1867 Tolnai Lajos)
De az [ti. a kuruc] csak dobogott előre
(1882 Jókai Mór)
nagy bakancsaiban fürgén dobog lefelé a lépcsőn
(1956 Lengyel József)
2c.
〈szerkezet, gép〉 működése közben tompán kattogó zajt kelt
A gép egyhangúan dobog e zajban
(1900 Kovács Dezső¹)
bányák, kohók, üzemek dobogtak ütemre
(1952 Pákozdy Ferenc)
egy vontatóhajó dobog messze
(1956 Karinthy Ferenc)
a kerekek monoton dobogó kattogása
(1990 Rubicon)
3. tárgyatlan
(építmény) talaj(a) ismétlődő erőteljes léptektől tompa, mély hangot ad
úgy fog hallgatózni, hogy nem reng vagy dobog é a’ fld
(1789 Gvadányi József)
Táncot és éneket kezdettek meg legott, Lábok alatt a föld reszketve dobogott
(1844 Petőfi Sándor)
a mélyben fekvő híd keményen dobog a sokezer talp alatt
(1931 Sárközi György)
3a.
〈tárgy, ütőhangszer〉 ismétlődő ütésektől tompa, mély hangon szól
Prémzett kalapács dobogó ülője
(1796 k. Nagy István³)
dobog a’ dob
(1796 Diétai Magyar Múzsa)
Döngő buzogánytól a paizs öble dobog
(1860 Thaly Kálmán)
Dobok dobogtak, sípok sípítoztak
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
nádsíp sipít és dob dobog
(1958 Weöres Sándor ford.)
Fr: torok
ÖU: eldobog, feldobog
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások