dramaturg fn 3A1

1. (Irodt) ’a dramaturgia elméletével foglalkozó(, színikritikákat is író) szakember, esztéta’ ❖ azt festem még, mint bosszankodtam az eseményen. Valóban nem külömbben, mint a drammaturg szokott a gyengécskébb költő trag. Zufalljaira [= véletleneire] (1817 Szemere Pál C3950, 204) | A classikus dramaturg Aristoteles (1871 Névy László C3333, 39) | Alexander Bernát kritikai munkásságából ki kell hagyni a dícsérő sorokat s akkor az olvasó nem kis élvezettel és nagy esztétikai tanulsággal mélyedhet fejtegetéseibe. Mint dramaturg a kivételes tehetségűek közül való, mint Shakespeare-méltató a legkitűnőbbek egyike (1934 Pintér Jenő CD44).

2. (Irodt, Film, Szính)(drámai) műveket színházi előadásra, rádiós hangjátékra, ill. televíziós v. filmes adaptációra kiválasztó és előkészítő, kisebb-nagyobb mértékben átdolgozó, es. fordító szakember’ ❖ A szinköltő és tollvivő, vagy ha tetszik dramaturg, szakához képest gondoskodik a szinház szükségeiről, minők: az alkalmi költemények, a szinművek átdolgozása, kijavitása, röviditése (1859 Egressy Gábor 8123007, 388) | A darab, ahogy a főpróbán láttuk, sírt a dramaturg ceruzája után (1938 Schöpflin Aladár CD10) | [a kéziratot] a dramaturgok mindenekelőtt igyekeztek abba a formába önteni, amit ők forgatókönyvnek véltek (1956 Irodalmi Újság márc. 24. C5231, 1) | Délelőtt a Rádióba kell mennem. Hangjátékot kérnek tőlem László Éváról. Azt kell megbeszélnem a dramaturggal (1981 Dénes Tibor 9812003, 151) | Az előadást Iglódi István rendezi, a produkció zenei rendezője Szörényi Szabolcs, dramaturgja Sárdi Mihály (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’drámaíró’ ❖ nemrég tért vissza Oroszországba az 1918-ban emigrált Tolsztoj N. Alekszej gróf, ez az életvidám és gazdag tehetségű regényíró és dramaturg. II. Katalin idejében játszódó bájos vígjátékát – „Szerelem, aranykönyv” – nagy sikerrel játszották múlt évben az egyik párizsi színházban (1925 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10) | hatalmas lírai tehetsége segíti [Victor] Hugót. Bármilyen hatásos jelenetei vannak, nem igazi dramaturg (1956 Nagy Péter² 2005037, 183).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dramaturgia; ÉKsz.; IdSz.

dramaturg főnév 3A1
1. (Irodt)
a dramaturgia elméletével foglalkozó(, színikritikákat is író) szakember, esztéta
azt festem még, mint bosszankodtam az eseményen. Valóban nem külömbben, mint a drammaturg szokott a gyengécskébb költő trag.tragikus Zufalljaira [= véletleneire]
(1817 Szemere Pál)
A classikus dramaturg Aristoteles
(1871 Névy László)
Alexander Bernát kritikai munkásságából ki kell hagyni a dícsérő sorokat s akkor az olvasó nem kis élvezettel és nagy esztétikai tanulsággal mélyedhet fejtegetéseibe. Mint dramaturg a kivételes tehetségűek közül való, mint Shakespeare-méltató a legkitűnőbbek egyike
(1934 Pintér Jenő)
2. (Irodt, Film, Szính)
(drámai) műveket színházi előadásra, rádiós hangjátékra, ill. televíziós v. filmes adaptációra kiválasztó és előkészítő, kisebb-nagyobb mértékben átdolgozó, es. fordító szakember
A szinköltő és tollvivő, vagy ha tetszik dramaturg, szakához képest gondoskodik a szinház szükségeiről, minők: az alkalmi költemények, a szinművek átdolgozása, kijavitása, röviditése
(1859 Egressy Gábor)
A darab, ahogy a főpróbán láttuk, sírt a dramaturg ceruzája után
(1938 Schöpflin Aladár)
[a kéziratot] a dramaturgok mindenekelőtt igyekeztek abba a formába önteni, amit ők forgatókönyvnek véltek
(1956 Irodalmi Újság márc. 24.)
Délelőtt a Rádióba kell mennem. Hangjátékot kérnek tőlem László Éváról. Azt kell megbeszélnem a dramaturggal
(1981 Dénes Tibor)
Az előadást Iglódi István rendezi, a produkció zenei rendezője Szörényi Szabolcs, dramaturgja Sárdi Mihály
(2000 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
nemrég tért vissza Oroszországba az 1918-ban emigrált Tolsztoj N. Alekszej gróf, ez az életvidám és gazdag tehetségű regényíró és dramaturg. II. Katalin idejében játszódó bájos vígjátékát – „Szerelem, aranykönyv” – nagy sikerrel játszották múlt évben az egyik párizsi színházban
(1925 Gellért Hugó ford.Gorkij)
hatalmas lírai tehetsége segíti [Victor] Hugót. Bármilyen hatásos jelenetei vannak, nem igazi dramaturg
(1956 Nagy Péter²)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dramaturgia; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások