ellenmond tn ige 3a1 (kissé rég)

1. ellenmond vkinek (vonzat n. is) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek az álláspontjával v. vmely állítással szembehelyezkedik, attól eltérő, azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg vki〉’ ❖ némelly külfldi hír lel levelek azt a’ hívságos hírt kltötték, hogy a moſtani Török Nagy Vezér egy Domonkos ſzerzetebéli ſzökevény barát Lyonból, az emlétett ſzerzeteſek ezen hírnek, mint a’ melly ſzerzetjeket gyalázza, ellen mondottak (1789 Magyar Merkurius C0341, 239) | Engedély barátom! Már itt ellen mondok: a’ nomen propriumokat [= tulajdonneveket] megkell tartanunk a’ magok valóságjokban (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 16) | [a] két ember bár annyira nyiltszivű volt mennyire lehet a világban, nem kedvelte egymást. […] Különösen gyönyörködtek ha ellenmondhattak egymásnak (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389003, 166) | nincs isten, aki nékem ellenmondana (1910 Babits Mihály 9014046, 88) | Eszter máskor nem mondott ellen neki [ti. Józsefnek]. Most azonban az ő igazságérzete is izgékonyabb volt (1956 Németh László² 9485043, 395).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely helyzetben, szituációban tiltakozik, ellenkezik vki, ill. vmely szándéknak, parancsnak, hatalomnak stb. nem engedelmeskedik vki〉’ ❖ [a király]választásnak ellenmondok én Apor László erdélyi vajd’ uram’ Nevében (1830 e. Kisfaludy Károly C2680, 135) | [a porta] Alit Egyptomtol már valósággal meg is fosztotta – a’ papiroson – a’ nélkül hogy Anglia ellen mondott volna (1840 Sürgöny 8661001, 131) | a város németajkú lakosai, némelly bujtogatók izgatására, felhivásának ellenmondott, parancsának ellenszegűlt (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Már most, azt hiszi, hogy van olyan engedékeny ember, aki mindig és mindenben alárendeli a maga akaratát a másik ember akaratának? Ha meg is teszi és csak egyetlen egyszer próbál ellenmondani, máris vége mindennek (1917 Moly Tamás CD10).

3. ’〈vmely dolog, tény v. kijelentés vmely elvárásnak, elvnek stb.〉 nem felel meg, azzal szembemegy’ ❖ Az illyen egyenlőségrőli ferde fogalom az egyenlőséggel leginkább ellenkezik, vagy az illyen egyenlőség magának ellenmond (1838 Athenaeum C0016, [1]) | Végtelen sok igazság és végtelen sok szisztéma lehet, melyek akkor sem zárják ki egymás lehetőségét, ha egymásnak ellenmondanak (1914 Szabó Dezső 9623023, 154) | a működési szabályzat nem mond-e ellen a jogszabályoknak (1988 Beke Kata 1012001, 34).

Sz: ellenmondás, ellenmondó.

Vö. CzF. ~, ellenmondó¹, ellenmondó², ellentmond

ellenmond tárgyatlan ige 3a1 (kissé rég)
1. ellenmond vkinek (vonzat n. is)
〈annak kif-ére, hogy vkinek az álláspontjával v. vmely állítással szembehelyezkedik, attól eltérő, azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg vki〉
némelly külfldi hír lel levelek azt a’ hívságos hírt kltötték, hogy a moſtani Török Nagy Vezér egy Domonkos ſzerzetebéli ſzökevény barát Lyonból, az emlétett ſzerzeteſek ezen hírnek, mint a’ melly ſzerzetjeket gyalázza, ellen mondottak
(1789 Magyar Merkurius)
Engedély barátom! Már itt ellen mondok: a’ nomen propriumokat [= tulajdonneveket] megkell tartanunk a’ magok valóságjokban
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
[a] két ember bár annyira nyiltszivű volt mennyire lehet a világban, nem kedvelte egymást. […] Különösen gyönyörködtek ha ellenmondhattak egymásnak
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
nincs isten, aki nékem ellenmondana
(1910 Babits Mihály)
Eszter máskor nem mondott ellen neki [ti. Józsefnek]. Most azonban az ő igazságérzete is izgékonyabb volt
(1956 Németh László²)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely helyzetben, szituációban tiltakozik, ellenkezik vki, ill. vmely szándéknak, parancsnak, hatalomnak stb. nem engedelmeskedik vki〉
[a király]választásnak ellenmondok én Apor László erdélyi vajd’ uram’ Nevében
(1830 e. Kisfaludy Károly)
[a porta] Alit Egyptomtol már valósággal meg is fosztotta – a’ papiroson – a’ nélkül hogy Anglia ellen mondott volna
(1840 Sürgöny)
a város németajkú lakosai, némelly bujtogatók izgatására, felhivásának ellenmondott, parancsának ellenszegűlt
(1848 Kossuth Hírlapja)
Már most, azt hiszi, hogy van olyan engedékeny ember, aki mindig és mindenben alárendeli a maga akaratát a másik ember akaratának? Ha meg is teszi és csak egyetlen egyszer próbál ellenmondani, máris vége mindennek
(1917 Moly Tamás)
3.
〈vmely dolog, tény v. kijelentés vmely elvárásnak, elvnek stb.〉 nem felel meg, azzal szembemegy
Az illyen egyenlőségrőli ferde fogalom az egyenlőséggel leginkább ellenkezik, vagy az illyen egyenlőség magának ellenmond
(1838 Athenaeum)
Végtelen sok igazság és végtelen sok szisztéma lehet, melyek akkor sem zárják ki egymás lehetőségét, ha egymásnak ellenmondanak
(1914 Szabó Dezső)
a működési szabályzat nem mond-e ellen a jogszabályoknak
(1988 Beke Kata)
Sz: ellenmondás, ellenmondó
Vö. CzF. ~, ellenmondó¹, ellenmondó², ellentmond

Beállítások