egykori mn 1A3

1. ’〈Múltra, korábbi időre utalva.〉’

1a. ’〈olyan személy, dolog jelzőjeként, aki v. amely a beszédhelyzet v. a szóban forgó esemény idejében már nem, de egykor akként, abban a minőségben létezett, mint amelyet a jelzett szó, kifejezés jelöl〉’ ❖ Megengedjenek az Urak, […] ha a’ mai Prédikátzióm olly tanúltt munka nem vólt, mint a’ millyetént Superintendens Szilágyinak egykori Tanítványától vártak (1792 Aszalai János ford.–Lessing 7011001, 6) | Hová lettek [Székesfehérvár] nevezetes bástyái? hová az egykori főváros palotái és csarnoki? (1845 Pongrácz Lajos 8373016, 12) | Egykori leányszobájában ágya fölött lógott egy arckép (1920 Kosztolányi Dezső 9359180, 49) | az egykori Dacia provincia területén a rómaiak utáni időkben is a helyi romanizálódott lakosság élt (1991 Bartha Antal ford.–Susarin 2037012, 1496) | jóllehet régi lakásáról elköltözött, egykori szomszédjai segítségével ráleltem hajdani évfolyamtársamra (2010 Huszár Tibor 3159003, 245).

1b. ’régen élt, hajdani 〈személy〉’ ❖ eggykori királyink’ kevélységét (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163069, 194) | Az egykori troubadourok helyett időszakunkban már irodalmi kupecek és alkuszok barangolnak (1879 Lauka Gusztáv 8268040, 121) | Ami nekünk nagy emlék, egy egykori civis romanusnak szomorú kisvároska (1937 Cs. Szabó László 9093013, 125) | Ha elolvassuk azt a szövegrészt, ahova az egykori apáca (a kódexet másoló 2. személy) a papírszeletkét beillesztette, azonnal meglátjuk hogy ez épp a szenvedéstörténet (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 660).

1c. ’valaha volt, ma már nem létező v. elmúlt 〈dolog, ill. idő, állapot〉’ ❖ mintha bóldogſágomnak egykori els óráját élném (1794 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe 7163056, 37) | [több tartományban] nincs többé meg a’ hajdani termékenység, ’s a’ climának egykori rendes volta (1834 Fillértár 8623003, 231) | [Spanyolország] egykori gazdagságát szegénység és nyomor váltotta fel (1884 Hunfalvy János 8191009, 625) | föl kell tennünk egy olyan ősnépet is, mely az egykori alapnyelvet beszélte (1937 Zsirai Miklós 9805004, 106) | az egykori idők élő részeseit (1987 Lévai Béla 1094001, 9) | az egykori városfalon belüli és kívüli részek között fennmaradt bizonyos szintkülönbség (2010 Magyar Narancs 3220004, 47).

1d. ’egyszer vmikor a múltban tett, véghezvitt v. történt 〈cselekvés, esemény〉’ ❖ Megírtam Sárosinénak, hogy ámbár jól emlékezem, hogy eggykori szóllásom neheztelését vonta reám, most még is szóllok (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 281) | Az én egykori fogadtatásom semmiben sem hasonlított ehhez (1882 Szathmáry Károly 8428008, 6) | Akkor még nem tudtam, hogy az előkelő és félelmes vándor, atyám egykori látogatása nyomában különösen megszigoritották Skeria szigetén az idegenellenőrzést (1952 Márai Sándor 9421019, 89) | Ki sejtette volna azon az egykori fóti szüreten, hogy az ártatlannak tűnő hat szóra pár év múlva új felismerés rímel majd (1996 Szabó Magda 9630011, 181).

1e. (rég, ritk) ’〈olyan személyre utaló jelzőként, aki egyszer vmikor (köz)ismertté vált vmely történetből, adomából, de akit nem akar pontosan megnevezni a beszélő〉’ ❖ ha ki én ellenem valamit tud, mondja-meg, én meg-felelek, de ne hazudjon; mert ha hazud, bizonyoſan úgy jár, mint az egykori tudatlan orvos (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 120) | No, majd úgy teszek, mint az egykori király (nem jut eszembe a neve), aki a pecsétnyomó gyűrűjét ejtette a földre, hogy azalatt, amíg azt fölveszi, úgy lássék, mintha térdet hajtana (1877 Jókai Mór CD18).

2. (kissé rég, ritk) ’majdani, vmikor a jövőben (lehetségesen) történő, bekövetkező, ill. élő’ ❖ senkitül segitséget sem kivánunk sem várunk; hanem minden előmenetelünket ’s honunk egykori magasb állását az egyesült nemzeti erő józan fejlődésébül remélljük (1831 Széchenyi István 8429007, 117) | csupán egy vérlázitó episodot kivánok szolgáltatni a magyar szabadságharc egykori történetirójának (1880 Boross Mihály C1156, 10).

3. (/ritk) ’〈kül. múltra vonatkoztatva:〉(vmivel) egykorú, egyidejűleg történő, ill. azonos időben létező v. keletkező’ ❖ Simultaneus […], egykori, egyszerre vagy egy idben történ (1818 Lexicon trilingve C3044, 1233. hasáb) | [Nagy-Britannia királya] kivánatosnak találja, az említett ratificatiok kicserélésére tűzött határnapot a’ folyó hónap 31dikeig terjesztetni, mi által a’ legtávolabb udvaroknak is megkönnyíttessék ezen kicserélésnek a’ többi udvarokkal egykori végbevitele (1832 Jelenkor C0223, 66) | Egy egykori görög történetíró dícséri a frankok családi és állami életét (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Miss Cornelisről egykori memoárok többször megemlékeznek (1912 Fenyő Miksa CD10) | [a Museo Nazionale pompeji termében] tizenkilenc évszázados bab, borsó, mandula, dió, kenyér és tojás, szép, egykori tányérokon (1936 Bálint György 9021001, 13) | egész Erdély-szerte is ritkák az olyan vártartományi, fiskális birtokok urbáriumai és leltárai (nem is beszélve a magánföldesúriakról), amelyek egykoriak lennének az 1619. évi adóösszeírásokkal, vagy éppenséggel megelőznék azokat (2001 Demény Lajos CD58).

Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

egykori melléknév 1A3
1.
〈Múltra, korábbi időre utalva.〉
1a.
〈olyan személy, dolog jelzőjeként, aki v. amely a beszédhelyzet v. a szóban forgó esemény idejében már nem, de egykor akként, abban a minőségben létezett, mint amelyet a jelzett szó, kifejezés jelöl〉
Megengedjenek az Urak, […] ha a’ mai Prédikátzióm olly tanúltt munka nem vólt, mint a’ millyetént Superintendens Szilágyinak egykori Tanítványától vártak
(1792 Aszalai János ford.Lessing)
Hová lettek [Székesfehérvár] nevezetes bástyái? hová az egykori főváros palotái és csarnoki?
(1845 Pongrácz Lajos)
Egykori leányszobájában ágya fölött lógott egy arckép
(1920 Kosztolányi Dezső)
az egykori Dacia provincia területén a rómaiak utáni időkben is a helyi romanizálódott lakosság élt
(1991 Bartha Antal ford.Susarin)
jóllehet régi lakásáról elköltözött, egykori szomszédjai segítségével ráleltem hajdani évfolyamtársamra
(2010 Huszár Tibor)
1b.
régen élt, hajdani 〈személy〉
eggykori királyink’ kevélységét
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Az egykori troubadourok helyett időszakunkban már irodalmi kupecek és alkuszok barangolnak
(1879 Lauka Gusztáv)
Ami nekünk nagy emlék, egy egykori civis romanusnak szomorú kisvároska
(1937 Cs. Szabó László)
Ha elolvassuk azt a szövegrészt, ahova az egykori apáca (a kódexet másoló 2. személy) a papírszeletkét beillesztette, azonnal meglátjuk hogy ez épp a szenvedéstörténet
(1987–1988 Horváth Iván)
1c.
valaha volt, ma már nem létező v. elmúlt 〈dolog, ill. idő, állapot〉
mintha bóldogſágomnak egykori els óráját élném
(1794 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
[több tartományban] nincs többé meg a’ hajdani termékenység, ’s a’ climának egykori rendes volta
(1834 Fillértár)
[Spanyolország] egykori gazdagságát szegénység és nyomor váltotta fel
(1884 Hunfalvy János)
föl kell tennünk egy olyan ősnépet is, mely az egykori alapnyelvet beszélte
(1937 Zsirai Miklós)
az egykori idők élő részeseit
(1987 Lévai Béla)
az egykori városfalon belüli és kívüli részek között fennmaradt bizonyos szintkülönbség
(2010 Magyar Narancs)
1d.
egyszer vmikor a múltban tett, véghezvitt v. történt 〈cselekvés, esemény〉
Megírtam Sárosinénak, hogy ámbár jól emlékezem, hogy eggykori szóllásom neheztelését vonta reám, most még is szóllok
(1805 Kazinczy Ferenc)
Az én egykori fogadtatásom semmiben sem hasonlított ehhez
(1882 Szathmáry Károly)
Akkor még nem tudtam, hogy az előkelő és félelmes vándor, atyám egykori látogatása nyomában különösen megszigoritották Skeria szigetén az idegenellenőrzést
(1952 Márai Sándor)
Ki sejtette volna azon az egykori fóti szüreten, hogy az ártatlannak tűnő hat szóra pár év múlva új felismerés rímel majd
(1996 Szabó Magda)
1e. (rég, ritk)
〈olyan személyre utaló jelzőként, aki egyszer vmikor (köz)ismertté vált vmely történetből, adomából, de akit nem akar pontosan megnevezni a beszélő〉
ha ki én ellenem valamit tud, mondja-meg, én meg-felelek, de ne hazudjon; mert ha hazud, bizonyoſan úgy jár, mint az egykori tudatlan orvos
(1780 Patay Sámuel ford.)
No, majd úgy teszek, mint az egykori király (nem jut eszembe a neve), aki a pecsétnyomó gyűrűjét ejtette a földre, hogy azalatt, amíg azt fölveszi, úgy lássék, mintha térdet hajtana
(1877 Jókai Mór)
2. (kissé rég, ritk)
majdani, vmikor a jövőben (lehetségesen) történő, bekövetkező, ill. élő
senkitül segitséget sem kivánunk sem várunk; hanem minden előmenetelünket ’s honunk egykori magasb állását az egyesült nemzeti erő józan fejlődésébül remélljük
(1831 Széchenyi István)
csupán egy vérlázitó episodot kivánok szolgáltatni a magyar szabadságharc egykori történetirójának
(1880 Boross Mihály)
3. (/ritk)
〈kül. múltra vonatkoztatva:〉 (vmivel) egykorú, egyidejűleg történő, ill. azonos időben létező v. keletkező
Simultaneus […], egykori, egyszerre vagy egy idben történ
(1818 Lexicon trilingve)
[Nagy-Britannia királya] kivánatosnak találja, az említett ratificatiok kicserélésére tűzött határnapot a’ folyó hónap 31dikeig terjesztetni, mi által a’ legtávolabb udvaroknak is megkönnyíttessék ezen kicserélésnek a’ többi udvarokkal egykori végbevitele
(1832 Jelenkor)
Egy egykori görög történetíró dícséri a frankok családi és állami életét
(1900 Nagy képes világtörténet)
Miss Cornelisről egykori memoárok többször megemlékeznek
(1912 Fenyő Miksa)
[a Museo Nazionale pompeji termében] tizenkilenc évszázados bab, borsó, mandula, dió, kenyér és tojás, szép, egykori tányérokon
(1936 Bálint György)
egész Erdély-szerte is ritkák az olyan vártartományi, fiskális birtokok urbáriumai és leltárai (nem is beszélve a magánföldesúriakról), amelyek egykoriak lennének az 1619. évi adóösszeírásokkal, vagy éppenséggel megelőznék azokat
(2001 Demény Lajos)
Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások