eltekint ige 4b3

1. tn (rég) ’tekintetét elfordítja vhonnan, és másfelé irányítja’ ❖ a’ mint eltekint, rémülve [szól]. Huh! oda vagyunk... Amália. Mi baj? mi baj? Jankó [...] – nézze csak a huszárokat – értem jőnek! (1834 Kovács Pál² C2770, 182) | Sötét az éj, a merre eltekintek (1847 Garay János CD01) | Eltekinték a küszöbről, S föl a csillagos egekbe (1857 Barsi József C0685, 49) | ha a néző a toronytól eltekint, megláthatja, hol kellett a várnak lennie (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Majd eltekintek másfelé, hogy ne lássam (1872 Kovách Albert C0358, 296).

2. tn ’úgy néz (vhova), hogy tekintete átsiklik vmi fölött’ ❖ Midőn a halkan pislogó láng fölött eltekint, megpillant egy régi tölgy alatt valami fehérséget (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Katinka az ablakhoz lép és a falu házai felett eltekint a vadregényes hegységek felé (1890 Gyarmathy Zsigáné C1956, 6) | [Apponyi Albert] pártok hangyabolyai fölött messze eltekintő mindent megértő magas rangú világnézete (1921 Fenyő Miksa CD10) | Szájához emelte a poharát, és a vállam felett eltekintve megpillantotta Václávot (1966 Sánta Ferenc 9585005, 77) | [a játékvezető] nagyvonalúan eltekintett Zombori kezezése fölött (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. tn (gyakr. hat-i ign-i alakban) eltekint vmitől ’〈annak kif-ére, hogy figyelmen kívül hagy, nem vesz tekintetbe vmit vki〉’ ❖ Hagyjunk minden melléktekintetet, szokásokat, vallást; tekintsünk el mindezektől; nézzük csak a dolgot tisztán politikai szempontból (1842 e. Dessewffy Aurél 8103004, 344) | Az állócsillagok merev rajzát (pillanatnyilag eltekinthetünk attól, hogy tulajdonképen ezek is mozognak) sohasem érezzük isteni törvényszerűségek szigorú képének (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 51) | kitűnő volt az előadás a két főszereplőtől eltekintve is (1957 Csathó Kálmán C1267, 180) | Ritka kivételektől eltekintve, az emberek valójában egyedül önmaguk iránt érdeklődnek (1983 Szabó T. E. Attila ford.–Szent-Györgyi 9661003, 251).

4. tn eltekint vmitől ’lemond vmiről, eláll vmitől’ ❖ A templomok négy saroktorony általi, István-féle védelmi rendszerétől, a csucsives épitészeti korszakban egészen eltekintenek (1876 Henszlmann Imre 8182001, 26) | a kimutatástól el kellene tekinteni, mihelyt a dijtartalék a biztositéki alap magasságát elérte (1900 Budapesti Napló márc. 2. C5243, 12) | A tanító gyerekeknél tekintsen el az állam a rettentően magas tan- és beíratási díjaktól a főiskolákon (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 4) | A továbbiak [...] felsorolásától eltekintünk (1972 T. Erdélyi Ilona 2018006, 381).

5. tn eltekint vmin, vkin (rég, átv is) ’végigtekint, tekintetével végigsiklik vmin, vkin’ ❖ És az obsitos hős, társin eltekintvén, Megsodorja bajszát, kettőt is köhintvén (1843 Garay János 8154020, 287) | most husz évén életemnek Eltekintve állok itt (1845 Karácson János C2489, 62) | Nem volt-e arczimon elég világ? Elég világ anyám könyűs szemén, Ha eltekintett boldog gyermekén? (1853 e. Kerényi Frigyes C2623, 48) | Bibor-mosolylyal ébredett a Hajnal, S édesdeden tekint a földön el (1881 Széchy Károly C3905, 43) | Amint eltekintett az árvalányhaj ezüstjétől csillogó mezőségen, riadtan hökkent vissza (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 7).

5a. ts (rég) ’tekintetével bejár, áttekint vmit, vkit, ill. alaposan végiggondol, gondolatban megvizsgál vmit’ ❖ A’ Bübájos. Mi oka, hogy ismét látlak roſz kedvedben? Lutzind. Magamként az okát ha el-tekíntenéd, Melly ſzánásra méltó magad-is érzenéd (1779 Sándor István ford.–Gellert C3700, 401) | azt a’ nagy májat el-tekéntém (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ C0965, 29) | Nem tördhetel-é velnk el-tekintvén mind kettnket? (1797 Molnár János C0298, 280) | E napokban ki is gyógyítottam egy hideglelős embert, eltekintve Balassát, Hahnemannt, Argenti Dömét, egészen a magam szisztéme szerint (1878 Mikszáth Kálmán CD04).

6. tn (rég) ’elmegy, ellátogat vhova, vkihez’ ❖ Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, Eltekinte arra, csak látogatóba (1847 Arany János 8014002, 8) | Mindennap eltekintesz hozzám (1862 Szokoly Viktor C4057, 124) | Mielőtt Felvincztől búcsút vennénk, még el kell tekintenünk a tőle pár ezer lépésnyi távolra fekvő Inakfalvára (1871 Orbán Balázs 8340018, 103) | [A tanyai embernek] szomszédsága nincsen, A kihez tűz-magért, ha kell, eltekintsen (1907–1915 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0735, 382).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

eltekint ige 4b3
1. tárgyatlan (rég)
tekintetét elfordítja vhonnan, és másfelé irányítja
a’ mint eltekint, rémülve [szól]. Huh! oda vagyunk... Amália. Mi baj? mi baj? Jankó [...] – nézze csak a huszárokat – értem jőnek!
(1834 Kovács Pál²)
Sötét az éj, a merre eltekintek
(1847 Garay János)
Eltekinték a küszöbről, S föl a csillagos egekbe
(1857 Barsi József)
ha a néző a toronytól eltekint, megláthatja, hol kellett a várnak lennie
(1860 Vasárnapi Újság)
Majd eltekintek másfelé, hogy ne lássam
(1872 Kovách Albert)
2. tárgyatlan
úgy néz (vhova), hogy tekintete átsiklik vmi fölött
Midőn a halkan pislogó láng fölött eltekint, megpillant egy régi tölgy alatt valami fehérséget
(1855 Vasárnapi Újság)
Katinka az ablakhoz lép és a falu házai felett eltekint a vadregényes hegységek felé
(1890 Gyarmathy Zsigáné)
[Apponyi Albert] pártok hangyabolyai fölött messze eltekintő mindent megértő magas rangú világnézete
(1921 Fenyő Miksa)
Szájához emelte a poharát, és a vállam felett eltekintve megpillantotta Václávot
(1966 Sánta Ferenc)
[a játékvezető] nagyvonalúan eltekintett Zombori kezezése fölött
(1997 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan (gyakr. hat-i ign-i alakban) eltekint vmitől
〈annak kif-ére, hogy figyelmen kívül hagy, nem vesz tekintetbe vmit vki〉
Hagyjunk minden melléktekintetet, szokásokat, vallást; tekintsünk el mindezektől; nézzük csak a dolgot tisztán politikai szempontból
(1842 e. Dessewffy Aurél)
Az állócsillagok merev rajzát (pillanatnyilag eltekinthetünk attól, hogy tulajdonképen ezek is mozognak) sohasem érezzük isteni törvényszerűségek szigorú képének
(1934 Szentkuthy Miklós)
kitűnő volt az előadás a két főszereplőtől eltekintve is
(1957 Csathó Kálmán)
Ritka kivételektől eltekintve, az emberek valójában egyedül önmaguk iránt érdeklődnek
(1983 Szabó T. E. Attila ford.Szent-Györgyi)
4. tárgyatlan eltekint vmitől
lemond vmiről, eláll vmitől
A templomok négy saroktorony általi, István-féle védelmi rendszerétől, a csucsives épitészeti korszakban egészen eltekintenek
(1876 Henszlmann Imre)
a kimutatástól el kellene tekinteni, mihelyt a dijtartalék a biztositéki alap magasságát elérte
(1900 Budapesti Napló márc. 2.)
A tanító gyerekeknél tekintsen el az állam a rettentően magas tan- és beíratási díjaktól a főiskolákon
(1941 Nemzeti Figyelő)
A továbbiak [...] felsorolásától eltekintünk
(1972 T. Erdélyi Ilona)
5. tárgyatlan eltekint vmin, vkin (rég, átv is)
végigtekint, tekintetével végigsiklik vmin, vkin
És az obsitos hős, társin eltekintvén, Megsodorja bajszát, kettőt is köhintvén
(1843 Garay János)
most husz évén életemnek Eltekintve állok itt
(1845 Karácson János)
Nem volt-e arczimon elég világ? Elég világ anyám könyűs szemén, Ha eltekintett boldog gyermekén?
(1853 e. Kerényi Frigyes)
Bibor-mosolylyal ébredett a Hajnal, S édesdeden tekint a földön el
(1881 Széchy Károly)
Amint eltekintett az árvalányhaj ezüstjétől csillogó mezőségen, riadtan hökkent vissza
(1937 Szentiványi Jenő)
5a. tárgyas (rég)
tekintetével bejár, áttekint vmit, vkit, ill. alaposan végiggondol, gondolatban megvizsgál vmit
A’ Bübájos. Mi oka, hogy ismét látlak roſz kedvedben? Lutzind. Magamként az okát ha el-tekíntenéd, Melly ſzánásra méltó magad-is érzenéd
(1779 Sándor István ford.Gellert)
azt a’ nagy májat el-tekéntém
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
Nem tördhetel-é velnk el-tekintvén mind kettnket?
(1797 Molnár János)
E napokban ki is gyógyítottam egy hideglelős embert, eltekintve Balassát, Hahnemannt, Argenti Dömét, egészen a magam szisztéme szerint
(1878 Mikszáth Kálmán)
6. tárgyatlan (rég)
elmegy, ellátogat vhova, vkihez
Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, Eltekinte arra, csak látogatóba
(1847 Arany János)
Mindennap eltekintesz hozzám
(1862 Szokoly Viktor)
Mielőtt Felvincztől búcsút vennénk, még el kell tekintenünk a tőle pár ezer lépésnyi távolra fekvő Inakfalvára
(1871 Orbán Balázs)
[A tanyai embernek] szomszédsága nincsen, A kihez tűz-magért, ha kell, eltekintsen
(1907–1915 Baksay Sándor ford.Homérosz)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások