dragonyos fn 4Adragonos, daragonyos, draganyos

(jelzőként is, tulajdonnév részeként is) (Kat, Tört is) ’könnyű felszerelésű, kül. karabéllyal v. rövid szuronyos puskával, karddal felfegyverzett, rendsz. tarajos sisakot viselő(, gyalogosként is harcoló) lovas katona’ ❖ Ha az Ellenségnek Tábora ſik helyen fekſzik, a’ Dragonyosokból elöl-járó Sereget formálunk (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 100) | Daragonyos Ruſzſzus Katonák (1783 Molnár János C0291, 91) | Szóltunk dragonosokról, méltó emlékezni a fekete seregről is (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | „Cress lovasok.” Eredetileg dragonyosok voltak. […] Fekete egyenruhájuk volt, sisakjuk taraján fekete tollazat (1877 Jókai Mór CD18) | a lovasok közt vannak könnyűek is (gineta) és puskások (dragonyosok) (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Egyes államokban, kivált Oroszországban újból kísérletet tettek, hogy a lovasság egy részét lovasított gyalogság gyanánt (dragonyosok) alkalmazzák és ennek megfelelően szereljék fel (szuronyos puskákkal) (1942 Bánlaky József CD16) | Roth továbbította a János-dragonyosoknak Jellačić csatlakozásra felszólító rendeletét (1998 Hermann Róbert CD58).

a. (jelzőként) (Kat) ’ilyen katonák kötelékébe tartozó, ilyenek közül való 〈tiszt〉, ilyenekből álló 〈egység〉’ ❖ A’ Lovas Regementek ſzám ſzerént 34-en vagynak, úgy-mint: 9 Húſzár, 9 Vaſas, 7 Drágonyos, 6 könny Lovas (Cheveaux legers) 2 Karabélyos, 1 Stabſz Drágonyos (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419015, 163) | A’ vasas és Dragonyos Regementeknél (1806 Csehy József C2557, 119) | katonai sereg nem csak gyalog, nem csak huszár, nem csak dragonos, vasas vagy pattantyús csapatokból áll (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 148) | Én Klatopil Vencel vagyok, dragonyos főhadnagy (1888 Jókai Mór CD18) | Oroszországban a dragonyos hadtestek a lovasított gyalogság példáját mutatták, melyekben szuronyos puskával fölszerelten, nagyobb stílusban kellett volna a gyalogharcot keresztülvinniök (1942 Bánlaky József CD16) | Augusztinetz (helyesen: Augustinetz) Antal […] Csehországban született báró, volt dragonyos őrnagy, pinnyei földbirtokos (1976 Berecz Dezső CD52).

ÖE: ~ezred, ~ló, ~regiment, ~sisak, ~tiszt.

Vö. CzF. dragonos · dragonyos; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. dragony; SzT.; IdSz.

dragonyos főnév 4A
dragonos 4A
daragonyos 4A
draganyos 4A
(jelzőként is, tulajdonnév részeként is) (Kat, Tört is)
könnyű felszerelésű, kül. karabéllyal v. rövid szuronyos puskával, karddal felfegyverzett, rendsz. tarajos sisakot viselő(, gyalogosként is harcoló) lovas katona
Ha az Ellenségnek Tábora ſik helyen fekſzik, a’ Dragonyosokból elöl-járó Sereget formálunk
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Daragonyos Ruſzſzus Katonák
(1783 Molnár János)
Szóltunk dragonosokról, méltó emlékezni a fekete seregről is
(1848 Kossuth Hírlapja)
„Cress lovasok.” Eredetileg dragonyosok voltak. […] Fekete egyenruhájuk volt, sisakjuk taraján fekete tollazat
(1877 Jókai Mór)
a lovasok közt vannak könnyűek is (gineta) és puskások (dragonyosok)
(1901 Nagy képes világtörténet)
Egyes államokban, kivált Oroszországban újból kísérletet tettek, hogy a lovasság egy részét lovasított gyalogság gyanánt (dragonyosok) alkalmazzák és ennek megfelelően szereljék fel (szuronyos puskákkal)
(1942 Bánlaky József)
Roth továbbította a János-dragonyosoknak Jellačić csatlakozásra felszólító rendeletét
(1998 Hermann Róbert)
a. (jelzőként) (Kat)
ilyen katonák kötelékébe tartozó, ilyenek közül való 〈tiszt〉, ilyenekből álló 〈egység〉
A’ Lovas Regementek ſzám ſzerént 34-en vagynak, úgy-mint: 9 Húſzár, 9 Vaſas, 7 Drágonyos, 6 könny Lovas (Cheveaux legers) 2 Karabélyos, 1 Stabſz Drágonyos
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
A’ vasas és Dragonyos Regementeknél
(1806 Csehy József)
katonai sereg nem csak gyalog, nem csak huszár, nem csak dragonos, vasas vagy pattantyús csapatokból áll
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
Én Klatopil Vencel vagyok, dragonyos főhadnagy
(1888 Jókai Mór)
Oroszországban a dragonyos hadtestek a lovasított gyalogság példáját mutatták, melyekben szuronyos puskával fölszerelten, nagyobb stílusban kellett volna a gyalogharcot keresztülvinniök
(1942 Bánlaky József)
Augusztinetz (helyesen: Augustinetz) Antal […] Csehországban született báró, volt dragonyos őrnagy, pinnyei földbirtokos
(1976 Berecz Dezső)
ÖE: dragonyosezred, dragonyosló, dragonyosregiment, dragonyossisak, dragonyostiszt
Vö. CzF. dragonos · dragonyos; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. dragony; SzT.; IdSz.

Beállítások