effajta mut nm 6A

1. (mn-i értékben) ’ilyenféle, ilyen(fajta), ehhez hasonló v. ilyen jellegű’ ❖ Hiába mondatott, hogy Hodzsa et Comp. rablócsorda folytonos üldöztetés alatt van, hogy e megye is e végből minden lehető intézkedéseket megtett, hogy ministerialis rendeletek szerint, e fajta gaznép rögtönitélő biróságnak által adatni parancsoltatik (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Thurzó Imre lakodalma] csak készpénzben több mint 100.000 forintba került. Az effajta népes és szertartásos pompával végbemenő lakzikat igen természetesen nagy gonddal kellett előkészíteni (1890 Ballagi Aladár 8025002, 508) | nyugaton ezidőtájt [ti. a 15–16. században] már több kenyérfélét is használnak, ismerik a hurkát, s más efajta ínyencfalatokat (1939 Elekes Lajos CD43) | Az effajta versfaragók (1961 Földes Anna 9154002, 26) | korán kelni, mellőzni a fölösleges fényűzést, keményen dolgozni. Az effajta fegyelemnek megvoltak a nyilvánvaló gyengéi (1984 Várady Szabolcs ford.–Fromm 1159002, 134) | A másik effajta élményem helyszínét és idejét képtelen lennék meghatározni (2010 Magyar László András 3153008, 804).

2. (fn-i értékben) (ritk) ’a közvetlen szövegelőzményben megjelölthöz hasonló v. olyan minőségű, jellegű dolog v. személy’ ❖ – Hej csak feleségem volna – jó; de még jobb, – valamennyi e fajta közt legjobb: Ha majd megnősülök (1860 Arany János C6506, 280) | Bementem egy kávémérésbe, az ablakhoz ültem, s néztem, hogy ki hogy beszél, hogy fut, hogy eszik, szeme hogy jár. Valahogy mégis csalódás, hogy ezek is éppen olyan emberek, mint mi, s hogy indián s más effajta sehol sincs (1926 Tamási Áron 9701018, 114).

J: efféle.

Vö. ÉKsz.

effajta mutató névmás 6A
1. (mn-i értékben)
ilyenféle, ilyen(fajta), ehhez hasonló v. ilyen jellegű
Hiába mondatott, hogy Hodzsa et Comp.compania ’társaság’ rablócsorda folytonos üldöztetés alatt van, hogy e megye is e végből minden lehető intézkedéseket megtett, hogy ministerialis rendeletek szerint, e fajta gaznép rögtönitélő biróságnak által adatni parancsoltatik
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Thurzó Imre lakodalma] csak készpénzben több mint 100.000 forintba került. Az effajta népes és szertartásos pompával végbemenő lakzikat igen természetesen nagy gonddal kellett előkészíteni
(1890 Ballagi Aladár)
nyugaton ezidőtájt [ti. a 15–16. században] már több kenyérfélét is használnak, ismerik a hurkát, s más efajta ínyencfalatokat
(1939 Elekes Lajos)
Az effajta versfaragók
(1961 Földes Anna)
korán kelni, mellőzni a fölösleges fényűzést, keményen dolgozni. Az effajta fegyelemnek megvoltak a nyilvánvaló gyengéi
(1984 Várady Szabolcs ford.Fromm)
A másik effajta élményem helyszínét és idejét képtelen lennék meghatározni
(2010 Magyar László András)
2. (fn-i értékben) (ritk)
a közvetlen szövegelőzményben megjelölthöz hasonló v. olyan minőségű, jellegű dolog v. személy
– Hej csak feleségem volna – jó; de még jobb, – valamennyi e fajta közt legjobb: Ha majd megnősülök
(1860 Arany János)
Bementem egy kávémérésbe, az ablakhoz ültem, s néztem, hogy ki hogy beszél, hogy fut, hogy eszik, szeme hogy jár. Valahogy mégis csalódás, hogy ezek is éppen olyan emberek, mint mi, s hogy indián s más effajta sehol sincs
(1926 Tamási Áron)
J: efféle
Vö. ÉKsz.

Beállítások