dorga fn és mn 6A (rég)

I. fn

’dorgálás, feddés, megrovás’ ❖ Mosolygván amaz a’ nyájas dorgára (1804 Verseghy Ferenc C4438, 57) | sírjokbúl vissza idézvén bajnoki őseleit, halavány szájokba kegyetlen dorgákot rakogat (1806 Verseghy Ferenc C4430, 159) | Nevedékem, kit belé-rögzött pazérló természetérül minden jó intésim ’s dorgáim sem szoktathatának-el, […] kis szökrényemet feltöré (1834 Makáry György C3315, 211) | A’ dorgára vadabb lett; nő a’ visszanyomott dűh (1851 Egyed Antal ford.–Ovidius C1552, 88).

II. mn

’dorgáló, feddő 〈megnyilvánulás〉’ ❖ eggy dorga tekintetet vetsz tán zomok földünkre ollykor, ’s rettenetes remegésnek indúl (1819 Verseghy Ferenc CD01) | miért, kortársaim, E’ dorga szózat? (1837 Athenaeum C0014, 128) | Keményebb dorga szókkal Illeték (1843 Czuczor Gergely C1242, 57).

Vö. CzF.; ÚMTsz.

dorga főnév és melléknév 6A (rég)
I. főnév
dorgálás, feddés, megrovás
Mosolygván amaz a’ nyájas dorgára
(1804 Verseghy Ferenc)
sírjokbúl vissza idézvén bajnoki őseleit, halavány szájokba kegyetlen dorgákot rakogat
(1806 Verseghy Ferenc)
Nevedékem, kit belé-rögzött pazérló természetérül minden jó intésim ’s dorgáim sem szoktathatának-el, […] kis szökrényemet feltöré
(1834 Makáry György)
A’ dorgára vadabb lett; nő a’ visszanyomott dűh
(1851 Egyed Antal ford.Ovidius)
II. melléknév
dorgáló, feddő 〈megnyilvánulás〉
eggy dorga tekintetet vetsz tán zomok földünkre ollykor, ’s rettenetes remegésnek indúl
(1819 Verseghy Ferenc)
miért, kortársaim, E’ dorga szózat?
(1837 Athenaeum)
Keményebb dorga szókkal Illeték
(1843 Czuczor Gergely)
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások