ellenben ksz 0

1. (szembeállító ellentétes viszonyban) ’〈egymást nem korlátozó (párhuzamos) mondatrészek és (tag)mondatok kapcsolására:〉 viszont, azonban’ ❖ a’ betegnek ereje alább ſzáll, ellenben a’ nyavalya nevelkedik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 41) | Találkozám már ezelőtt Szemerével, s természetesen őt ismertem, de ellenben ő engem nem ismert még (1837 Táncsics Mihály 8463006, 238) | bár a kapaszkodás [a bőgőmajomnál] tudatos cselekvés, a függvemaradás ellenben mechanikus (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Huszárik Zoltán Szindbád-filmje nekünk szívszorító, hiteles miniatűr remekmű, de lepergett a kevéske idegen nézőről, elsöprő világsiker volt ellenben egy másik magyar film, a Mefisztó (1984 Cs. Szabó László 9093006, 547) | kész a nem túl édes, ellenben nagyon izmosan csokis édesség (2008 Stahl Judit 3284003, 84).

2. (megszorító ellentétes viszonyban) ’〈az előző (tag)mondatban foglalt információ korlátozására:〉 ám, de’ ❖ A’ Tuſzánói Hertzeg nem gyözött eleget nevetni rajta [...]. Ellenben mindazáltal nem keveſsé rágta a’ Hertzegnek ſzivét, hogy az egéſz ſétálásnak üdeje alatt nem lelhetet alkalmatoſságot Kriſtinával magánoſan beſzélgetni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 100) | Én e bűnt semmikép sem javallom. Ellenben, ha úgy tekintjük, önbíráskodása csak igazságtétel, mellyel a természet a törvényt pótolja (1849 Madách Imre 8284057, 457) | A figyelmet mímeltem, ellenben nem azt az erőlködő figyelmet, mely már eleve gyanús, hanem azt a figyelmet, mely hol ellankad és szétszóródik, hol újra lobot vet és föllángol (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 137) | A fegyelmi határozatok bírói felülvizsgálatának lehetővé tételét azzal az indoklással mellőzték, hogy általános közalkalmazotti kódex készül, az ellenben elmaradt (1992 Takács Imre² 2034003, 208).

2a. (jelölt megengedés után) ’〈az előzmények v. az előző kijelentés alapján nem várt következmény v. kijelentés kiemelésére〉’ ❖ a’ Léleknek nintſen ugyan határa; de ellenben, minden határ néki mig a’ teſtben vándorol (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 16) | bár lehet, hogy egyszerűbb a 2,5 % vagy az 5 hét, ellenben teherben ez lényegesen kisebb (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Noha igaz az is, hogy a kiigazítás meglehetősen széles körű, ellenben olyan strukturális változtatást nem eredményez, ami komolyabb zavart okozna a végrehajtásban (1999 Országgyűlési Napló CD62).

3. (kizáró ellentétes viszonyban) ’〈tagadást követően, a tagadás hatókörében álló állító kijelentéssel ellenkező, annak érvényességét kizáró kijelentés bevezetésére:〉 de, hanem’ ❖ A’ mi a’ betegnek eledelét illeti, ſemmi ném vaſtag ételekkel ne éljen; ellenben mind ſzntelen illy knnyen emeſzthet étket kéſzitſenek néki (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 55) | a bőrnek működése semmi módon ne gátoltassék és ne zavartassék, sőt ellenben azt mindenképen elő kell mozdítani és szilárdítani (1888 Beniczky Irma 8042002, 67) | az Istenre sohase gondolok, nem böjtölök, nem imádkozok, ellenben káromkodok, dühösködök, szoknyák után szaladgálok, evésben ivásban tobzódok (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 254) | nem kap fizetést, ellenben ő maga fizet tandíjat (1973 Makkai Ádám 2042018, 235).

Ö: által~, át~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

ellenben kötőszó 0
1. (szembeállító ellentétes viszonyban)
〈egymást nem korlátozó (párhuzamos) mondatrészek és (tag)mondatok kapcsolására:〉 viszont, azonban
a’ betegnek ereje alább ſzáll, ellenben a’ nyavalya nevelkedik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Találkozám már ezelőtt Szemerével, s természetesen őt ismertem, de ellenben ő engem nem ismert még
(1837 Táncsics Mihály)
bár a kapaszkodás [a bőgőmajomnál] tudatos cselekvés, a függvemaradás ellenben mechanikus
(1929 Az állatok világa ford.)
Huszárik Zoltán Szindbád-filmje nekünk szívszorító, hiteles miniatűr remekmű, de lepergett a kevéske idegen nézőről, elsöprő világsiker volt ellenben egy másik magyar film, a Mefisztó
(1984 Cs. Szabó László)
kész a nem túl édes, ellenben nagyon izmosan csokis édesség
(2008 Stahl Judit)
2. (megszorító ellentétes viszonyban)
〈az előző (tag)mondatban foglalt információ korlátozására:〉 ám, de
A’ Tuſzánói Hertzeg nem gyözött eleget nevetni rajta [...]. Ellenben mindazáltal nem keveſsé rágta a’ Hertzegnek ſzivét, hogy az egéſz ſétálásnak üdeje alatt nem lelhetet alkalmatoſságot Kriſtinával magánoſan beſzélgetni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Én e bűnt semmikép sem javallom. Ellenben, ha úgy tekintjük, önbíráskodása csak igazságtétel, mellyel a természet a törvényt pótolja
(1849 Madách Imre)
A figyelmet mímeltem, ellenben nem azt az erőlködő figyelmet, mely már eleve gyanús, hanem azt a figyelmet, mely hol ellankad és szétszóródik, hol újra lobot vet és föllángol
(1933 Kosztolányi Dezső)
A fegyelmi határozatok bírói felülvizsgálatának lehetővé tételét azzal az indoklással mellőzték, hogy általános közalkalmazotti kódex készül, az ellenben elmaradt
(1992 Takács Imre²)
2a. (jelölt megengedés után)
〈az előzmények v. az előző kijelentés alapján nem várt következmény v. kijelentés kiemelésére〉
a’ Léleknek nintſen ugyan határa; de ellenben, minden határ néki mig a’ teſtben vándorol
(1772 Barcsay Ábrahám)
bár lehet, hogy egyszerűbb a 2,5 % vagy az 5 hét, ellenben teherben ez lényegesen kisebb
(1991 Országgyűlési Napló)
Noha igaz az is, hogy a kiigazítás meglehetősen széles körű, ellenben olyan strukturális változtatást nem eredményez, ami komolyabb zavart okozna a végrehajtásban
(1999 Országgyűlési Napló)
3. (kizáró ellentétes viszonyban)
〈tagadást követően, a tagadás hatókörében álló állító kijelentéssel ellenkező, annak érvényességét kizáró kijelentés bevezetésére:〉 de, hanem
A’ mi a’ betegnek eledelét illeti, ſemmi ném vaſtag ételekkel ne éljen; ellenben mind ſzntelen illy knnyen emeſzthet étket kéſzitſenek néki
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a bőrnek működése semmi módon ne gátoltassék és ne zavartassék, sőt ellenben azt mindenképen elő kell mozdítani és szilárdítani
(1888 Beniczky Irma)
az Istenre sohase gondolok, nem böjtölök, nem imádkozok, ellenben káromkodok, dühösködök, szoknyák után szaladgálok, evésben ivásban tobzódok
(1907 Gárdonyi Géza)
nem kap fizetést, ellenben ő maga fizet tandíjat
(1973 Makkai Ádám)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások