duggat ts ige 5a (/nyj)

1. (átv is) ’〈vminek a belsejébe, ill. szűk helyre, nyílásba〉 ismételten, csúsztatva (be)tesz vmit’ ❖ Szedök a’ [szőlő]gerézdet ſerényen ſzaggattyák; De ſzemét ſzájokba-is böven duggattyák (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 46) | [a juhász] a falu juhát széltére nyiratja S a gyapjúnak árát mind zsebre duggatja (1849 Sárosi Gyula 8404002, 137) | [A kaukázusi harcosok] töltényei kis facsövekben állnak, mellyekben a lőpor és golyó áll. Ezekből 16–20 db. bőrtokozatba van duggatva (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Czélszerübb […] a rókalyukba messze benyúló száraz ágakat sürün duggatni (1880 Vajda János C4643, 180).

1a. ’〈puha anyagba, kül. földbe〉 ismételten v. egymás után belenyom vmit’ ❖ töviseket duggatott a’ fldbe, hogy […] kertetskéjét sövénynyel körlvêgye (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 234) | [a katona] lábait térdig szenes üszökbe duggatta (1804 Bessenyei György¹ C1097, 105) | [A madarak ellen] ijesztöüket is szoktak a földbe duggatni: botra aggatott rongyokat (1957 Néprajzi Közlemények C6299, 213) | A [torma]dugványokat a bakhátak oldalába 30–40 cm mélyre, ültetőfa segítségével duggatják (1982 NéprajziLex. CD47).

1b. (nyj) ’〈szalma- v. nádtetőt〉 úgy javít, hogy a hiányokat új szalma- v. nádcsomók bedugdosásával pótolja’ ❖ [A fuvaros,] ha nincs fuvar, a lovak körül foglalatoskodik […] vagy barkácsol, kerítést reperál, tetejet duggat (1934 Kiss Lajos¹ C5226, 105) | Akár kétszáz évig is tartott egy ilyen [nád]tető, ha időben „duggatták”, javították (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

2. ’hol ide, hol oda téve elrejt, rejteget vki elől vmit, es. vkit’ ❖ Ekkor Éltét minden [= mindenki] nagy Bajjal duggatta (1783 Keresztesi József C2632, 6) | őket a’ kamarába vagy pintzébe duggassák (1810 Nagy Sámuel² C3288, 11) | ott már csak saját komornokát találta, ki későn duggatá a Miklóstól kapott levelet (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Tizenkét szeretője van, azokná duggatja a kincseit (1941 Móricz Zsigmond C5086, 18).

2a. (ritk)(titokban) többször v. rendszeresen juttat, ad vkinek vmit’ ❖ [a cselédek] mindég tsak tserfelnek, oſztán nyalnak falnak, Morzsáját ſem látjuk a’ bels aſztalnak. Tsak kurafijoknak ſzoktak k duggatni (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 85).

3. ’〈nyílást〉 tömköd (vmivel)’ ❖ Duggatni: be dugni, -tömni p. o. a’ likat, hasadékot (1792 Kisded szótár C0816, 33) | nem kell száját ruha tsettsel mind szntelen duggatni (1796 Kiss József¹ C2700, 75) | a két kis duda olyan hangversenyt csapott a vityillóban, hogy Boris néne egyre duggatta a fülét (1883 Bodon József C1127, 69).

3a. ’〈kacsát, libát〉 töm’ ❖ [a bátyja] mindig duggatja, mint a’ ludakat szokták, még sincsen soha pénze (1838 Jósika Miklós C2398, 64) | kacsát, libát duggatnak belőle [ti. a fatálból] (1937 Kiss Lajos¹ C6817, 169).

3b. ’〈étellel, pénzzel〉(titokban) bőségesen ellát vkit’ ❖ [a szakácsnő] jó falatkákkal duggathat [téged] (1861 Fáy András¹ C1720, 125) | [Jancsit] a szakácsné duggatta kenyérkével, titokban (1883 Bodon József C1127, 61) | Aki pénzzel duggatta a strázsát, annak nem is nagyon kellett szökni (1927 Móra Ferenc C3206, 38) | Fülheggyel hallottam azt a házbeli pletykát, hogy az „úr”, már mint én, azért duggatja még szivarral is az öreg rongyost, mert valami távoli rokona (1934 Móra Ferenc C3203, 232).

J: dugdos.

Ö: be¹.

ÖU: el~, ki~, körül~, le~, össze~, tele~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dug; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

duggat tárgyas ige 5a (/nyj)
1. (átv is)
〈vminek a belsejébe, ill. szűk helyre, nyílásba〉 ismételten, csúsztatva (be)tesz vmit
Szedök a’ [szőlő]gerézdet ſerényen ſzaggattyák; De ſzemét ſzájokba-is böven duggattyák
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
[a juhász] a falu juhát széltére nyiratja S a gyapjúnak árát mind zsebre duggatja
(1849 Sárosi Gyula)
[A kaukázusi harcosok] töltényei kis facsövekben állnak, mellyekben a lőpor és golyó áll. Ezekből 16–20 db.darab bőrtokozatba van duggatva
(1858 Vasárnapi Újság)
Czélszerübb […] a rókalyukba messze benyúló száraz ágakat sürün duggatni
(1880 Vajda János)
1a.
〈puha anyagba, kül. földbe〉 ismételten v. egymás után belenyom vmit
töviseket duggatott a’ fldbe, hogy […] kertetskéjét sövénynyel körlvêgye
(1787 Gelei József ford.Campe)
[a katona] lábait térdig szenes üszökbe duggatta
(1804 Bessenyei György¹)
[A madarak ellen] ijesztöüket is szoktak a földbe duggatni: botra aggatott rongyokat
(1957 Néprajzi Közlemények)
A [torma]dugványokat a bakhátak oldalába 30–40 cm mélyre, ültetőfa segítségével duggatják
(1982 NéprajziLex.)
1b. (nyj)
〈szalma- v. nádtetőt〉 úgy javít, hogy a hiányokat új szalma- v. nádcsomók bedugdosásával pótolja
[A fuvaros,] ha nincs fuvar, a lovak körül foglalatoskodik […] vagy barkácsol, kerítést reperál, tetejet duggat
(1934 Kiss Lajos¹)
Akár kétszáz évig is tartott egy ilyen [nád]tető, ha időben „duggatták”, javították
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
2.
hol ide, hol oda téve elrejt, rejteget vki elől vmit, es. vkit
Ekkor Éltét minden [= mindenki] nagy Bajjal duggatta
(1783 Keresztesi József)
őket a’ kamarába vagy pintzébe duggassák
(1810 Nagy Sámuel²)
ott már csak saját komornokát találta, ki későn duggatá a Miklóstól kapott levelet
(1855 Vasárnapi Újság)
Tizenkét szeretője van, azokná duggatja a kincseit
(1941 Móricz Zsigmond)
2a. (ritk)
(titokban) többször v. rendszeresen juttat, ad vkinek vmit
[a cselédek] mindég tsak tserfelnek, oſztán nyalnak falnak, Morzsáját ſem látjuk a’ bels aſztalnak. Tsak kurafijoknak ſzoktak k duggatni
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
3.
〈nyílást〉 tömköd (vmivel)
Duggatni: be dugni, -tömni p. o.példának okáért a’ likat, hasadékot
(1792 Kisded szótár)
nem kell száját ruha tsettsel mind szntelen duggatni
(1796 Kiss József¹)
a két kis duda olyan hangversenyt csapott a vityillóban, hogy Boris néne egyre duggatta a fülét
(1883 Bodon József)
3a.
〈kacsát, libát〉 töm
[a bátyja] mindig duggatja, mint a’ ludakat szokták, még sincsen soha pénze
(1838 Jósika Miklós)
kacsát, libát duggatnak belőle [ti. a fatálból]
(1937 Kiss Lajos¹)
3b.
〈étellel, pénzzel〉 (titokban) bőségesen ellát vkit
[a szakácsnő] jó falatkákkal duggathat [téged]
(1861 Fáy András¹)
[Jancsit] a szakácsné duggatta kenyérkével, titokban
(1883 Bodon József)
Aki pénzzel duggatta a strázsát, annak nem is nagyon kellett szökni
(1927 Móra Ferenc)
Fülheggyel hallottam azt a házbeli pletykát, hogy az „úr”, már mint én, azért duggatja még szivarral is az öreg rongyost, mert valami távoli rokona
(1934 Móra Ferenc)
J: dugdos
Ö: be¹
ÖU: elduggat, kiduggat, körülduggat, leduggat, összeduggat, teleduggat, visszaduggat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dug; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások