dogmatikai mn 18A

1. (Vall) ’a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt v. hitigazságnak számító, vallási dogmának tekintett 〈tétel v. tény〉, ill. e rendszerrel, a dogmatikával összhangban álló 〈szempont, tanítás stb.〉’ ❖ az Istenség Dogmaticai létele eránt kétségei voltak (1823 Zádor György C2571, 404) | minden hivő az egyháznak dogmatikai tények körül való itéletét teljes és feltétlenül benső hódolattal tartozik fogadni (1893 PallasLex. CD02) | Horváth Cyrill szerint a protestáns prédikátorok […] felhasználták a régi katolikus énekeket, elhagyták a dogmatikai felfogásukkal ellenkező részeket, a régi strófákba belevitték új tanításaikat (1930 Pintér Jenő CD44) | [Tertullianus] most fejti ki dogmatikai tanítását is (1938 Korunk Szava 2131001, 425) | A kabbala metafizikai, dogmatikai és exegétikai [= bibliamagyarázati] tételek gazdag tára (1989 HaagLex. ford. CD1208) | Nem befolyásolják a prófétát esztétikai vagy mai értelemben vett dogmatikai szempontok (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (Vall) ’a dogmatikához mint teológiai diszciplínához köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈dolgozat, írásmű, könyv stb.〉’ ❖ Az én tiszteletem a’ püspöki fölsőség iránt világos dogmatikai leczkéimből (1834 Guzmics Izidor C5272, 368) | [Dávid Ferenc] ékesenszólása és dogmatikai munkái (1873 Orbán Balázs 8340022, 246) | [Petrus Lombardus] főműve […], melyben a régi egyházi atyák tételeit magyarázta, a középkor legtöbbet használt dogmatikai kézikönyve volt (1910 Csizmadia Lajos CD1211) | A II. Vatikáni Zsinat […] dogmatikai dekrétuma (1989 HaagLex. ford. CD1208).

2a. ’erre jellemző, ill. az ezt művelő személyre valló’ ❖ azokban […] kevés a dogmatikai mélység (1867 Tolnai Lajos C4200, 181) | Lehetséges, hogy egy ilyen író nem volt lélekben meggyőződött hitvalló, hiszen dogmatikai szigorúsággal véve a dolgot, nem volt az Petőfi sem, sőt Arany sem (1940 Pintér Jenő CD44) | A XVIII. század európai teológiai gondolkodásának jellegzetes vonása, hogy […] háttérbe szorulnak a protestáns ortodoxia dogmatikai precízióra törekvő jegyei (1991 Magyar reformátusok CD1210).

3. (Jog is) ’a tételes jogtudományon alapuló, ill. jogszabályok tételes struktúrájával összhangban álló 〈rendszer, módszer stb.〉’ ❖ Nemzeti jogirodalmunk ókori termékei (1565-ig) dogmaticai rendszerben feldolgozva és bemutatva (1879 Bakos Gábor CD57) | [August Anschütz] német jogtudós és jogtanár […]. Munkáit a dogmatikai s a történelmi módszerek egyesítésének iránya jellemzi (1911 RévaiNagyLex. C5697, 674) | Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek (1998 Balogh Elemér CD51).

4. (rég, ritk, Fil) ’az észkritikai módszer alkalmazásától mentes 〈filozófia〉’ ❖ mielőtt a világ filozofiai megismerését megkisértenők, előbb az ismereterőt vizsgáljuk […]. Amely filozofia ezt az előző kutatást mellőzi, az Kant szerint dogmatizmus, ugy hogy e szempontból az összes filozofiai rendszerek kritikaiakra és dogmatikaiakra oszthatók (1895 PallasLex. CD02) | Transcendens […], filozófiai és matematikai műszó. A filozófiában jelenti Kant óta azt, ami a tapasztalatnak, illetőleg a megismerésnek határait túllépi s így ilyen az egész régi dogmatikai filozófia (1925 RévaiNagyLex. C5714, 452).

Vö. ÉKsz.².

dogmatikai melléknév 18A
1. (Vall)
a hittételek rendszerébe, a dogmatikába belefoglalt v. hitigazságnak számító, vallási dogmának tekintett 〈tétel v. tény〉, ill. e rendszerrel, a dogmatikával összhangban álló 〈szempont, tanítás stb.〉
az Istenség Dogmaticai létele eránt kétségei voltak
(1823 Zádor György)
minden hivő az egyháznak dogmatikai tények körül való itéletét teljes és feltétlenül benső hódolattal tartozik fogadni
(1893 PallasLex.)
Horváth Cyrill szerint a protestáns prédikátorok […] felhasználták a régi katolikus énekeket, elhagyták a dogmatikai felfogásukkal ellenkező részeket, a régi strófákba belevitték új tanításaikat
(1930 Pintér Jenő)
[Tertullianus] most fejti ki dogmatikai tanítását is
(1938 Korunk Szava)
A kabbala metafizikai, dogmatikai és exegétikai [= bibliamagyarázati] tételek gazdag tára
(1989 HaagLex. ford.)
Nem befolyásolják a prófétát esztétikai vagy mai értelemben vett dogmatikai szempontok
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (Vall)
a dogmatikához mint teológiai diszciplínához köthető, ill. ennek tárgykörébe tartozó 〈dolgozat, írásmű, könyv stb.〉
Az én tiszteletem a’ püspöki fölsőség iránt világos dogmatikai leczkéimből
(1834 Guzmics Izidor)
[Dávid Ferenc] ékesenszólása és dogmatikai munkái
(1873 Orbán Balázs)
[Petrus Lombardus] főműve […], melyben a régi egyházi atyák tételeit magyarázta, a középkor legtöbbet használt dogmatikai kézikönyve volt
(1910 Csizmadia Lajos)
A II. Vatikáni Zsinat […] dogmatikai dekrétuma
(1989 HaagLex. ford.)
2a.
erre jellemző, ill. az ezt művelő személyre valló
azokban […] kevés a dogmatikai mélység
(1867 Tolnai Lajos)
Lehetséges, hogy egy ilyen író nem volt lélekben meggyőződött hitvalló, hiszen dogmatikai szigorúsággal véve a dolgot, nem volt az Petőfi sem, sőt Arany sem
(1940 Pintér Jenő)
A XVIII. század európai teológiai gondolkodásának jellegzetes vonása, hogy […] háttérbe szorulnak a protestáns ortodoxia dogmatikai precízióra törekvő jegyei
(1991 Magyar reformátusok)
3. (Jog is)
a tételes jogtudományon alapuló, ill. jogszabályok tételes struktúrájával összhangban álló 〈rendszer, módszer stb.〉
Nemzeti jogirodalmunk ókori termékei (1565-ig) dogmaticai rendszerben feldolgozva és bemutatva
(1879 Bakos Gábor)
[August Anschütz] német jogtudós és jogtanár […]. Munkáit a dogmatikai s a történelmi módszerek egyesítésének iránya jellemzi
(1911 RévaiNagyLex.)
Az 1843. évi (nevezhető így is: Deák-féle) javaslat már minden ízében megfelelt a korszerű, sőt legtöbb vonatkozásában akár a mai dogmatikai és a büntetőjogi kódextől általánosan elvárható feltételeknek
(1998 Balogh Elemér)
4. (rég, ritk, Fil)
az észkritikai módszer alkalmazásától mentes 〈filozófia〉
mielőtt a világ filozofiai megismerését megkisértenők, előbb az ismereterőt vizsgáljuk […]. Amely filozofia ezt az előző kutatást mellőzi, az Kant szerint dogmatizmus, ugy hogy e szempontból az összes filozofiai rendszerek kritikaiakra és dogmatikaiakra oszthatók
(1895 PallasLex.)
Transcendens […], filozófiai és matematikai műszó. A filozófiában jelenti Kant óta azt, ami a tapasztalatnak, illetőleg a megismerésnek határait túllépi s így ilyen az egész régi dogmatikai filozófia
(1925 RévaiNagyLex.)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások