elkap ige 2a6

1. ts ’〈mozgó tárgyat, állatot v. személyt〉 hirtelen megfog’ ❖ [Sarantia] dsidáját fel-lökvén ’s meg elkapván, tsak úgy jádzodozott (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 7) | valahányszor a falra dobjuk, visszaesésekor a lapdát annyiszor elkapjuk (1878 Hamary Béla 8178001, 7) | Egyik futó bikát szarvánál kapja el Ourrias (1916 Gábor Andor ford.–Mistral 9163015, 72) | Segítség! Zuhan! Kapják el! (1970 Örkény István 9500038, 387).

1a. ’hirtelen megfog, megragad vmit, vkit’ ❖ Vigyázz-vigyázz! el-kapja kezed’ a’ Róka! (1786 Dugonics András 7087011, 334) | az ifjú hamarább elkapta a kezecsuklóját, s az apa érezheté, hogy a fiának az ökle, mint egy vasbilincs, úgy tartja fogva a kezét (1885 Jókai Mór CD18) | [az elefánt] elkapta ormányával a sárga zsiráf két hátsó lábát, és megpróbálta kihúzni az ágy alól (1914 Mikes Lajos 9443001, 96) | Iván Artyemicsnek, ahogy a templomból kilépett, vagy egy tucat fekete, görcsös kéz kapta el a bársony kabátszárnyát (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 493).

1b. ’〈vminek a lényegét, hangulatát stb.〉 megragadja (és ábrázolja)’ ❖ Már nyolc órakor a Vénusz előtt ültem ceruzásan és huszadszor kezdtem újra a szobor fejét, mégsem sikerült kifejezését elkapnom (1919 Elek Artúr ford.–Mérimée CD10) | talán végül mégis sikerül elkapni valamit a kifejezhetetlenből, végigölteni egy gondolat szálát a részvétlen anyagon (1933 Illés Endre CD10) | a ragyogó szovjet dokumentumfilmnek sikerült a fesztivál hangulatát „elkapni(1958 Esti Hírlap máj. 9. C0122, 2) | Kitűnő, remekül elkapott figurák, mini sztorik gyűjteménye a kötet (1994 Új Könyvek CD29).

1c. ’〈vmely tovatűnő jelenséget, megnyilvánulást〉 hirtelen érzékel, észlel’ ❖ egy-egy jó fül [...] elkapta a szót (1885 Tolnai Lajos C4211, 24) | [Kurátor] egy kis mosolygásfélét kapott el a megríkatott gyerek arcán (1930 Németh László² 9485003, 141) | [Bandi] másképp kezdte értelmezni Erzsinek azokat a pillantásait, melyeket még a társaság ittlétekor kapott el (1969 Csurka István 9096005, 203) | [a lány] kihajol egy-egy pillanatra valami erős rajzolatú váll mögül, hogy elkapjon az előadásból fontosnak ítélt szavakat (1989 Csengey Dénes 1028003, 41).

1d. ’〈fényképező- v. felvevőgép(pel)〉 lekap, megörökít vkit, vmit’ ❖ másodpercek századrészeit elkapni, az élességet eltünő részletek kidomborításáig fokozni [a fényképen] (1927 Rabinovszky Máriusz CD10) | Úgye milyen jól sikerült felvétel ez az adjunktus úrról? [...] sikerült őt jellemző pózban elkapni (1933 Török Sophie CD10) | az énekes valóban vezeti az előadást, alig tudom elkapni egy-egy pillanatra az objektívvel (1980 Pogány Imre 2054036, 454) | Benda Iván kamerájával szeret kilesni intim pillanatokat [...]. Elkapja például Kocsis Zoltánnak egy fintorát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’heves mozdulattal megragadva hirtelen elvesz, ill. elránt (vhonnan v. vkitől) vmit, vkit’ ❖ [a gróf,] a’ midn az Eleonóra írását meg-esmérvén el-kapta, és elſzör meg-tsókolgatta, azután a’ petsétjét fel-bontván, e’ következend levelet olvaſta (1785 Mándi Sámuel ford.–Korn 7223001, 242) | [Pelargus] sietett hirtelen elkapni a lábost a tűzről (1884 Jókai Mór CD18) | A könyvet elővéve, Hajnal kapzsian elkapta tőlem, de lapozni kezdvén benne, nem találta a pénzt (1902 A magyar anekdotakincs 9721001, 24) | azt találgattam, vajjon ő [ti. a leány] vagy a húga kapta el a gyermeket a lovak elől (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 43) | – Mi van Laji? – kapta el arcáról a vizes kendőt Sztekics (1971 Szemlér Ferenc 9655002, 229).

2a. (rég) ’gyors mozdulattal, észrevétlenül elemel, ellop vmit’ ❖ [az atyafiak] hurczolák mindeneket az által ellenbe való palota udvarára [...] egynek őrizőnek kelle lenni, hogy valamit el ne kapjanak (1790 Héczei Dániel 7139001, 184) | [az őr] mindenkit figyelmeztet, hogy „tessék letenni a szivart”. Az így letett szivart persze, hogy aztán ő akvirálja [= szerezze meg], ha ugyan előbb nem kapják el az özönével ott álló csavargógyerekek (1882 Mikszáth Kálmán 8312122, 18).

2b. (/biz) ’gyorsan megszerez, megkaparint magának (vki elől) vmit, es. vkit’ ❖ még valaki ellem el-kapja a’ kontzot (1789 Fejér György ford.–Gottsched 7485001, 11) | ha meg akarod tartani [a lakást] – írj tüstént Egressynek, nehogy elkapják (1849 Petőfi Sándor C0642, 198) | [Kolacsek Mátyás] csak ugy lóg ide-oda, hol itt, hol ott kap el egy kis pénzecskét (1931 Kassák Lajos 9314006, 71) | Az élelmesebbek már a lektortól jönnek, ahol megpróbálják elkapni a jól fizető anyagokat (1972 Nádudvari Anna 2021005, 881).

2c. ’〈testrészét〉 elrántja, ill. 〈tekintetét〉 gyorsan elfordítja vhonnan’ ❖ a gyermek elkapta az anyja emlőjétől a fejét (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 466) | mindenki elkapja róla tekintetét, amit eddig ráfüggesztve tartott (1856 Jókai Mór CD18) | szédülés fogott el, elkaptam combjaimat két lába mellől (1930 Köves Tibor CD10) | Jóska átnyújtja [...] a hóvirágot. Kezük összeér egy pillanatra, Zsuzsi úgy kapja el a magáét, mintha megégette volna (1958 Szabó István² 9625002, 43).

2d. ’hirtelen más irányba fordít vmit’ ❖ [Bokor Gyuri] elkapta a kormányt, elhúzott mellettem (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 64).

2e. (rég v. nyj) ’teljes egészében gyorsan megvásárol, árucikként elvisz vmit’ ❖ annyi bizonyos, hogy e most kibocsátott 280 részvény legnagyobb hihetőséggel, rögtön el lesz kapva (1835 Széchenyi István 8429025, 81) | Dél tájban voltam jegyért, de már akkor minden páholy el volt kapva (1846 Petőfi Sándor C3505, 156) | a téli öltözetek legkelendőbbek egyike a buda volt; ugyhogy azokból eleget készitenünk nem is lehetett; mert ha egy készen volt, azt azonnal elkapták (1861 Férfidivatközlöny 8620001, 11) | êkap: elkapkod (Êkapták az almát, mihánt kivittem) (1906 Bacsó Gyula C0706, 24).

2f. (rég) ’erőszakkal elragad(va magával visz), elrabol vkit, vmit’ ❖ Levatsitz Úr [...] a’ futó Jantsárokkal-is el-hagyatta az ágyúkat, mellyeket magokkal el-kaptak vólt (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419010, 348) | Egy szilaj lovag rám véletlen [= váratlanul] rohanva Elkapott lovamról s [...] hurcolván magával, Elhozott (1854 Vajda János CD01) | Mike Sára egyetlen leányát [...] mégiscsak elkapták: ha nem adták szép szóval, elhozták erővel (1882 Jókai Mór CD18).

2g. (rég) ’〈területet, tartományt〉 erőszakkal elfoglal, meghódít’ ❖ [az Oszmán Birodalom] Morvát, Cseh-Országot el-kapja (1790 Gvadányi József C1924, 36) | az Oroszok [...] Karjelországot [= Karéliát] tsak 1721-ben kapták-el a Svédektől (1801 Sokféle C1532, 80).

3. ts (átv is) ’〈sebesen mozgó, forgó dolog〉 hirtelen magával ránt(va elvisz, elsodor) vkit, vmit’ ❖ a’ lovak elkapák a’ szánat (1787 Magyar Kurír C0312, 231) | haj! a’ futó szél Elkapta [a völgy lakójának] hangját, A’ hab könyűit (1821 Vörösmarty Mihály 8524080, 172) | a mozdony megindult, s egy kerék elkapta a szerencsétlent [ti. a lakatost] (1856 Vasárnapi Újság CD56) | hajóra szállva elkap a hullám (1929 Babits Mihály ford.–Goethe CD10) | Kikerülhető azonban [...], hogy az országot elkapja és mélybe rántsa az adósságörvény (1994 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’〈kül. betegség〉 váratlanul, nagy erővel megtámad, hatalmába kerít vkit’ ❖ Bizonyos, hogy Széchenyit [...] nem valami agyat sorvasztó rendszerbetegség kapta el (1942 Németh László² 9485035, 322) | engem is elkapott az a nyavalya, amibe Gyöngyössy beleesett (1972 B. Nagy László 9474004, 217) | Tóth Krisztinát is elkapta az influenza (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈heves testi érzet, ill. erős érzelem〉 hirtelen elfog, ill. eltölt vkit’ ❖ köſs ónnot a’ ſarkadra, hogy zabolátlan ſzeles indulatod el ne kapjon és pokolig ne vigyen (1790 Andrád Sámuel ford. 7008017, 97) | Pálffyt elkapta a méreg, s Hochert összeszidta (1861 Szalay László 8419013, 189) | megint elkapja a nevetés (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Azt várhatnánk, hogy az emberek szenvedélyeik tetőpontján tudják legpontosabban kifejezni érzelmeiket, amikor valóságos lírai hevület kapja el őket. Nincs így (1936 Illyés Gyula 9274057, 132) | Halálos izgalom kap el (1994 Szántó Piroska 1166002, 32).

4. ts ’〈rejtőzködő v. menekülő személyt〉 kézre kerít, ill. váratlanul lecsapva rá elfog vkit’ ❖ [a halott gróf] moſt-is járna a ſetétben, kerülvén a Vároſt, és el-kapná a’ Gyermekeket (1781 Gombási István C1883, 136) | a’ várbéliek [...] egy erdő mellett lesbe állottak, és ſok Törököket kaptak el (1802 e. Budai Ferenc 7060004, 549) | [Józsi] történeteket mondott el, hogy kapták el az egészségügyi osztagot az oroszok (1956 Németh László² 2005002, 21) | Utána! A kis mólón, hátulról, talán még elkaphatjuk! (1970 Csuka Zoltán ford.–Krleža 9094003, 29).

4a. (biz) ’〈annak kif-ére, hogy vki úgy találkozik és teremt kapcsolatot vkivel, hogy az nem kerülheti el őt〉’ ❖ [Hegyfalussy] nagy későn kapott el egy ismerőst, ki meg tudta mondani, hogy a konzervativok az adózást a segélyzés alakjában szándékoznak megkerülni (1864 Vas Gereben C4381, 284) | Hazamenet Nagy Lajos elkapott a Japán kávéház előtt (1968 Déry Tibor 9107011, 380) | egyszer megint elkapott a folyosón Tomasz úr: „Még mindig itt vagy, gólya?” (1985 Szász Imre 9639001, 70) | sikerült elkapnom a feleségemet egy kiadós beszélgetésre (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 58).

4b. (biz) ’vmely tevékenység végzése közben tetten ér vkit’ ❖ ha netalán egyszer valóban elkapnál, rajtacsípnél [ti. azon, hogy elcsenek vmit], boldoggá tenne az? (1972 Tolnai Ottó 2054002, 431) | Laczkó tanár úr elkapott tegnap a vécén, amikor dohányoztál? (1973 Császár István 9084001, 75) | ha Hegyeshalomnál valakit elkaptak 10 deka arannyal, akkor megváltozott a határátlépés rendje (1990 Országgyűlési Napló CD62).

4c. (biz) ’〈közlekedési eszközt〉 még idejében elér’ ❖ a vonat vár, csak utol kell érni. Csak a csatlakozást kell elkapni (1915 Dénes Zsófia CD10) | sietek, talán még elkapom a vonatot (1947 Képes Szabad Föld júl. 20. C0229, 2).

4d. (biz) ’〈kellemetlen időjárási jelenség〉 utolérve meglep vkit, vmit’ ❖ Félek vihar kap el (1853 Arany János ford. C0646, 264) | Mari nénit elkapja a zápor az úton (1947 Szabad Föld márc. 15. C1537, 7) | A Viharmadár [nevű hajó] ma hajnalban kifutott és nyílt vízen kapta el a vihar (1951 Örkény István 9500001, 147) | Kiadós zápor kap el bennünket (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ts (rég) ’〈neki szükséges v. őt megillető dolgot〉 megkap vki’ ❖ Fel-kerekednek a’ buta paraſztok, ’s el-kapják a’ Menny Orſzágot; amazok [ti. a tanult emberek] pedig az ö Világi tudományokkal, mint az oktalan állatok, a’ teſt, és vérnek tselekedetiben fetrengenek (1772 Vajda Sámuel 7365001, 141) | a’ többiek jól jártak, Elkapták azt, a’ mit vártak (1818 Pálóczi Horváth Ádám 7257028, 8) | Ha a találó maga fel nem jelenti találmányát [ti. azt, amit megtalált], az őt illető egy harmadot helyette a feladó kapja el (1845 Kovách László 8574001, 21).

5a. ’〈(fertőző) betegséget〉 megkap (vkitől)’ ❖ a’ kik éh-gyomorral a’ munkára mennek, azok-is hamarább el-kapják a’ hasrágást (1776 Rácz Sámuel C3563, 146) | kik legjobban féltek a cholerától, legelsők estek bele [...] kik legtöbbet forgunk a betegek ágyai mellett, [...] legritkábban kapjuk el (1852 Bérczy Károly 8050002, 167) | A leány félni kezd, hogy édesanyjától el fogja kapni a „tüdőbetegséget” (1912 Csáth Géza 9085008, 71) | Remélem, nincs valami baja? Tudja, nem szeretném, ha elkapnék valamit (1969 Mándy Iván 9420024, 146).

5b. (rég) ’〈szokást, tudást stb.〉 eltanul, átvesz vkitől vki’ ❖ hogy [a ló] a’ farkával meg ne akadgyon, és ſzabadon futhasson, el-ſzokták néki a’ farkát vágni. Az Anglusoktól el-kapták a’ többi Nemzetek-is (1804 Tolnay Sándor 7351010, 164) | [a lányok] a himzést, kötést már elkapták ama’ lányoktól tanítás nélkül, csak látásból (1838 Vasárnapi Újság C0431, 429) | [Az előítéletet] nemcsak tanulótársaim, de tanáraim is mind elkapták egymástól (1877 Balázs Sándor¹ C0746, 7) | klumpa: facipő; a szomszédos sváboktól nagyon elkapták már a magyarok is (1915 Magyar Nyelvőr C5972, 381).

6. tn (ritk, nyj) ’〈állat, rendsz. ló〉 megriadva, megvadulva elszabadul, elfut’ ❖ A’ ló [...] meg nem ijjed minden kitsinységtől, és nem egy könnyen kap-el (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 501) | a hatalmas gyermeksereggel kísért „lovak elkaptak”, s a kupeceket a szekérrel, illetve szánnal a Dörgő patakba borították (1979 Ethnographia C7112, 100).

7. ts (rég) ’túlságosan a kedvében járva elkényeztet, túlzott igényűvé, kényessé, elbizakodottá tesz’ ❖ A szerencse el ne kapjon tégedet (1858 Dózsa Dániel C1435, 120) | [Cselleng úr] bizony, [Zsuzsika] felé sem jönne, a mióta úgy elkapták a szép leányok (1882 Jókai Mór C2297, 76) | Utóssó gyerek e, instállom [...] azír is van így elkapva (1913 Móricz Zsigmond C3222, 346).

Fr: frakk, gépszíj, grabanc, , szó¹.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. kap; ÉKsz.; SzT. ~, elkaphat, elkapott; ÚMTsz.

elkap ige 2a6
1. tárgyas
〈mozgó tárgyat, állatot v. személyt〉 hirtelen megfog
[Sarantia] dsidáját fel-lökvén ’s meg elkapván, tsak úgy jádzodozott
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
valahányszor a falra dobjuk, visszaesésekor a lapdát annyiszor elkapjuk
(1878 Hamary Béla)
Egyik futó bikát szarvánál kapja el Ourrias
(1916 Gábor Andor ford.Mistral)
Segítség! Zuhan! Kapják el!
(1970 Örkény István)
1a.
hirtelen megfog, megragad vmit, vkit
Vigyázz-vigyázz! el-kapja kezed’ a’ Róka!
(1786 Dugonics András)
az ifjú hamarább elkapta a kezecsuklóját, s az apa érezheté, hogy a fiának az ökle, mint egy vasbilincs, úgy tartja fogva a kezét
(1885 Jókai Mór)
[az elefánt] elkapta ormányával a sárga zsiráf két hátsó lábát, és megpróbálta kihúzni az ágy alól
(1914 Mikes Lajos)
Iván Artyemicsnek, ahogy a templomból kilépett, vagy egy tucat fekete, görcsös kéz kapta el a bársony kabátszárnyát
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
1b.
〈vminek a lényegét, hangulatát stb.〉 megragadja (és ábrázolja)
Már nyolc órakor a Vénusz előtt ültem ceruzásan és huszadszor kezdtem újra a szobor fejét, mégsem sikerült kifejezését elkapnom
(1919 Elek Artúr ford.Mérimée)
talán végül mégis sikerül elkapni valamit a kifejezhetetlenből, végigölteni egy gondolat szálát a részvétlen anyagon
(1933 Illés Endre)
a ragyogó szovjet dokumentumfilmnek sikerült a fesztivál hangulatát „elkapni
(1958 Esti Hírlap máj. 9.)
Kitűnő, remekül elkapott figurák, mini sztorik gyűjteménye a kötet
(1994 Új Könyvek)
1c.
〈vmely tovatűnő jelenséget, megnyilvánulást〉 hirtelen érzékel, észlel
egy-egy jó fül [...] elkapta a szót
(1885 Tolnai Lajos)
[Kurátor] egy kis mosolygásfélét kapott el a megríkatott gyerek arcán
(1930 Németh László²)
[Bandi] másképp kezdte értelmezni Erzsinek azokat a pillantásait, melyeket még a társaság ittlétekor kapott el
(1969 Csurka István)
[a lány] kihajol egy-egy pillanatra valami erős rajzolatú váll mögül, hogy elkapjon az előadásból fontosnak ítélt szavakat
(1989 Csengey Dénes)
1d.
〈fényképező- v. felvevőgép(pel) lekap, megörökít vkit, vmit
másodpercek századrészeit elkapni, az élességet eltünő részletek kidomborításáig fokozni [a fényképen]
(1927 Rabinovszky Máriusz)
Úgye milyen jól sikerült felvétel ez az adjunktus úrról? [...] sikerült őt jellemző pózban elkapni
(1933 Török Sophie)
az énekes valóban vezeti az előadást, alig tudom elkapni egy-egy pillanatra az objektívvel
(1980 Pogány Imre)
Benda Iván kamerájával szeret kilesni intim pillanatokat [...]. Elkapja például Kocsis Zoltánnak egy fintorát
(1999 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
heves mozdulattal megragadva hirtelen elvesz, ill. elránt (vhonnan v. vkitől) vmit, vkit
[a gróf,] a’ midn az Eleonóra írását meg-esmérvén el-kapta, és elſzör meg-tsókolgatta, azután a’ petsétjét fel-bontván, e’ következend levelet olvaſta
(1785 Mándi Sámuel ford.Korn)
[Pelargus] sietett hirtelen elkapni a lábost a tűzről
(1884 Jókai Mór)
A könyvet elővéve, Hajnal kapzsian elkapta tőlem, de lapozni kezdvén benne, nem találta a pénzt
(1902 A magyar anekdotakincs)
azt találgattam, vajjon ő [ti. a leány] vagy a húga kapta el a gyermeket a lovak elől
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
– Mi van Laji? – kapta el arcáról a vizes kendőt Sztekics
(1971 Szemlér Ferenc)
2a. (rég)
gyors mozdulattal, észrevétlenül elemel, ellop vmit
[az atyafiak] hurczolák mindeneket az által ellenbe való palota udvarára [...] egynek őrizőnek kelle lenni, hogy valamit el ne kapjanak
(1790 Héczei Dániel)
[az őr] mindenkit figyelmeztet, hogy „tessék letenni a szivart”. Az így letett szivart persze, hogy aztán ő akvirálja [= szerezze meg], ha ugyan előbb nem kapják el az özönével ott álló csavargógyerekek
(1882 Mikszáth Kálmán)
2b. (/biz)
gyorsan megszerez, megkaparint magának (vki elől) vmit, es. vkit
még valaki ellem el-kapja a’ kontzot
(1789 Fejér György ford.Gottsched)
ha meg akarod tartani [a lakást] – írj tüstént Egressynek, nehogy elkapják
(1849 Petőfi Sándor)
[Kolacsek Mátyás] csak ugy lóg ide-oda, hol itt, hol ott kap el egy kis pénzecskét
(1931 Kassák Lajos)
Az élelmesebbek már a lektortól jönnek, ahol megpróbálják elkapni a jól fizető anyagokat
(1972 Nádudvari Anna)
2c.
〈testrészét〉 elrántja, ill. 〈tekintetét〉 gyorsan elfordítja vhonnan
a gyermek elkapta az anyja emlőjétől a fejét
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
mindenki elkapja róla tekintetét, amit eddig ráfüggesztve tartott
(1856 Jókai Mór)
szédülés fogott el, elkaptam combjaimat két lába mellől
(1930 Köves Tibor)
Jóska átnyújtja [...] a hóvirágot. Kezük összeér egy pillanatra, Zsuzsi úgy kapja el a magáét, mintha megégette volna
(1958 Szabó István²)
2d.
hirtelen más irányba fordít vmit
[Bokor Gyuri] elkapta a kormányt, elhúzott mellettem
(1989 Börtön volt a hazám)
2e. (rég v. nyj)
teljes egészében gyorsan megvásárol, árucikként elvisz vmit
annyi bizonyos, hogy e most kibocsátott 280 részvény legnagyobb hihetőséggel, rögtön el lesz kapva
(1835 Széchenyi István)
Dél tájban voltam jegyért, de már akkor minden páholy el volt kapva
(1846 Petőfi Sándor)
a téli öltözetek legkelendőbbek egyike a buda volt; ugyhogy azokból eleget készitenünk nem is lehetett; mert ha egy készen volt, azt azonnal elkapták
(1861 Férfidivatközlöny)
êkap: elkapkod (Êkapták az almát, mihánt kivittem)
(1906 Bacsó Gyula)
2f. (rég)
erőszakkal elragad(va magával visz), elrabol vkit, vmit
Levatsitz Úr [...] a’ futó Jantsárokkal-is el-hagyatta az ágyúkat, mellyeket magokkal el-kaptak vólt
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Egy szilaj lovag rám véletlen [= váratlanul] rohanva Elkapott lovamról s [...] hurcolván magával, Elhozott
(1854 Vajda János)
Mike Sára egyetlen leányát [...] mégiscsak elkapták: ha nem adták szép szóval, elhozták erővel
(1882 Jókai Mór)
2g. (rég)
〈területet, tartományt〉 erőszakkal elfoglal, meghódít
[az Oszmán Birodalom] Morvát, Cseh-Országot el-kapja
(1790 Gvadányi József)
az Oroszok [...] Karjelországot [= Karéliát] tsak 1721-ben kapták-el a Svédektől
(1801 Sokféle)
3. tárgyas (átv is)
〈sebesen mozgó, forgó dolog〉 hirtelen magával ránt(va elvisz, elsodor) vkit, vmit
a’ lovak elkapák a’ szánat
(1787 Magyar Kurír)
haj! a’ futó szél Elkapta [a völgy lakójának] hangját, A’ hab könyűit
(1821 Vörösmarty Mihály)
a mozdony megindult, s egy kerék elkapta a szerencsétlent [ti. a lakatost]
(1856 Vasárnapi Újság)
hajóra szállva elkap a hullám
(1929 Babits Mihály ford.Goethe)
Kikerülhető azonban [...], hogy az országot elkapja és mélybe rántsa az adósságörvény
(1994 Országgyűlési Napló)
3a.
〈kül. betegség〉 váratlanul, nagy erővel megtámad, hatalmába kerít vkit
Bizonyos, hogy Széchenyit [...] nem valami agyat sorvasztó rendszerbetegség kapta el
(1942 Németh László²)
engem is elkapott az a nyavalya, amibe Gyöngyössy beleesett
(1972 B. Nagy László)
Tóth Krisztinát is elkapta az influenza
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
〈heves testi érzet, ill. erős érzelem〉 hirtelen elfog, ill. eltölt vkit
köſs ónnot a’ ſarkadra, hogy zabolátlan ſzeles indulatod el ne kapjon és pokolig ne vigyen
(1790 Andrád Sámuel ford.)
Pálffyt elkapta a méreg, s Hochert összeszidta
(1861 Szalay László)
megint elkapja a nevetés
(1896 Mikszáth Kálmán)
Azt várhatnánk, hogy az emberek szenvedélyeik tetőpontján tudják legpontosabban kifejezni érzelmeiket, amikor valóságos lírai hevület kapja el őket. Nincs így
(1936 Illyés Gyula)
Halálos izgalom kap el
(1994 Szántó Piroska)
4. tárgyas
〈rejtőzködő v. menekülő személyt〉 kézre kerít, ill. váratlanul lecsapva rá elfog vkit
[a halott gróf] moſt-is járna a ſetétben, kerülvén a Vároſt, és el-kapná a’ Gyermekeket
(1781 Gombási István)
a’ várbéliek [...] egy erdő mellett lesbe állottak, és ſok Törököket kaptak el
(1802 e. Budai Ferenc)
[Józsi] történeteket mondott el, hogy kapták el az egészségügyi osztagot az oroszok
(1956 Németh László²)
Utána! A kis mólón, hátulról, talán még elkaphatjuk!
(1970 Csuka Zoltán ford.Krleža)
4a. (biz)
〈annak kif-ére, hogy vki úgy találkozik és teremt kapcsolatot vkivel, hogy az nem kerülheti el őt〉
[Hegyfalussy] nagy későn kapott el egy ismerőst, ki meg tudta mondani, hogy a konzervativok az adózást a segélyzés alakjában szándékoznak megkerülni
(1864 Vas Gereben)
Hazamenet Nagy Lajos elkapott a Japán kávéház előtt
(1968 Déry Tibor)
egyszer megint elkapott a folyosón Tomasz úr: „Még mindig itt vagy, gólya?”
(1985 Szász Imre)
sikerült elkapnom a feleségemet egy kiadós beszélgetésre
(1989 Börtön volt a hazám)
4b. (biz)
vmely tevékenység végzése közben tetten ér vkit
ha netalán egyszer valóban elkapnál, rajtacsípnél [ti. azon, hogy elcsenek vmit], boldoggá tenne az?
(1972 Tolnai Ottó)
Laczkó tanár úr elkapott tegnap a vécén, amikor dohányoztál?
(1973 Császár István)
ha Hegyeshalomnál valakit elkaptak 10 deka arannyal, akkor megváltozott a határátlépés rendje
(1990 Országgyűlési Napló)
4c. (biz)
〈közlekedési eszközt〉 még idejében elér
a vonat vár, csak utol kell érni. Csak a csatlakozást kell elkapni
(1915 Dénes Zsófia)
sietek, talán még elkapom a vonatot
(1947 Képes Szabad Föld júl. 20.)
4d. (biz)
〈kellemetlen időjárási jelenség〉 utolérve meglep vkit, vmit
Félek vihar kap el
(1853 Arany János ford.)
Mari nénit elkapja a zápor az úton
(1947 Szabad Föld márc. 15.)
A Viharmadár [nevű hajó] ma hajnalban kifutott és nyílt vízen kapta el a vihar
(1951 Örkény István)
Kiadós zápor kap el bennünket
(1998 Magyar Hírlap)
5. tárgyas (rég)
〈neki szükséges v. őt megillető dolgot〉 megkap vki
Fel-kerekednek a’ buta paraſztok, ’s el-kapják a’ Menny Orſzágot; amazok [ti. a tanult emberek] pedig az ö Világi tudományokkal, mint az oktalan állatok, a’ teſt, és vérnek tselekedetiben fetrengenek
(1772 Vajda Sámuel)
a’ többiek jól jártak, Elkapták azt, a’ mit vártak
(1818 Pálóczi Horváth Ádám)
Ha a találó maga fel nem jelenti találmányát [ti. azt, amit megtalált], az őt illető egy harmadot helyette a feladó kapja el
(1845 Kovách László)
5a.
(fertőző) betegséget〉 megkap (vkitől)
a’ kik éh-gyomorral a’ munkára mennek, azok-is hamarább el-kapják a’ hasrágást
(1776 Rácz Sámuel)
kik legjobban féltek a cholerától, legelsők estek bele [...] kik legtöbbet forgunk a betegek ágyai mellett, [...] legritkábban kapjuk el
(1852 Bérczy Károly)
A leány félni kezd, hogy édesanyjától el fogja kapni a „tüdőbetegséget”
(1912 Csáth Géza)
Remélem, nincs valami baja? Tudja, nem szeretném, ha elkapnék valamit
(1969 Mándy Iván)
5b. (rég)
〈szokást, tudást stb.〉 eltanul, átvesz vkitől vki
hogy [a ló] a’ farkával meg ne akadgyon, és ſzabadon futhasson, el-ſzokták néki a’ farkát vágni. Az Anglusoktól el-kapták a’ többi Nemzetek-is
(1804 Tolnay Sándor)
[a lányok] a himzést, kötést már elkapták ama’ lányoktól tanítás nélkül, csak látásból
(1838 Vasárnapi Újság)
[Az előítéletet] nemcsak tanulótársaim, de tanáraim is mind elkapták egymástól
(1877 Balázs Sándor¹)
klumpa: facipő; a szomszédos sváboktól nagyon elkapták már a magyarok is
(1915 Magyar Nyelvőr)
6. tárgyatlan (ritk, nyj)
〈állat, rendsz. ló〉 megriadva, megvadulva elszabadul, elfut
A’ ló [...] meg nem ijjed minden kitsinységtől, és nem egy könnyen kap-el
(1799 Fábián József ford.Raff)
a hatalmas gyermeksereggel kísért „lovak elkaptak”, s a kupeceket a szekérrel, illetve szánnal a Dörgő patakba borították
(1979 Ethnographia)
7. tárgyas (rég)
túlságosan a kedvében járva elkényeztet, túlzott igényűvé, kényessé, elbizakodottá tesz
A szerencse el ne kapjon tégedet
(1858 Dózsa Dániel)
[Cselleng úr] bizony, [Zsuzsika] felé sem jönne, a mióta úgy elkapták a szép leányok
(1882 Jókai Mór)
Utóssó gyerek e, instállom [...] azír is van így elkapva
(1913 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. kap; ÉKsz.; SzT. ~, elkaphat, elkapott; ÚMTsz.

Beállítások