duplum fn 3A

1. (Könyv is) ’vmely kézirat v. (könyvtári) kiadvány, dokumentum másodpéldánya’ ❖ azt a’ corrigált ódát megette a tűz, azért tőled várom a’ Duplumot (1810 Virág Benedek C2561, 112) | Az exkomornyik … a fönérintett emlékirat dupplumát csakugyan kezeimhez szolgáltatta (1863 Frankenburg Adolf C1762, 133) | Feltűnő a könyvtárak gazdagsága, a stotzingit leszámítva, mindenütt ezren felül van a művek száma. Ehhez még 2,5–3%-ot tehetünk, ennyi volt a duplumok száma. Nem tudjuk, miért ennyire alacsonyra értékelték a könyveket, nem fedik a reális értéket (1962 Schram Ferenc CD52) | A jelentősebb folyóiratokat […] összegyűjtötték, s ha hiányosnak bizonyult valamely évfolyam, kiegészítették a főiskola Nagykönyvtárának duplumából (1997 Nagy Júlia CD40).

2. (rég) ’vmely (múzeumi) gyűjteményhez tartozó dolog v. műtárgy többes példánya v. másolata’ ❖ Azon boldog hitben élünk, hogy a két kép teljes joggal viseli ama nagy neveket. A másolatokat egy tehetséges fiatal müvész kezéből birjuk, ki azokat, […] a nemzeti muzeum képcsarnokában másolá. Ha kivánja ön, szivesen többet is. – De a „duplumokat” nehezen fogják oda adni a gróf urnak (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Azon duplumokat, melyekre a pesti múzeumnak szüksége nincs, a kolozsvárinak átadni kegyeskedjék (1861–1862 Duka Tivadar CD30) | Kanitz Ágost, bölcseleti doktor, egyetemi tanár […], született 1843. ápr. 25. Lugoson (Krassóm.), hol atyja K. [= Kanitz] Simon polgári seborvos, Heuffelnek orvosa lévén, az utóbbi növényeinek és könyveinek duplumait kapta később atyja révén, melyekből korán nyert botanikai irányt és tájékozást (1897 Magyar írók élete CD27).

3. (rég, Jog) ’〈károkozás, ill. adósság miatt kirótt pénzbüntetésként:〉 az okozott kár értékének kétszerese’ ❖ A paraszt mint sem duplumot fizessen, inkább szenved testi büntetést (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Ung vármegye szolgabírái Nagymihályi Mihály fiát Györgyöt, Nagymihályi Pongrácz ellen négy márkányi tartozásának duplumában elmarasztalják (1873 Nagy Gyula¹ CD57).

4. (Tud) ’〈írott szövegben:〉 vmely részlet másodszori v. pontatlan, romlott változatának előfordulása’ ❖ Ide tartoznak még a hóriak is a maguk hat törzsével (1Móz 36,20–28; itt Disón és Disán duplum) (1993 BibliaiLex. CD1207) | A 8. versben szövegromlással van dolgunk. Szó szerint: „Neked mondja szívem: keressétek orcámat! Orcádat keresem, Uram!” A középső mondat („keressétek orcámat”) zavaró duplum; kihagyásával helyreáll a vers értelme (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dupla; ÉKsz.; SzT.; IdSz. duplikátum

duplum főnév 3A
1. (Könyv is)
vmely kézirat v. (könyvtári) kiadvány, dokumentum másodpéldánya
azt a’ corrigált ódát megette a tűz, azért tőled várom a’ Duplumot
(1810 Virág Benedek)
Az exkomornyik … a fönérintett emlékirat dupplumát csakugyan kezeimhez szolgáltatta
(1863 Frankenburg Adolf)
Feltűnő a könyvtárak gazdagsága, a stotzingit leszámítva, mindenütt ezren felül van a művek száma. Ehhez még 2,5–3%-ot tehetünk, ennyi volt a duplumok száma. Nem tudjuk, miért ennyire alacsonyra értékelték a könyveket, nem fedik a reális értéket
(1962 Schram Ferenc)
A jelentősebb folyóiratokat […] összegyűjtötték, s ha hiányosnak bizonyult valamely évfolyam, kiegészítették a főiskola Nagykönyvtárának duplumából
(1997 Nagy Júlia)
2. (rég)
vmely (múzeumi) gyűjteményhez tartozó dolog v. műtárgy többes példánya v. másolata
Azon boldog hitben élünk, hogy a két kép teljes joggal viseli ama nagy neveket. A másolatokat egy tehetséges fiatal müvész kezéből birjuk, ki azokat, […] a nemzeti muzeum képcsarnokában másolá. Ha kivánja ön, szivesen többet is. – De a „duplumokat” nehezen fogják oda adni a gróf urnak
(1858 Vasárnapi Újság)
Azon duplumokat, melyekre a pesti múzeumnak szüksége nincs, a kolozsvárinak átadni kegyeskedjék
(1861–1862 Duka Tivadar)
Kanitz Ágost, bölcseleti doktor, egyetemi tanár […], született 1843. ápr. 25. Lugoson (Krassóm.), hol atyja K. [= Kanitz] Simon polgári seborvos, Heuffelnek orvosa lévén, az utóbbi növényeinek és könyveinek duplumait kapta később atyja révén, melyekből korán nyert botanikai irányt és tájékozást
(1897 Magyar írók élete)
3. (rég, Jog)
〈károkozás, ill. adósság miatt kirótt pénzbüntetésként:〉 az okozott kár értékének kétszerese
A paraszt mint sem duplumot fizessen, inkább szenved testi büntetést
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Ung vármegye szolgabírái Nagymihályi Mihály fiát Györgyöt, Nagymihályi Pongrácz ellen négy márkányi tartozásának duplumában elmarasztalják
(1873 Nagy Gyula¹)
4. (Tud)
〈írott szövegben:〉 vmely részlet másodszori v. pontatlan, romlott változatának előfordulása
Ide tartoznak még a hóriak is a maguk hat törzsével (1MózMózes 1. könyve 36,20–28; itt Disón és Disán duplum)
(1993 BibliaiLex.)
A 8. versben szövegromlással van dolgunk. Szó szerint: „Neked mondja szívem: keressétek orcámat! Orcádat keresem, Uram!” A középső mondat („keressétek orcámat”) zavaró duplum; kihagyásával helyreáll a vers értelme
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dupla; ÉKsz.; SzT.; IdSz. duplikátum

Beállítások